BREAKING NEWS! Särskild kö och kortare handläggningstider för utlandssvenska familjer

– Nu ger vi Migrationsverket ett tydligt uppdrag att prioritera anhöriga till svenska medborgare vid anknytningsärenden. Jag hoppas att det blir en uppskattad julklapp till de utlandssvenskar som funderar på att flytta hem till Sverige, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) ringde personligen till Svenskar i Världen för att berätta om de förbättringar som nu kommer att bli verklighet för alla hemvändande utlandssvenska familjer.

Uppdraget i regleringsbrevet innebär att Migrationsverket ska ta fram ett förslag på ett nytt arbetssätt där en spårindelning av anknytningsärenden kan införas. Ett särskilt fokus ska också ligga på att handläggningstiderna för utlandssvenskar med familj ska kortas avsevärt.

Syftet med uppdraget är att samtliga anknytningsärenden ska handläggas på ett mer effektivt sätt, och ska samtidigt underlätta för utlandssvenskar med familj som vill återvända till Sverige. I uppdraget ingår därför också att säkerställa att handläggningstiderna för utlandssvenskar med familj kortas betydligt, för att undvika att familjer splittras under en längre tid.

Förhoppningen är att uppdraget ska leda till att Migrationsverkets hantering av anknytningsärenden blir mer effektiv. Det ska leda till att handläggningstiderna i anknytningsärenden förkortas och därför gynna samtliga som väntar på beslut.

– Nu ger vi Migrationsverket ett tydligt uppdrag att prioritera anhöriga till svenska medborgare vid anknytningsärenden. Jag hoppas att det blir en uppskattad julklapp till de utlandssvenskar som funderar på att flytta hem till Sverige, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Årslånga insatser gav resultat

Att göra det enklare för utlandssvenska familjer att återvända till Sverige är en fråga som Svenskar i Världen har arbetat med under flera år. Debattartiklar, upprop och diskussioner med ansvariga ministrar har nu äntligen gett resultat.   

– Det här har varit en prioriterad fråga för oss i många år. Vi fick en värdefull etappseger när bostads- och försörjningskravet togs bort för utlandssvenskarna 2021, men de långa handläggningstiderna kvarstod. Detta är en enorm seger för alla hemvändande utlandssvenska familjer som vi verkligen har kämpat för, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.   

Så lyder regleringsbrevet

Migrationsverket ska analysera och ta fram förslag på hur ett nytt och mer ändamålsenligt arbetssätt, som innebär en spårindelning i anknytningsärenden som utgår från ärendens beskaffenhet, kan införas. Myndigheten ska särskilt arbeta för att handläggningstiderna för utlandssvenskar med familj som vill flytta till Sverige ska kortas avsevärt.”

Så lyder 2024 års regleringsbrev för Migrationsverket som regeringen beslutat om. Du kan hitta stycket i regleringsbrevet på sida 6 till 7 här, eller på ekonomistyrningsverkets hemsida.

Fler segrar, och en till på gång

Under det här året har Svenskar i Världen verkligen flyttat fram utlandssvenskarnas positioner. Utöver nyheten att det nu kommer att gå snabbare för utlandssvenska familjer att återvända till Sverige vill vi lyfta den nya möjligheten att återinläsa sig i Statens personadressregister, SPAR, och den nya omräkningen av high school-betyg till den svenska betygsskalan. Dessa förändringar innebär att fler utlandssvenskar kan skaffa sig BankID och läsa på svenska universitet.

Ännu en seger står på lut, då det efterlängtade generalkonsulatet i San Francisco öppnar i vår. 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet (Maria Malmer Stenergard), Canva (Familj)

Läs mer

Så här har vi arbetat med frågan

Möjlighet att återinläsa sig i Statens personadressregister, SPAR

Ny omräkning av high school-betyg

Nytt generalkonsulat i San Francisco