Resolutioner

På Utlandssvenskarnas parlament samlas utlandssvenskar för att tillsammans med experter ta fram olika resolutioner. I resolutionerna beskriver vi utlandssvenskarnas utmaningar och ger förslag på lösningar. Målet är att undanröja så många hinder som möjligt för alla svenskar som bor utomlands eller flyttar hem. Resolutionerna ligger till grund för vårt påverkansarbete.

Resolutioner 2023

Medborgarrätt

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
Svar från Socialförsäkringsutskottet ( 2023-11-10)
E-röstning från utlandet och särskild valdistrikt för utlandssvenskar
Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Svar från Transportstyrelsen ( 2023-11-23)
Gallring ur Statens personadressregister (SPAR)
Underlätta för utlandssvenska familjer att flytta till Sverige
Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen
Vilande SGI vid utflytt
Svar från Försäkringskassan (2023-11-10)
Svar från Socialförsäkringsutskottet (2023-11-10)

Utbildning

Öka antalet svenska studenter utomlands

Medborgarskap

Undanröj resebegränsningar för barn med dubbelt medborgarskap
Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder
Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Skatter

Sänkning av SINK

Försäkring och sjukvård

Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Svar från Socialförsäkringsutskottet ( 2023-11-10)
Sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand