Resolutioner

I resolutionerna beskriver vi utlandssvenskarnas utmaningar och ger förslag på lösningar. Målet är att undanröja så många hinder som möjligt för alla svenskar som bor utomlands eller flyttar hem. Resolutionerna ligger till grund för vårt påverkansarbete.

Resolutioner 2023

Medborgarrätt

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
Svar från Socialförsäkringsutskottet (2023-11-10)

E-röstning från utlandet och särskild valdistrikt för utlandssvenskar
Svar från Valmyndigheten (2023-12-21)

Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Svar från Transportstyrelsen (2023-11-23)
Svar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet (2024-01-25)

Underlätta för utlandssvenska familjer att flytta till Sverige
Svar från Migrationsverket (2024-01-31)

Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen

Vilande SGI vid utflytt
Svar från Försäkringskassan (2023-11-10)
Svar från Socialförsäkringsutskottet (2023-11-10)

Utbildning

Öka antalet svenska studenter utomlands
Svar från UHR (2023-12-22)

Medborgarskap

Undanröj resebegränsningar för barn med dubbelt medborgarskap
Svar från Migrationsverket (2024-01-31)

Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder

Svar från Migrationsverket (2024-01-31)

Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Skatter

Sänkning av SINK
Svar från Skatteutskottet (2023-12-18)

Försäkring och sjukvård

Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Svar från Socialförsäkringsutskottet (2023-11-10)

Sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand

Svenskar i Världen resolutioner 2023

Sammanställning resolutioner 2023
Svar från Miljöpartiet (2024-01-31)
Svar från Liberalerna (2024-03-12)
Svar från Regeringskansliet (2024-02-07)