Hemvändargruppen

Utlandssvenskars erfarenhet och kompetens är en värdefull resurs för svenska företag och samhället i stort. Svenskar i Världen har sedan 2011 en arbetsgrupp som har i uppgift att arbeta med frågor som berör återvändande utlandssvenskar.

Arbetsgruppens uppgift är att synliggöra värdet av utlandssvenskars kunskaper och erfarenheter, men också informera svenskar som flyttar utomlands om vad som krävs för att återflyttningen till Sverige ska bli positiv. Arbetet görs i huvudsak genom påverkansarbete, men också genom att arrangera nätverksträffar och sprida relevant information.

Hemvändargruppen består av utvalda medlemmar i Svenskar i Världen. Ordförande är en ledamot från styrelsen. Sedan 2020 är Gary Baker ordförande för Hemvändargruppen.

Hemvändargruppen

AW med fokus på nätverkande

Har du återvänt till Sverige efter en tid utomlands eller ligger du i startgroparna för att flytta? Oavsett vilket läge du befinner dig i är du varmt välkommen på vår regelbundet återkommande afterwork i Stockholm!

Du som vill få in en fot på arbetsmarknaden kan passa på att presentera dig för vår partner MultiMind som också finns på plats. Deras rekryterare har i över 20 år hjälpt företag och organisationer att hitta personal med multikulturella och internationella kunskaper.

Vi håller till på Hilton Stockholm Slussen med utsikt över stadshuset.

Nästa AW är den 8 februari 2023. Läs mer här.

Varmt välkommen!

Sverige och den globala marknaden för kompetens

Hemvändargruppen har tagit initiativet till boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?” (Eliasson, Ekerlids förlag, 2020).

Läs mer och beställ boken här.

Utlandssvenskarna och arbetsmarknaden

Många svenskar som har jobbat utomlands och återvänder till Sverige upplever alltför ofta svårigheter med att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Hur ska utlandssvenskarnas erfarenheter och kompetens bäst kunna tillvaratas på arbetsmarknaden? 

Den frågan diskuterades på Utlandssvenskarnas parlament 2021. I samtalet deltog Gunnar Eliasson som är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik och författare till boken Sverige och den globala marknaden för kompetens – Hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare? tillsammans med Fredrik Hillelson, vd och grundare av Novare, Mats Green som är Moderaternas talesperson för arbetsmarknadspolitiska frågor och andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet samt Patrik Björck som är socialdemokratisk ledamot i arbetsmarknadsutskottet.