Hemvändargruppen

Svenskar i Världen har sedan 2011 en arbetsgrupp med inriktning på att hjälpa hemvändande utlandssvenskar tillrätta såväl privat som professionellt.

Gruppen består av utvalda medlemmar i SVIV, samt en ledamot från SVIV:s styrelse som är ordförande för gruppen och tillika sammankallande, samt SVIV:s generalsekreterare. Hemvändargruppen har som uppgift att arbeta med frågor som berör återvändande utlandssvenskar, så kallade hemvändare. Hemvändares erfarenhet och kompetens är en värdefull resurs både för det privata, offentliga och ideella Sverige – en resurs som bör kunna tillvaratas betydligt bättre.

Arbetsgruppens uppgift är att synliggöra och ta till vara utlandssvenskars kunskaper och erfarenheter för att underlätta vid återflyttningen till Sverige, men också informera svenskar som flyttar utomlands om vad som krävs för att återflyttningen till Sverige ska bli positivt.

Hemvändargruppen

Gruppens huvudsakliga syften är att:

  • Genom opinionsbildning synliggöra värdet av utlandserfarenhet
  • Skapa bättre förutsättningar och villkor för svenska hemvändare

Material

Fakta och tips; här kan du läsa mer.

  • Rapporten ”Improving Job opportunities for returning expat Swedes”
  • Hemvändarguiden ”Råd och tips för hemvändare”
  • Tips på hur du håller din svenska karriär flytande under ut- och hemflytt

Är du medlem och inloggad kan du ladda ner dokumenten här nedan.