Svenskar i Världens arbete i frågan om uppehållstillstånd för medföljande

Svenskar i Världens påverkansarbete inkluderar allt från skrivande av resolutioner, webbinlägg, svar på remisser, framtagande av debattartiklar, möten med beslutsfattare och politiker, och mycket mer. Nedan har vi samlat det arbete vi har gjort.

2016 införde Sverige en tillfällig lag som begränsade möjligheten till uppehållstillstånd i samband med den flyktingsituation som uppstod 2015. Sedan dess har utlandssvenskar som velat flytta hem med en partner från ett tredjeland mött på stora problem.

2017 lyfte Svenskar i Världen problematiken kring hemflytt för svenska medborgare i en resolution som arbetades fram under Utlandssvenskarnas parlament. Sedan dess har organisationen aktivt arbetat för att Sverige ska få till en mer rättvis och human lagstiftning där svenska medborgare ska kunna flytta hem med sin partner och familj utan problem.

2021 infördes nya lagförändringar i utlänningslagen för att ersätta den tillfälliga lagen som begränsat möjligheten till uppehållstillstånd. Dock kvarstår stora utmaningar för svenskar som vill flytta hem till Sverige.

2023

20 juni – Livefika med Migrationsministern och Utrikesministern
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och utrikesminister Tobias Billström (M) kommenterar utlandssvenskarnas behov och besvarar frågor som bland annat handlar om kravet på att visa på manifesterad avsikt vid hemflytt till Sverige, förslaget om att anhöriga till utlandssvenskar bör ha en egen kö hos Migrationsverket, behovet av fler utlandsmyndigheter och processen för passförnyelse.

8 mars – Livefika med Migrationsministern
Oacceptabelt långa handläggningstider på Migrationsverket som måste åtgärdas, löfte om en särskild organisation för att skapa snabbspår för högkvalificerad arbetskraft, Sverigedemokraternas inflytande och en önskan om fortsatt återkoppling på utlandssvenskarnas behov. Maria Malmer Stenergard (M) gästar Svenskar i Världens Livefika.

2022

7 december – Migrationsverket nya riktlinjer: sammantagen bedömning vid anknytningsärenden
Utlandssvenska familjer där den medföljande partnern kommer från ett tredjeland stöter alltjämt på stora problem när de vill flytta hem till Sverige med sin familj. Migrationsverkets expert reder här ut innebörden av ”manifesterad avsikt”, hur myndighetens riktlinjer har ändrats och pekar på vad man bör tänka på i handläggningsprocessen.  

20 oktober – Migrationsministern återkopplar på Tidöavtalet
I Tidöavtalet nämns ett flertal områden som ska stramas upp med koppling till medföljande. Gäller detta även medföljande till svenska medborgare? Vi kontaktade Sveriges nya Migrationsminister, Maria Malmer Stenergard, som nu har svarat. 

16 maj – Migrationsverket ser över ansökningsprocessen för anhöriga till svenska medborgare
Migrationsverket har skrivit att de undersöker möjligheterna att pröva bosättningsavsikten senare i processen och inte direkt när ansökan lämnas in av en svensk medborgare vars partner kommer från ett tredjeland.

12 maj – Livefika Valspecial med Ali Esbati, Vänsterpartiet
I Livefika Valspecial intervjuade vi partiledare och representanter för samtliga riksdagspartier för att ta reda på var de stod i frågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag. Bland annat ställde vi frågor gällande uppehållstillstånd för medföljande och hur varje parti arbetar med att förenkla denna process för utlandssvenskar

9 maj – Livefika Valspecial med Joar Forssell, Liberalerna
”Lagstiftningens intention krockar med verkligheten” var Forssells analys i frågan om uppehållstillståndsfrågan, och konstaterar vidare att det finns för mycket krånglig byråkrati i Sverige.  

5 maj – Livefika Valspecial med Annie Lööf, Centerpartiet
Hur ser Centerpartiet på att anhöriga till utlandssvenskar ska få ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige? Tillför mer resurser till Migrationsverket, ”ett par veckor” – längre tid än så bör Migrationsverkets handläggningstider inte vara, enligt Annie Lööf.

