Frågor och svar

Vi får in många frågor från våra medlemmar gällande allt från skatt till dödsfall och arv, men också frågor om medborgarskap, hemflytt och körkort. Här samlar vi inlägg där våra experter svarar på olika frågor, sidan uppdateras löpande med nya inlägg.

Krissituationer

Om krisen är ett faktum, vad gör jag då?
Allehanda säkerhetspolitiska utspel duggar tätt just nu, inte bara från svenska myndigheter utan även på internationell nivå. Här har vi samlat konkreta råd och information från utrikesdepartementet som du kan vara hjälpt av i händelse av en kris. (2024-02-20)

Så påverkas utlandssvenskarna om Sverige dras in i krig
Om det blir krig i Sverige, vad gäller för utlandsfödda svenskar med samordningsnummer och utflyttade svenskar när det kommer till att försvara Sverige? Plikt- och prövningsverkets chefsjurist reder ut. (2024-01-15)

Pension och garantipension

Undantagsregler rörande garantipensionen
Indragningen av garantipensionen slår nu hårt mot pensionärer bosatta inom EU/EES – närmare 58 000 personer berörs. Men finns det undantagsregler? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson reder ut. (2023-01-30)

Kan mitt civiltillstånd påverka min pension?
Påverkas garantipensionen och den allmänna pensionen om man är gift eller ej, påverkar civiltillståndet änkepension och vilken betydelse har medborgarskap då man beräknar pension? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar. (2022-12-12)

Kan medföljande tillgodoräkna år inom EU vid beräkningen av den svenska garantipensionen?
Hur beräknas garantipensionen om man har varit medföljande och bott utomlands, kan man tillgodoräkna år som man vistats inom EU? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar. (2022-11-14)

Pensionsmyndigheten ger råd till drabbade pensionärer
Från och med årsskiftet hänvisas de pensionärer som blir av med sin garantipension att istället ta kontakt med lokala myndigheter för att söka stöd. Stödet kan se olika ut beroende på land och eftersom ansvarig myndighet kan variera beroende på land är det ibland svårt att veta var man ska vända sig. Här ger Pensionsmyndighetens expert några tips på länkar och vilka bidrag som skulle kunna vara aktuella. (2022-11-10)

Livefika – Pensionsmyndigheten svarar på utlandssvenskarnas frågor
Närmare 58 000 pensionärer som bor utomlands blir av med sin garantipension vid årsskiftet. Vad låg bekom beslutet, hur kan man gå till väga för att se om landet man bor i kan erbjuda ett motsvarande stöd och hur påverkar beslutet omställningspensionen för efterlevande? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson besvarade medlemmarnas frågor. (2022-10-25)

Telefoni, media och kommunikation

Att titta på TV4 från utlandet, går det?
Det har tidigare gått att ta del av TV4:s utbud som utlandssvensk, men inte längre. Varför är det så? TV4:s kundtjänst svarar att du måste vara folkbokförd i Sverige, och fler krav finns. Men kan den nya möjligheten att få sina personuppgifter återinlästa i SPAR innebära att man återigen räknas som folkbokförd? Skatteverkets expert svarar. (2023-09-28)

Så ordnar du svenskt kontantkort till mobiltelefon när du bor utomlands
Är det möjligt för personer utskrivna ur Sverige att beställa kontantkort och teckna telefonabonnemang i Sverige? Hur går man i så fall tillväga för att göra det? Vi har frågat en expert på Telenor. (2023-07-04)

Kontantkort eller telefonabonnemang för utlandssvenskar
Är det möjligt för personer utskrivna ur Sverige att beställa kontantkort och teckna telefonabonnemang i Sverige? Hur går man i så fall tillväga för att göra det? Vi har frågat en expert på Telenor. (2023-01-19)

SVT Play i utlandet
Varför kan man enbart se vissa program på SVT-play då man befinner sig utanför Sveriges gränser? Varför är inte alla program tillgängliga utomlands? Varför finns det restriktioner på Aktuellt och Rapport då större sportevenemang pågår? Vi har ställt frågan till SVT och har nu fått svar. (2022-12-21)

