En milstolpe i påverkansarbetet!

Idag har vi träffat Michaela Lööf, politisk sakkunnig till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson . Vi pratade om de utmaningar som uppstår när utlandssvenskar vill flytta hem tillsammans med sina familjemedlemmar som inte är svenska medborgare. Dessutom diskuterade vi problem som följer när ungdomar med dubbla medborgarskap riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder. . Dessutom fick de ytterligare sju resolutioner. Under våren fortsätter vi att träffa beslutsfattare i frågor som påverkar utlandssvenskar. Stay tuned!