27 april – Livefika Valspecial med Andreas Carlson, Kristdemokraterna
Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, Andreas Carlson, kommer att lyfta problemet med uppehållstillstånd för anhörig partner med ansvarig minister för att se vad han har för lösning på problemen som uppstår när utlandssvenska familjer där partnern kommer från ett land utanför EU/EES vill flytta hem till Sverige.

22 april – Livefika Valspecial med Per Bolund, Miljöpartiet
”Det är inhumant att tvinga familjer leva isär och att låta barn vara borta från sina föräldrar”. Miljöpartiets Per Bolund har gästat Svenskar i Världens Livefika Valspecial och svarat på frågor särskilt viktiga för utlandssvenskarna.

5 april – Livefika Valspecial med Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna
Var står Sverigedemokraterna i frågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag, såsom uppehållstillstånd för medföljande partner? Denna gång var det Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons tur att svara på frågor i intervjuserien Livefika Valspecial.

31 mars – Livefika Valspecial med Ulf Kristersson, Moderaterna
Ska den medföljande partnern kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige? I Livefika Valspecial svarar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på utlandssvenskarnas frågor.

2021

16 december – Ytterligare Livefika tillsammans med Familjens Jurist
På grund av högt tryck på frågor gällande migration och hemflytt för svenskar anordnades ytterligare en Livefika där våra medlemmar kunde ställa sina frågor till experter från Familjens Jurist

10 december – Ygeman återkopplar på frågor om utlandssvenskar
Kortare handläggningstider, ökad service och tillgänglighet med särskild vikt på uppehållstillstånd på grund av anknytning. Integrations- och migrationsministern har svarat på frågorna från Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

3 december – Frågor till Anders Ygeman från Moderaternas talesperson i migrationsfrågor
Maria Malmer Stenergard, Moderaternas talesperson i migrationsfrågor tillika Socialförsäkringsutskottets ordförande, har ställt två skriftliga frågor till ansvarig minister Anders Ygeman (S) som berör utlandssvenska familjer som vill flytta hem till Sverige. Maria Malmer Stenergard representerade Moderaterna på Utlandssvenskarnas parlament.

29 oktober – Frågor och svar om hemflytt när Familjens Jurist gästade livefika
Livefika exklusivt för medlemmar, och intresset var stort. Under drygt 45 minuter fick medlemmar ställa sina frågor rörande utlandssvenska familjers migrationsutmaningar som besvarades av experter från Familjens Jurist.

21 oktober – Ger äktenskap möjlighet till svenskt medborgarskap?
Kan man få svenskt medborgarskap genom att vara gift med en svensk medborgare fast utan att bo i Sverige? Vår expert advokat Tove Sjövall svarar på frågan.

18 oktober – Kan din berättelse förändra Sveriges migrationsregler för utlandssvenskar?
I samband med att vi ska skicka in vår resolution till berörda beslutsfattare och samtliga riksdagspartier vill vi återigen inkludera en bilaga med berättelser från verkligheten. Genom att tydliggöra hur dagens system slår mot utlandssvenskar kan vi ge mer tyngd åt våra argument. Målet är att få beslutsfattarna att ändra denna outhärdliga situation.

4 oktober – Nytt Livefika med Familjens Jurist & fokus på migrationsfrågor
Vi anordnar en Livefika exklusiv för våra medlemmar att ställa frågor till våra experter.

24 september – Debattartikel i SvD om barn som hamnar i kläm när utlandssvenskar vill återvända
Tillsammans med Familjens Jurist skriver vi en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet. Debattartikeln fokuserar på Sveriges migrationsregler och hur de separerar familjer som vill återvända till Sverige där framför allt barnen hämnar i kläm.

16 september – Fortsatta frågetecken kring förändringar i nya utlänningslagen
Bostads- och försörjningskravet är numera borttaget från svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin partner från ett land utanför EU/EES. MEN, är det så att den svenska medborgaren i vissa fall måste skriva in sig i Sverige innan hans/hennes partner kan ansöka om uppehållstillstånd? Det innebär de facto att utlandssvenska familjer även fortsättningsvis splittras. Vi har ställt frågan till både Justitiedepartementet och Migrationsverket.

19 augusti – Utlandssvenskar undantagna försörjningskravet – eller inte?
Är utlandssvenskar undantagna försörjningskravet i den nya utlänningslagen som trädde i kraft den 20 juli eller inte? Många ställer sig frågande utifrån Migrationsverkets information, så vi har kontaktat Migrationsenheten på Justitiedepartementet för att få svar. De gav ett klart och tydligt besked.

