Hemvändargruppen

Svenskar i Världen har sedan 2011 en arbetsgrupp med inriktning på att hjälpa hemvändande utlandssvenskar tillrätta såväl privat som professionellt.

Gruppen består av utvalda medlemmar i SVIV, samt en ledamot från SVIV:s styrelse som är ordförande för gruppen och tillika sammankallande, samt SVIV:s generalsekreterare. Hemvändargruppen har som uppgift att arbeta med frågor som berör återvändande utlandssvenskar, så kallade hemvändare. Hemvändares erfarenhet och kompetens är en värdefull resurs både för det privata, offentliga och ideella Sverige – en resurs som bör kunna tillvaratas betydligt bättre.

Arbetsgruppens uppgift är att synliggöra och ta till vara utlandssvenskars kunskaper och erfarenheter för att underlätta vid återflyttningen till Sverige, men också informera svenskar som flyttar utomlands om vad som krävs för att återflyttningen till Sverige ska bli positivt.

Hemvändargruppen

Gruppens huvudsakliga syften är att:

  • Genom opinionsbildning synliggöra värdet av utlandserfarenhet
  • Skapa bättre förutsättningar och villkor för svenska hemvändare

För att komma i kontakt med Hemvändargruppen, hör av dig till hemvandargruppen@sviv.se.

Om utlandserfarenheter och hemvändande i podden Rat Race

I podden Rat Race som drivs av Exparang, är vi med och diskuterar hur svenskar uppfattas som ledare i andra kulturer, vilka utmaningar man kan stöta på när man jobbar utomlands och hur vi tas emot när man kommer hem igen efter ett antal års internationell karriär. Avsnittet heter ”En karriär utomlands smäller alltid högt” (2020-10-19).

Tillvarata internationell kompetens

Vilka svårigheter kan uppstå när svenskar återvänder hem efter några år utomlands och vem bär ansvaret för att den internationella kompetensen värderas rätt?

Detta och mycket annat matnyttigt lyfts i boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv medborgare?”

I samband med boksläppet gjordes ett reportage i tidningen Personal och Ledarskap. Vill du läsa mer om vår synlighet i media kan du göra det här.

Material

Fakta och tips; här kan du läsa mer.

  • Rapporten ”Improving Job opportunities for returning expat Swedes”
  • Hemvändarguiden ”Råd och tips för hemvändare”
  • Tips på hur du håller din svenska karriär flytande under ut- och hemflytt

Är du medlem och inloggad kan du ladda ner dokumenten här nedan.