Hemvändargruppen

Utlandssvenskars erfarenhet och kompetens är en värdefull resurs som bör kunna tillvaratas betydligt bättre. Svenskar i Världen har sedan 2011 en arbetsgrupp som har i uppgift att arbeta med frågor som berör återvändande utlandssvenskar.

Arbetsgruppens uppgift är att synliggöra värdet av utlandssvenskars kunskaper och erfarenheter, men också informera svenskar som flyttar utomlands om vad som krävs för att återflyttningen till Sverige ska bli positiv. Arbetet görs i huvudsak genom påverkansarbete, men också genom att arrangera nätverksträffar och sprida relevant information.

Hemvändargruppen består av utvalda medlemmar i Svenskar i Världen. Ordförande är en ledamot från styrelsen. Sedan 2020 är Gary Baker ordförande för Hemvändargruppen.

Hemvändargruppen

AW med fokus på nätverkande

Hemvändargruppen anordnar after work i Stockholm den 24 november 2021. Den riktar sig framförallt till dig har återvänt till Sverige efter att ha bott utomlands, men också till dig som är nyfiken på att göra motsvarande äventyr.

Den här AW:n utgör startskottet för kvartalsvisa nätverksträffar i regi av Hemvändargruppen, så följ oss i sociala medier och prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev för att inte missa nästa tillfälle.

Till denna träff har vi även bjudit in vår samarbetspartner MultiMind. Ta chansen att presentera dig för MultiMinds rekryterare som i över 20 år hjälpt företag och organisationer att hitta personal med multikulturella och internationella kunskaper.

Läs mer här.

Sverige och den globala marknaden för kompetens

Hemvändargruppen har tagit initiativet till boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?” (Eliasson, Ekerlids förlag, 2020).

Läs mer och beställ boken här.

Utlandssvenskarna och arbetsmarknaden

Många svenskar som har jobbat utomlands och återvänder till Sverige upplever alltför ofta svårigheter med att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Hur ska utlandssvenskarnas erfarenheter och kompetens bäst kunna tillvaratas på arbetsmarknaden? 

Den frågan diskuterades på Utlandssvenskarnas parlament 2021. I samtalet deltog Gunnar Eliasson som är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik och författare till boken Sverige och den globala marknaden för kompetens – Hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare? tillsammans med Fredrik Hillelson, vd och grundare av Novare, Mats Green som är Moderaternas talesperson för arbetsmarknadspolitiska frågor och andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet samt Patrik Björck som är socialdemokratisk ledamot i arbetsmarknadsutskottet.