Vill du ge ett bidrag?

Vårt arbete är helt beroende av stöd från företag, stiftelser och privatpersoner. För att säkra vår verksamhet och med en förhoppning om att kunna utveckla den än mer, hoppas vi att generositeten sprider sig som ringar på vattnet. Kanske har även du möjlighet att ge ett bidrag, oavsett storlek?

I över 85 år har Svenskar i Världen arbetat för att göra det enklare för svenskar som vill studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också flytta tillbaka igen. Det gör vi genom påverkansarbete och att ge information, råd och stöd till medlemmar. Vi möts dagligen av tacksamma hälsningar från utlandssvenskar som uppskattar att vi är deras röst i Sverige och att vi engagerar oss i frågor som påverkar deras liv och vardag.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt att donera ett bidrag. Därför har vi tagit fram ett antal betalningsmöjligheter. Vi hoppas att du hittar ett alternativ som passar dig.

Som ett tecken på vår tacksamhet uppmärksammar vi alla generösa givare här nedan. Vill du vara anonym går det givetvis bra.

Louise Svanberg, ordförande
Cecilia Borglin, generalsekreterare

Betala direkt

Swish

Banköverföring

Svenskar i Världens bankgiro:
732-0542

Internationella överföringar

Svenskar i Världens bankuppgifter:
IBAN: SE7450000000052131001002
SWIFT: ESS ES ESS

Minnesgåva för någon du älskar

Att minnas någon man har älskat framkallar varma känslor trots att flera år kan ha passerat. Vill du hedra någon som stått dig nära genom att ge en minnesgåva så tar vi tacksamt emot det.

Att ge ett stöd efter sin bortgång genom att inkludera Svenskar i Världen i sitt testamente., är också en möjlighet att stödja verksamheten.

Kontakta generalsekreterare Cecilia Borglin om du vill veta mer om hur det går till att skänka en minnesgåva eller testamentera till Svenskar i Världen.

Det här går din gåva till

Ditt stöd kommer oavkortat att gå till Svenskar i Världens verksamhet som gynnar de närmare 700 000 svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands, men också de som flyttar hem.

Genom en gåva, liten som stor, hjälper du oss att…

… säkerställa att utlandssvenskarnas behov och perspektiv hörs och syns genom att Svenskar i Världen för dialoger med beslutsfattare, svarar på remisser och skapar opinion i frågor som berör utlandssvenskarna.

… stödja svenskar som är på väg att flytta utomlands, redan har etablerat sig i ett annat land och de som är på väg hem igen.

… öka den internationella erfarenheten och kompetensen hos svenskar. Det i sin tur ökar deras, det svenska näringslivets och Sveriges attraktions- och konkurrenskraft.

Tack alla fantastiska givare!

100 000 kr och uppåt

Barbro Osher
Robert af Jochnick
Ian H. Lundin
Peder Dinkelspiel

50 000 kr – 99 999 kr

Christer Gardell
Harald Mix
Marina Szugalski Klagsbrun & 
Harry Klagsbrun 

25 000 kr – 49 999 kr

Gunnar Gillberg

10 000 kr – 24 999 kr

Inger & Tuve Johannesson 
Gunilla Ramell
Gary Baker
Ibbe Gnem

Upp till 9 999 kr

Karin Müller
Anita Nord