Flytta hem

Är du på väg att återvända till Sverige efter en termin utomlands eller har du kanske bott utanför Sveriges gränser i många år? Välkommen hem med din internationella erfarenhet och kompetens, säger vi!

Som medlem kan du komma i kontakt med vår hemvändargrupp för att få råd och stöd, och våra experter inom olika verksamhetsområden kan hjälpa dig till rabatterat medlemspris.

Här har vi samlat lite information som vi hoppas kan vara till nytta.

Hemvändargruppen

Hemvändargruppen har som uppgift att arbeta med frågor som berör återvändande utlandssvenskar, så kallade hemvändare. Visionen är att alla verksamheter i Sverige – privata, offentliga, ideella organisationer – ser hemvändande utlandssvenskar som en attraktiv grupp.

Gruppens två huvudsakliga syften är att:

…genom opinionsbildning synliggöra värdet av utlandserfarenhet

…skapa bättre förutsättningar och villkor för svenska hemvändare

Så jobbar vi för dig

Under åren har Svenskar i Världens arbete lett till flera förändringar. Till exempel att rätten till dubbelt medborgarskap infördes. År 2018 justerades bedömningen av IB-betyg så att det numera får en rättvis jämförelse med svenska skolbetyg, vilket är en förändring som vi har arbetat för under en längre tid. Just nu jobbar vi bland annat för att förenkla processen när man vill flytta tillbaka till Sverige med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES.

En bok för dig som ska flytta hem

I boken ”Att flytta hem till Sverige” (2017) har vi samlat praktiska råd och tips inför din flytt hem till Sverige.

Specifikt för dig som är student

Har du studerat utomlands och är på väg hem till Sverige? Då kan vi tipsa dig om att kontakta vår samarbetspartner SISA, Swedish International Students and Alumni.

Intressanta länkar

Det finns många olika myndigheter och andra webbsidor som kan hjälpa dig vid en hemflytt.