Vad händer nu med migrationsfrågan?

Många hör av sig till oss för att se hur det går med arbetet med den nya migrationslagen efter att vi skickat in vårt remissvar. Vi har tagit kontakt med Justitiedepartementet för att få mer detaljerad information av hur processen ser ut framåt.  

Just nu bearbetar regeringen alla remissvar som inkommit för att därefter ta fram ett lagförslag, en så kallad lagrådsremiss. Lagrådsremissen skickas sedan till Lagrådet.

Efter granskning av Lagrådet bearbetar regeringen förslaget ytterligare innan det lämnas som en proposition till riksdagen. I riksdagen kan det vara ett utskott som granskar förslaget innan det tas upp för röstning i riksdagen. 

Vi har efterfrågat specifika datum för både lagrådsremissen och när propositionen kommer att röstas om i riksdagen. Tyvärr har Justitiedepartementet inga datum som vi kan förhålla oss till gällande detta utan hänvisar enbart till att allt ska vara klart den 20 juli 2021. 

Hur arbetar SVIV med migrationsfrågan? 

Vi fortsätter att arbeta för att höras igenom mediebruset. Vi har bland annat kontakt med Ekot och vi arbetar med en serie debattartiklar som förhoppningsvis lyfts i flertalet lokalmedier. I detta arbete kommer vi att väva in personliga berättelser från respektive upptagningsområde. Utöver det för vi olika dialoger med personer för att lyfta frågan i såväl sociala medier som i kontakt med media och diverse beslutsfattare.