Fortsatta frågetecken kring förändringar i nya utlänningslagen

Bostads- och försörjningskravet är numera borttaget från svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin partner från ett land utanför EU/EES. MEN, är det så att den svenska medborgaren i vissa fall måste skriva in sig i Sverige innan hans/hennes partner kan ansöka om uppehållstillstånd? Det innebär de facto att utlandssvenska familjer även fortsättningsvis splittras. Vi har ställt frågan till både Justitiedepartementet och Migrationsverket.

Logga in för att läsa denna artikel.