Äntligen! Ändringar i utlänningslagen gynnar utlandssvenskar

Riksdagen har nu antagit den nya utlänningslagen som träder i kraft den 20 juli. Äntligen kan utlandssvenska familjer, där partnern inte är en EU-medborgare, slippa det förödande försörjningskravet.

Svenskar i Världen har arbetat intensivt med att utlandssvenskarnas behov och situation ska återspeglas i den nya lagen; debattartiklar i SvD och Aftonbladet, upprop bland utlandssvenskar, öppet brev till justitie- och migrationsministern och mycket annat.

Försörjningskravet som innebar att den svenske medborgaren var tvungen att ha ett jobb och bostad som Migrationsverket godkände innan den utländska partnern ens kunde påbörja processen med att ansöka om uppehållstillstånd, bidrog till att många familjer var tvungna att leva åtskilda under lång tid – inte sällan uppemot 18 månader. Detta krav är nu borttaget för utlandssvenska familjer i den nya lagen.

Det görs dock inga ändringar gällande varaktighet i Sverige under ansökningsperioden. Personen som ansöker om uppehållstillstånd får fortsättningsvis inte befinna sig i Sverige under ansökningsperioden. Propositionen går heller inte in i frågor kring handläggningstider.

För den intresserade har vi här klippt ut de delar ur propositionen ”Ändrade regler i utlänningslagen” som berör utlandssvenska familjer.

Logga in för att läsa hela inlägget.