Medborgarskap

Pass till barnet – vad behöver man tänka på?
Räcker det med att ena föräldern är med eller kräver passmyndigheterna att båda vårdnadshavarna är på plats när barnet ska ansöka om ett svenskt pass? Vilka dokument ska visas upp och hur får barnet samordningsnummer? UD:s kansliråd Sophie Tzelidis reder ut. (2024-05-03)

Får barn födda i Sverige alltid svenskt personnummer?
Om ett svenskt par boende i utlandet föder barn i Sverige, får barnet då ett personnummer? Skatteverket informerar. (2024-03-26)

Påverkar föräldrarnas civilstatus barnets möjlighet till svenskt medborgarskap?
Gift eller sambo, spelar det någon roll när det kommer till att söka svenskt medborgarskap för sitt gemensamma barn? Advokat Tove Sjövall svarar. (2024-03-26)

Vad gäller, och vilka anledningar och regelverk ligger till grund för det svenska passet?
Svenska passens giltighetstid, möjlighet till provisoriska pass och extrapass, krav på medborgarskapsutredning och eventuella undantag för personlig inställelse. Experter från Polismyndigheten och UD reder ut vad som gäller. (2023-09-25)

Livefika- Experter från Migrationsverket svarar på utlandssvenskars frågor om medborgarskap
Förtydliganden kring vilka krav som ställs vid ansökan om svenskt medborgarskap, en inblick i hur bedömningen av anknytning och samhörighet går till, exempel på hur ett medborgarskap kan förloras och handfasta tips om hur en ansökan fylls i på bästa sätt. I denna Livefika gästar experter från medborgarskapsenheten på Migrationsverket. (2023-05-04)

Få koll på förutsättningarna för svenskt pass och medborgarskap
Är passet ett bevis på medborgarskap? Kan man ha ett giltigt pass utan att vara medborgare? Hur kan ett svenskt medborgarskap gå förlorat? Hur påvisas samhörighet med Sverige i en medborgarskapsutredning? Och hur är det egentligen – kan man bli statslös? Dessutom, viktiga råd från Migrationsverkets och Utrikesdepartementets experter. (2023-03-16)

Passansökan och medborgarskapsutredning
Att ansöka om pass som utlandsboende kan upplevas komplicerat, speciellt då ansökan för utlandsboende tenderar innehålla fler moment än för boende i Sverige. Frågor uppstår ofta i samband med blanketten om utredning av svenskt medborgarskap, som ska fyllas i av svenska medborgare bosatta utomlands. Polismyndigheten reder här ut vad som gäller. (2023-01-31)

Varför medborgarskapsutredning och medborgarskapsförklaring?
Varför behöver jag göra en medborgarskapsutredning när jag ska förnya mitt svenska pass, och varför måste jag göra en medborgarskapsförklaring – jag är ju svensk? Detta är frågor som många hör av sig till oss om. Vi har träffat en expert på Migrationsverket som reder ut begreppen och ger tips för att undvika onödiga fallgropar. (2022-11-14)

Medborgarskapsutredningen skapar problem och oro vid förnyelse av pass i Sverige
Svenskar i Världen får in många frågor från utlandssvenskar som har stött på problem i samband med att de förnyar sina svenska pass när de är på besök i Sverige. Detta gäller framför allt frågor kopplade till blanketten om utredning av svenskt medborgarskap. Polismyndigheten har återkopplat på ett antal av våra frågor. (2022-06-13)

Ger äktenskap möjlighet till svenskt medborgarskap?
Kan man få svenskt medborgarskap genom att vara gift med en svensk medborgare fast utan att bo i Sverige? Vår expert advokat Tove Sjövall svarar på frågan. (2021-10-21)

Ekonomi, SPAR och e-legitimation

Kan man skaffa BankID om man aldrig har varit folkbokförd i Sverige?
Kan svenska medborgare som har personnummer men som aldrig varit folkbokförda i Sverige skaffa BankID? Statens personadressregister, SPAR informerar. (2024-06-11)

SEB:s experter om bolån, BankID och sparande för utlandssvenskar
Får jag ta lån i en svensk bank för renovering av sommarstugan trots att jag är utskriven? Kan jag ha ett investeringssparkonto om jag bor i USA? På denna Livefika, som är exklusiv för medlemmar och partner, kan du ställa dina bankrelaterade frågor direkt till experter från SEB. (2023-10-13)

