Migrationsverket nya riktlinjer: Sammantagen bedömning vid anknytningsärenden

Utlandssvenska familjer där den medföljande partnern kommer från ett tredjeland stöter alltjämt på stora problem när de vill flytta hem till Sverige med sin familj. Migrationsverkets expert reder här ut innebörden av ”manifesterad avsikt”, hur myndighetens riktlinjer har ändrats och pekar på vad man bör tänka på i handläggningsprocessen.  

I samband med den flyktingsituation som uppstod 2015 införde Sverige året därpå en tillfällig lag som begränsade möjligheten till anhöriginvandring. Det resulterade i att även svenska medborgare som ville flytta till Sverige med sin partner från ett land utanför EU/EES var tvungna att leva upp till bostads- och försörjningskravet.  

I samband med att den tillfälliga lagen ersattes 2021 är svenska medborgare nu undantagna bostads- och försörjningskravet. Istället har kravet att påvisa en manifesterad avsikt att flytta till Sverige fått många utlandssvenskar att höra av sig till Svenskar i Världen. Innebörden upplevs ofta som oklar.  

Lagstiftning och praxis 

Huvudregeln har alltid varit att den som ansöker om uppehållstillstånd ska göra det från utlandet, och tillståndet behöver beviljas innan personen kan flytta till Sverige. Grundkravet på en anknytningsperson är att personen ska vara bosatt i Sverige. Men lagen säger att en svensk medborgare som vistas utomlands när ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning görs, ska kunna vara anknytningsperson om denna har en manifesterad och konkret avsikt att återvända till Sverige inom en nära framtid.  

Det finns ingen punktlista för vad som avses med manifesterad avsikt, utan istället är det en sammantagen bedömning som gäller.

David Pettersson är beslutsfattare på Migrationsverkets tillståndsenhet 1 i Norrköping, Region Syd. Han arbetar operativt med anknytningsärenden och har varit delaktig i att utforma myndighetens interna handbok, som bland annat ska säkerställa att Migrationsverkets rutiner och riktlinjer för anknytningsärenden är tydliga och uppdaterade.  

Logga in för att läsa hela artikeln. Ännu inte medlem? Det fixar du enkelt här

Fotograf: Tomislav Stjepic