30 juni – Förbättrade förutsättningar för utlandssvenska familjer i nya utlänningslagen
Arbetet med att inkludera utlandssvenskarnas behov i den kommande migrationspolitiken är en av våra mest prioriterade frågor. Att försörjningskravet nu är borta är en stor seger.

23 juni – Äntligen! Ändringar i utlänningslagen gynnar utlandssvenskar
Första beskedet om att riksdagen har antagit den nya utlänningslagen som träder i kraft den 20 juli. Äntligen kan utlandssvenska familjer, där partnern inte är en EU-medborgare, slippa det förödande försörjningskravet.

15 juni – Miljöpartiet och Moderaterna om nya migrationslagen
Vi har ställt frågan till samtliga riksdagspartier hur de tänker när det kommer till utlandssvenskarna. Här kommer svaret från Miljöpartiet och Moderaterna.

16 april – Etappseger i lagrådsremissen: Utlandssvenskar undantas från försörjningskravet
Utlandssvenskarna har kommit ett steg närmare en viktig förbättring gällande gruppen hemflyttande familjer där partnern kommer från ett land utanför EU/EES. I regeringens lagrådsremiss kvarstår nämligen Migrationskommitténs förslag att de svenska medborgarna inte ska omfattas av bostads- och försörjningskravet. Däremot kvarstår huvudregeln att ansökan måste ske från utlandet.

8 april – Öppet brev till Morgan Johansson
Vi lyssnade på regeringens presskonferens med förhoppning om att få ett klart och tydligt besked till alla utlandssvenskar som vill återvända till sitt hemland med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES. Inte ett ord om utlandssvenskar – vi svarade med ett öppen brev till justitie- och migrationsministern.

12 mars – Vad händer med ett ärende när migrationslagen ändras?
Om en person som inte är från EU/EES, vill flytta till Sverige tillsammans med sin partner som är svensk medborgare och har skickat in sin ansökan – vilken lag kommer Migrationsverket att ta hänsyn till, den tillfälliga eller den nya? Familjens Jurist svarar på detta.

12 mars – Kan EU-regler åberopas för medföljande?
Med anledning av den tillfälliga migrationslagen och svårigheterna återvändande familjer ställs inför ställer sig vissa frågan om det är enklare att komma till Sverige via ett annat EU land. Kan EU-regler åberopas för medföljande familjemedlemmar från tredje land när en svensk medborgare återvänder till Sverige med sin familj efter vistelse i ett annat EU-land? SVIV:s expert Tove Sjövall, advokat och ägare av Advokatbyrå Tove Sjövall AB svarar.

12 mars – Socialdemokraterna svarar på resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2019
För att få gehör ifrån lagstiftande organ och myndigheter och samtidigt uppmärksamma utlandssvenskarnas utmaningar och behov har SVIV skickat ut samtliga resolutioner till Sveriges riksdagspartier. Nu har vi mottagit svar från Socialdemokraternas statssekreterare Camilla Frick, som svarat på 21 av de totalt 29 resolutionerna. Socialdemokraterna svarar bland annat på frågan om Uppehållstillstånd för medföljande till svenska medborgare.

11 mars – Centerpartiet svarar på resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2019
SVIV har mottagit ännu ett svar ifrån ett av Sveriges riksdagspartier, denna gång Centerpartiet.  SVIV har skickat ut samtliga resolutioner till alla riksdagspartier för att informera och uppmärksamma om utlandssvenskarnas utmaningar och behov. Ragnhild Elfsö, administrativ sekreterare på Centerpartiets riksdagskansli har svarat på 22 av de totalt 29 resolutionerna. Centerpartiet svarar bland annat på frågan om Uppehållstillstånd för medföljande till svenska medborgare.

9 mars – Så vill SD underlätta för utlandssvenskarna
I arbetet med att synliggöra utlandssvenskarnas behov inför den kommande migrationslagen har vi under resans gång hållit samtliga partier informerade om utlandssvenskarnas perspektiv. Sverigedemokraterna har återkopplat vilka punkter de driver, respektive väljer att inte driva. 