Skaffa mobilt BankID genom att skanna pass eller id-kort med mobilen
Nu är det möjligt att identifiera sig genom att blippa nationellt ID-kort eller pass via mobilens NFC-läsare i stället för att personligen besöka ett bankkontor när du ansöker om BankID. Vi har sammanställt storbankernas krav för att få eller uppdatera BankID. (2023-11-17)

Behåll bankrelationen för att säkra ditt BankID som utlandssvensk
Att ha tillgång till e-legitimation är ett måste för att kunna identifiera sig i digitala sammanhang. Många utskrivna svenskar stöter på patrull när de ska uppdatera sin e-legitimation. Vi har diskuterat frågan med BankID. (2021-02-09)

Bolån, sparande och BankID för utlandssvenskar
Livefikat med experter från SEB lockade rekordmånga intresserade. Här får vi bland annat svar på om man som utskriven kan få bolån i en svensk bank för en bostad i Sverige, olika tips för att säkerställa tillgång till BankID och svar på varför utländska checkar stöter på patrull i Sverige. (2023-10-13)

Utlandssvenskars möjlighet till svenskt bankkonto hos storbankerna
Under september publicerade vi en artikel om de banktjänster som erbjuds utlandssvenskar av de svenska storbankerna. Nu har vi ytterligare information om skillnaderna i bankutbudet för personer som bor inom och utanför EU/EES. (2023-10-04)

Skillnader mellan bankerna om möjlighet till svenskt konto som utlandssvensk
Under sommaren 2023 skickade Nordea ut brev till ett antal av sina utlandsboende svenska kunder med budskapet att de inte längre får ha kvar sitt konto i Nordea. Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken svarar här vad som gäller för utlandssvenskar. (2023-09-08)

Så ändras statens personuppgiftsregister, SPAR
Från och med den 1 september 2023 uppdateras reglerna för Statens personadressregister, SPAR. Gallringstiden avseende uppgifter om utflyttade personer förlängs till fem år med möjlighet till ytterligare förlängning, och data som tidigare fanns i registret kan nu återinföras. Skatteverkets expert ger svar på vad du behöver göra. (2023-09-01)

Skatteverkets experter om utlandsbeskattning och flytt till Sverige
SINK, skatteavtal mellan olika länder, varför hela familjen behöver inställa sig vid ett skattekontor vid hemflytt, och anledningen till varför Sverige sa upp skatteavtalen med Portugal och Grekland. På denna Livefika gästas vi av Skatteverkets experter inom folkbokföring och utlandsbeskattning. (2023-08-30)

Varför slut på skatteavtal med Portugal och Grekland?
Frågor om Sveriges avslutade skatteavtal med Portugal och Grekland har återigen börjat florerat i Svenskar i Världens inkorg. Här reder Skatteverket ut varför dubbelbeskattningsavtalen sagts upp mellan Sverige och Portugal respektive Grekland, om ryktet stämmer att nya avtal är på gång och pekar på möjligheten till avräkning av utländsk skatt i vissa situationer. (2023-03-07)

Utlandssvenskarnas möjlighet till ISK
Många hör av sig till Svenskar i Världen med frågor kopplade till den populära sparformen ISK, investeringssparkonto. Hur ska sparformen beskattas och vilken påverkan kan skattehemvisten ha? Skatteexperten på Grant Thornton reder ut hur det ligger till. (2023-01-11)

Problem med att köpa fonder och värdepapper via svenska banker?
Vilka regler gäller kring fondsparanden och försäljning av värdepapper om man är bosatt utomlands? Svenska Värdepappersmarknadens vd Urban Funered svarar. (2022-10-22)

Statlig e-legitimation – En lösning för utlandssvenskarna?
Utlandssvenskarnas möjlighet till en svensk e-legitimation gäckar fortfarande många. Vi har i veckan träffat Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för att höra hur arbetet med att ta fram en statlig e-legitimation går – och samtidigt säkerställa att utlandssvenskarnas behov och perspektiv tas i beaktande. (2022-10-22)

Vad gäller för utlandssvenskar som vill öka lån på fritidshus i Sverige?
Svenskar i Världen har fått in en fråga gällande lån på fritidshus i Sverige när man är utlandssvensk. Vi har ställt frågan till Svenska Bankföreningen som nu återkommit med ett svar. (2022-06-28)

