Utlandssvenskar undantagna försörjningskravet – eller inte?

Är utlandssvenskar undantagna försörjningskravet i den nya utlänningslagen som trädde i kraft den 20 juli eller inte? Många ställer sig frågande utifrån Migrationsverkets information, så vi har kontaktat Migrationsenheten på Justitiedepartementet för att få svar. De gav ett klart och tydligt besked. 

Logga in för att läsa denna artikel.

Vi fortsätter dialogen på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti. Flera av politikerna på plats är migrationspolitiska talespersoner för respektive partier. Läs mer om Utlandssvenskarnas parlament här. 

Här kan du läsa om det arbete vi har gjort för att få till stånd denna förändring.  

Foto: Pixabay.com