Våra representanter

Vi har närmare hundra representanter världen över som står redo med sina nätverk, erfarenhet och lokala expertis. De finns där för att hjälpa dig oavsett om du redan bor i landet eller är på väg att flytta dit.

Hitta din lokala representant här.

Vill du bli en lokal representant?

Att vara representant är ett roligt och stimulerande uppdrag som ger många värdefulla kontakter över hela världen. Det är ett volontärt hedersuppdrag med stora möjligheter att skapa sin egen roll bland svenskar i det land man bor i.

Det finns tre olika roller som du kan ansöka om att bli. Uppdelningen ger dig en chans att själva välja en roll som passar in på den tid och engagemang du har möjlighet att ge till Svenskar i Världen. För att bli en representant bör du bo i det land och den stad du representerar.

Passar den som har begränsat med tid och resurser
Passar den som vill engagera sig lite extra
Passar den som har flyttat tillbaka till Sverige igen

Ansök genom att skicka ditt CV och ett personligt brev till oss om att du är intresserad av att bli representant. Du skickar din ansökan till sviv@sviv.se.