5 mars – Förbättringar för utlandssvenskar innebär inte försämringar för andra
Vår debattartikel “Sluta köra över utlandssvenskarna, Morgan Johansson” i Aftonbladet möttes av en replik som ifrågasatte vårt arbete. Vi skriver en slutreplik.

3 mars – Debatt: Sluta köra över utlandssvenskar
Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin skriver i Aftonbladet debatt om den kommande migrationslagen. Vi sätter press på politikerna och trycker på att hänsyn måste visas till utlandssvenskarna i utformningen av den nya lagen. Vi kämpar för att familjesplittring, orimliga försörjningskrav och alldeles för långa handläggningstider förhoppningsvis kommer att vara ett minne blott.

2 mars – ”Vi måste göra det enklare för utlandssvenskar”
Vi har möte med Socialförsäkringsutskottets ordförande Maria Malmer Stenergard, tillika Moderaternas migrationspolitiska talesperson. Vi diskuterar bland annat frågan gällande uppehållstillstånd för medföljande och Maria nämner hur Moderaterna ser på frågan.

2 mars – Så arbetar L och V för utlandssvenskarna i migrationsfrågan
I vårt arbete med att säkra att alla partier fångar upp utlandssvenskarnas perspektiv i sina diskussioner inför nya migrationslagen har vi mejlat samtliga partiledare, gruppledare och migrationspolitiska talespersoner. Vi får svar från Liberalerna som tar med våra perspektiv och Vänsterpartiet som helt går på vår linje.

18 februari – Utlandssvenskarna och den nya migrationspolitiken
Sammanfattande inlägg om Svenskar i Världens arbete. Arbetet med att få med utlandssvenskarnas behov i den kommande migrationspolitiken är en av våra mest prioriterade frågor. Mycket har gjorts och mycket ska fortfarande göras.

12 februari – ”Åk inte, du kan bli kär”
Vi intervjuas i ett reportage med Jesper Lagerbäck som vill flytta tillbaka till Sverige i tidningen Bulletin.

4 februari – Migrationsministern utlovar lättnader för utlandssvenskar i nya lagen – men i vilken utsträckning
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och SVIV:s generalsekreterare Cecilia Borglin intervjuas av Ekot med anledning av den nya migrationslagen. Försörjningskravet verkas slopas, men fortfarande återstår viktiga förändringar anser vi. Även andra utlandssvenskar intervjuas och delar med sig av sina berättelser.

2 februari – Svenskar i Världen och migrationsministern i SR-intervju om nya lagen
Vi intervjuas i ett reportage av Radio Sweden där vi ryter till om de orättvisor som den tillfälliga migrationslagen medfört. Vi lyfter problematiken kring hur den har skapat stora konsekvenser för svenska familjer. Även justitie- och migrationsministern Morgan Johansson hörs i inslaget.

14 januari – Vad händer nu med migrationsfrågan?
Inlägg om hur vi arbetar med frågan efter att vi skickat in vårt remissvar i december 2020.

2020

December – Problemlösning på agendan för utlandssvenskarnas främsta organisation
Artikel i tidningen Sverigekontakt. Vi skriver om påverkansarbetet som en långsiktig process och nämner bland annat det komplexa arbetet med migrationspolitiken.

December/Januari – Nuvarande migrationslag slår mot utlandssvenskar – dags att göra om och gära rätt
Vi skriver om familjesplittring och orimliga försörjnings- och bostadskrav för utlandssvenskar i Swedish Press.

8 december – Utlandssvenskarnas röst hörs i arbetet med nya migrationslagen
Nu har vi sagt vårt: det måste bli ett stopp på splittrandet av familjer under handläggningstiden, försörjningskravet måste bort och vi föreslår en särskild ansökningskategori som adresserar svenska medborgare som vill flytta hem med sin familj. Remissvaret är nu inskickat.

2 december – Svenskar i Världens arbete för utlandssvenskar i migrationsfrågan i Swedish Press
Tidningen Swedish Press skriver om vårt arbete i frågan. Hur vi har arbetat fram till idag med diverse möten och debattartiklar samt hur vi har arbetat fram ett genomarbetat remissvar tillsammans med Advokatbyrån Elison Wahlin.

26 november Påverkar pandemin Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas hantering av ärenden?
Migrationsverket svarar på frågan hur deras arbete påverkas av pandemin.

