Vänsterpartiets Ali Esbati svarar på utlandssvenskarnas frågor

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ali Esbati lyfter i Livefika Valspecial möjligheten att ta ett helhetsgrepp på utlandssvenskarnas utmaningar. Men höjd SINK är inte aktuellt. 

Problemet med att utlandsfödda svenska barn får samordningsnummer, efterfrågan på fler utlandsmyndigheter med konsulär befogenhet och det faktum att myndigheter måste bli bättre på att informera om kravet på att aktivt ansöka om att behålla sitt svenska medborgarskap var några av de frågor som avhandlades under intervjun med Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ali Esbati. 

Esbati ställde sig positiv till att se över passens giltighet som en del av en möjlig översyn av utlandssvenskarnas olika utmaningar, men höjd SINK är inte aktuellt. 

”Man behöver bli påmind om frågorna för att de ska ta sig upp på den politiska och byråkratiska dagordningen. På det här sättet kan man få dem att synas mer.” 

Vänsterpartiet svarar på 10 frågor

Inför riksdagsvalet har Svenskar i Världen ställt tio frågor till samtliga riksdagspartier. Frågorna berör områden som är viktiga för utlandssvenskarnas liv och vardag, såsom uppehållstillstånd för medföljande partner, särskild valkrets för utlandssvenskar och behov av fler utlandsmyndigheter och längre giltighetstid på passen.   

Läs samtliga frågor och svar från Vänsterpartiet här