Våra experter

Vi har ett antal experter knutna till oss inom familjerätt, pensionsfrågor, internationell rätt, affärsjuridik, psykologi, psykoterapi och skatterådgivning.

Som medlem får du rabatt när du tar hjälp av dem.

Juridik

Advokatbyrå Tove Sjövall

  • Tove Sjövall Advokatbyrå Tove Sjövall AB är specialist på internationell privaträtt och internationell processrätt innefattande bland annat familjerätt, arvsrätt och arbetsrätt samt frågor om arbets-och uppehållstillstånd såväl som frågor om tex utländska domar gäller i Sverige.

Apostille24

  • Apostille24 är en byrå för notarius publicus och apostille, vars säte ligger i Stockholm. De erbjuder hjälp såväl digitalt som fysiskt.  

Elison Wahlin Advokatbyrå

  • Niclas Elison på Elison Wahlin Advokatbyrå är advokat och expert på internationell arvs- och familjerätt. Advokatbyråns advokater och jurister erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till såväl företag som privatpersoner.

Familjens Jurist och Fonus

  • Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik med drygt 400 anställda runt om i landet. Inom koncernen återfinns även Fonus som är Nordens mest anlitade begravningsbyrå.

Frydmans Advokatbyrå

  • Jan E. Frydman advokat inom främst svensk och internationell civilrätt, offentlig rätt samt internationella frågor. Med ett brett internationellt nätverk tillhandahålls även juridisk rådgivning avseende utländska rättssystem.

Utlandsadvokater

Skatt

Grant Thornton

TaxPoint

  • Berit RohdinTaxPoint är skattejurist och hjälper till med frågor kring internationell beskattning i Sverige.

Psykologi

  • Henrik Lennartsson är socionom, leg psykoterapeut och psykoanalytiker.
  • Madeleine Björn är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, EMDR-terapeut, handledare och mindfulnessinstruktör.
  • Mind Sverige är en mottagning som arbetar med att förbättra det psykiska välmåendet. De tar emot barn, vuxna, familjer och par, men vänder sig även till medarbetare och chefer på företag.  

Språk