Hemvändargruppen

Utlandssvenskars erfarenhet och kompetens är en värdefull resurs som bör kunna tillvaratas betydligt bättre. Svenskar i Världen har sedan 2011 en arbetsgrupp som har i uppgift att arbeta med frågor som berör återvändande utlandssvenskar.

Arbetsgruppens uppgift är att synliggöra värdet av utlandssvenskars kunskaper och erfarenheter, men också informera svenskar som flyttar utomlands om vad som krävs för att återflyttningen till Sverige ska bli positiv. Arbetet görs i huvudsak genom påverkansarbete, men också genom att arrangera nätverksträffar och sprida relevant information.

Hemvändargruppen består av utvalda medlemmar i Svenskar i Världen. Ordförande är en ledamot från styrelsen. Sedan 2020 är Gary Baker ordförande för Hemvändargruppen.

Hemvändargruppen

AW med fokus på nätverkande

Ännu en gång bjuder Svenskar i Världens Hemvändargrupp in till en trevlig afterwork på Hilton Stockholm Slussen med utsikt över stadshuset den 17 augusti. Förra gången var vi en härlig mix av människor – vissa hade precis kommit hem efter några år utomlands medan andra var intresserade av att själva pröva vingarna. Erfarenheter blandades med skratt, frågor och utbyte av visitkort.

Även till denna träff har vi bjudit in vår samarbetspartner MultiMind. Ta chansen att presentera dig för MultiMinds rekryterare som i över 20 år hjälpt företag och organisationer att hitta personal med multikulturella och internationella kunskaper. Läs mer här.

Sverige och den globala marknaden för kompetens

Hemvändargruppen har tagit initiativet till boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?” (Eliasson, Ekerlids förlag, 2020).

Läs mer och beställ boken här.

Utlandssvenskarna och arbetsmarknaden

Många svenskar som har jobbat utomlands och återvänder till Sverige upplever alltför ofta svårigheter med att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Hur ska utlandssvenskarnas erfarenheter och kompetens bäst kunna tillvaratas på arbetsmarknaden? 

Den frågan diskuterades på Utlandssvenskarnas parlament 2021. I samtalet deltog Gunnar Eliasson som är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik och författare till boken Sverige och den globala marknaden för kompetens – Hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare? tillsammans med Fredrik Hillelson, vd och grundare av Novare, Mats Green som är Moderaternas talesperson för arbetsmarknadspolitiska frågor och andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet samt Patrik Björck som är socialdemokratisk ledamot i arbetsmarknadsutskottet.