Känn din kund
Varför är det plötsligt så krångligt att föra över pengar mellan ett utländskt konto och ett svenskt? Den frågan har aktualiserats i samband med det uppdaterade penningtvättsregelverket. SEB:s Marie Winberg Johnsson reder ut vad som gäller. (2022-02-28)

Finansiella förutsättningar och krav för utlandssvenskar i USA
FATCA, DODD FRANK, PFIC. Den som bor i, eller funderar på att flytta till USA, möts ofta av dessa förkortningar. Men vad innebär de egentligen? SEB:s Head of Tax and Legal, Jörgen Grönlund, reder ut begreppen. (2021-03-10)

Behåll bankrelationen för att säkra ditt BankID som utlandssvensk
Att ha tillgång till e-legitimation är ett måste för att kunna identifiera sig i digitala sammanhang. Många utskrivna svenskar stöter på patrull när de ska uppdatera sin e-legitimation, men det finns kanske en lösning i sikte. Vi har diskuterat frågan med BankID. (2021-02-09)

Flytta till Sverige, medföljande och visum

Ändrade regler för resor till Europa från 2024
Reglerna för resor till Europa ändras. Under 2024 måste cirka 1,4 miljarder människor från över 60 länder som är undantagna från visering ha ett resetillstånd för att resa in i de flesta europeiska länder. Vår expert på UD kommenterar hur ETIAS berör utlandssvenskar. (2023-08-24)

Ministrarna i intervju om utlandssvenskarnas behov
Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och utrikesminister Tobias Billström (M) kommenterar utlandssvenskarnas behov och besvarar frågor som bland annat handlar om kravet på att visa på manifesterad avsikt vid hemflytt till Sverige, förslaget om att anhöriga till utlandssvenskar bör ha en egen kö hos Migrationsverket, behovet av fler utlandsmyndigheter och processen för passförnyelse. (2023-07-03)

Livefika – Migrationsministern svarade på utlandssvenskarnas frågor
Oacceptabelt långa handläggningstider på Migrationsverket som måste åtgärdas, löfte om en särskild organisation för att skapa snabbspår för högkvalificerad arbetskraft, Sverigedemokraternas inflytande och en önskan om fortsatt återkoppling på utlandssvenskarnas behov. Maria Malmer Stenergard (M) gästar Svenskar i Världens Livefika. (2023-03-08)

Livefika – Q&A with experts about moving to Sweden
Perhaps you´re a returning expat or maybe a foreign citizen moving to Sweden due to your own, or your partner´s career? If that´s the case, this Livefika is for you! (2023-01-31)

Migrationsministern återkopplar på Tidöavtalet
I Tidöavtalet nämns ett flertal områden som ska stramas upp med koppling till medföljande. Gäller detta även medföljande till svenska medborgare? Vi kontaktade Sveriges nya Migrationsminister, Maria Malmer Stenergard, som nu har svarat. (2022-10-20)

Besöksvisum till Sverige från länder utanför EU – Går det att revidera?
Svenskar i Världen har fått in frågor från våra medlemmar som undrar varför deras partner behöver besöksvisum för att hälsa på i Sverige. Varför behövs besöksvisum från vissa länder men inte andra? Vi har ställt frågan till Migrationsenheten på Justitiedepartementet och nu har de återkommit med svar. (2022-09-21)

Uppehållstillstånd eller arbetstillstånd – Får jag välja och vad går snabbast?
Svenskar i Världen får in flertalet frågor från svenskar som ska flytta hem till Sverige med en partner från ett land utanför EU då de möts av extremt långa handläggningstider på Migrationsverket. Vi har ställt frågor angående uppehållstillstånd och ”fast track” arbetstillstånd till Migrationsverket och nu har de återkommit med svar. (2022-09-19)

Vad räknas som flyttgods vid hemflytt till Sverige?
Hur fungerar det med flyttgods och skatter när man flyttar tillbaka till Sverige? Vår expert Berit Rohdin från TaxPoint svarar på frågan. (2022-01-10)