29 oktober – Insamling av namn och era berättelser pågår
Stopp för familjesplittring och orimliga försörjnings- och bostadskrav för utlandssvenskar. Det är vår uppmaning till politikerna. Vi samlar in namnunderskrifter och personliga erfarenheter till remissvaret.

Oktober – utlandssvenskarnas röst intensifieras
Vi syns i ytterligare en artikel i tidningen Swedish Press där vi diskuterar Svenskar i Världens påverkansarbete samt arbetet med medföljandeproblematiken.

14 oktober – Anhöriginvandring – hur gör man?
Migrationskommitténs förslag är ute på remiss. Fram tills dess att en ny lag är på plats är det nuvarande lagstiftning som gäller. Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå ut turerna som måste till för att man som utlandssvensk ska kunna flytta till Sverige med sin partner eller barn som saknar svenskt medborgarskap.

14 oktober – En långsiktigt hållbar migrationspolitik
Så kom den i alla fall ut på remiss, den oeniga Migrationskommitténs resultat ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Vi skriver om remissen.

15 september – Utlandssvenskarna lyfts i migrationskommitténs betänkande
Betänkande om den framtida svenska migrationspolitiken som den parlamentariskt tillsatta Migrationskommittén har tagit fram är nu officiell. Vi noterar att inte ett ynka ord nämndes om utlandssvenskarna på pressträffen, men i betänkandet hittade vi dem.

Juli/ Augusti – Underlätta för medföljande att flytta hem
Vi skriver en artikel i tidningen Swedish Press om problemen i den svenska migrationslagen och hur det påverkar utlandssvenskar.

1 juli – Fortsatt tryck i frågan om migrationsregler som slår mot utlandssvenskar
Den tillfälliga migrationslagen från 2016 sätter krokben för många svenskar som vill återvända till Sverige. Vi kontaktas av ännu fler personer i svåra situationer efter vår debattartikel. Vi fortsätter vår dialog med kommittén som ska ta fram de nya migrationsreglerna för att säkerställa att utlandssvenskarnas perspektiv tas med i arbetet.

16 juni – Hur passar utlandssvenskarna in i den svenska migrationspolitiken
Vi skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den tillfälliga migrationslagen är inte rimlig utifrån utlandssvenskars perspektiv. Nu är tid att göra om och göra rätt. Våra förslag till kommittén som arbetar med frågan kan du läsa i vår debattartikel som SvD.

5 juni – Slutspurt för arbetet med den framtida migrationspolitiken
Uppdaterande inlägg gällande migrationskommittén. Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken kommer senast den 15 augusti lämna förslag till regeringen på nya riktlinjer för den framtida migrationspolitiken. Svenskar i Världens resolutioner finns med i kommitténs underlag.

April – Påverkansarbete till nytta för utlandssvenskar
Vi skriver en artikel i tidningen Swedish Press där vi bland annat diskuterar svårigheterna med att ansöka om uppehållstillstånd för medföljande.

19 februari – En milstolpe i påverkansarbetet!
Vi träffar Michaela Lööf, politisk sakkunnig till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Vi pratade om de utmaningar som uppstår när utlandssvenskar vill flytta hem tillsammans med sina familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

2019

Augusti – Resolution om Uppehållstillstånd för medföljande
En ny resolution i frågan om uppehållstillstånd för medföljande tas fram under Utlandssvenskarnas parlament.

21 mars – Resolutioner om familje- och utbildningsfrågor
Ett sammanfattande inlägg om samtliga resolutioner som togs upp i gruppen för Familje- och utbildningsfrågor under Utlandssvenskarnas parlament 2017.

2018

19 juni – Så tycker riksdagspartierna
Vi ställde frågor till samtliga riksdagspartier inför riksdagsvalet 2018. Bland annat ställdes frågan om vad partierna står i frågan gällande hemflytt och att många utlandssvenskar upplever att det är komplicerat att flytta hem och ta med en partner som inte är EU-medborgare med sig till Sverige.

2017

Augusti –  Resolution om Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare
Svenskar i Världens resolution i frågan tas fram under Utlandssvenskarnas parlament och skickas till Justitiedepartementet och Migrationsverket. Migrationsverket svarar på resolutionen att de i dagsläget inte har möjlighet att prioritera ärenden gällande anhöriga till svenska medborgare.