Kan EU-regler åberopas för medföljande?
Med anledning av den tillfälliga migrationslagen och svårigheterna återvändande familjer ställs inför ställer sig vissa frågan om det är enklare att komma till Sverige via ett annat EU land. Kan EU-regler åberopas för medföljande familjemedlemmar från tredje land när en svensk medborgare återvänder till Sverige med sin familj efter vistelse i ett annat EU-land? SVIV:s expert Tove Sjövall, advokat och ägare av Advokatbyrå Tove Sjövall AB har svaret. (2021-03-21)

Anhöriginvandring – hur gör man?
Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut turerna som måste till för att man som utlandssvensk ska kunna flytta till Sverige med sin partner eller barn som saknar svenskt medborgarskap. (OBS! inlägget skrevs innan de nya lagförändringarna infördes). (2020-10-14)

Dödsfall

Vad gäller vid dödsfall utomlands? Familjens Jurist och Fonus svarar!
När någon avlider väcks inte bara sorg, utan också praktiska frågor – inte minst om personen befann sig utomlands när döden inträffade. Här svarar experter från Familjens Jurist och Fonus på våra medlemmars frågor om testamenten, arvsrätt och vad som egentligen gäller vid dödsfall utanför Sveriges gränser. (2023-04-18)  

Livefika med Familjens Jurist och Fonus
Att vara väl förberedd inför det oundvikliga är experterna ense om att man bör vara. Tydligt och uppdaterat testamente, klargörande instruktioner om hur begravningen ska vara – och i vilket land man önskar ligga begraven – men också ett tänk kring att säkerställa att informationen finns tillgänglig för de anhöriga. (2023-03-31)

Vad händer om jag avlider utomlands?
När någon dör utanför Sverige kan det bli både dyrt och krångligt för anhöriga att ordna med hemtransport och begravning. Fonus transportchef svarar på frågor om dödsfall utomlands och reder även ut vad som gäller för familjemedlemmar som inte är svenska medborgare. (2021-10-05)

Livefika – Om döden
I dagens Livefika svarar experter från Fonus och Familjens Jurist på frågor om dödsfall utomlands. De berättar vem man ska kontakta, hur en transport går till och till vilken prislapp det görs. Men också vad man bör ha koll på vad gäller lokala regler för testamente och begravning. Och kan man dela upp askan så personen kan begravas i två länder? (2021-04-20)

Dödsfall utomlands, vad gäller då?
Vilka lagar och regler gäller om en svensk medborgare avlider utomlands eller en utländsk familjemedlem dör i Sverige? Familjens Jurist, som är partner till Svenskar i Världen, ger vägledning. (2021-04-15)

Transport och försäkringar vid dödsfall
När en person dör är det inte bara sorgen som ska hanteras utan även praktiska detaljer. Här ger vår partner Fonus svar på vad man ska göra om någon person avlider utomlands och hur man bäst förbereder sina anhöriga. (2021-04-15)

Pass, ID och körkort

Vad gäller, och vilka anledningar och regelverk ligger till grund för det svenska passet?
Svenska passens giltighetstid, möjlighet till provisoriska pass och extrapass, krav på medborgarskapsutredning och eventuella undantag för personlig inställelse. Experter från Polismyndigheten och UD reder ut vad som gäller.  (2023-09-25)

Få koll på förutsättningarna för svenskt pass och medborgarskap
Att ansöka om pass som utlandsboende kan upplevas komplicerat, speciellt då ansökan för utlandsboende tenderar innehålla fler moment än för boende i Sverige. Frågor uppstår ofta i samband med blanketten om utredning av svenskt medborgarskap, som ska fyllas i av svenska medborgare bosatta utomlands. Polismyndigheten reder här ut vad som gäller. (2023-03-16)

Regler för provisoriska pass försvårar för svenskar i Nya Zeeland
Hur kommer det sig att det har blivit krångligare att skaffa provisoriska pass, undrar utlandssvenskar bosatta i Nya Zeeland. Sophie Tzelidis på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden förklarar. (2022-03-10)

Kan man köra bil i Sverige med sitt pass om svenskt körkort saknas?
Svenskar i Världen får då och då frågor från utlandssvenskar som är utskrivna gällande möjligheten att köra bil i Sverige med annan identifikation än körkort om ens svenska körkort har gått ut. Vi har kontaktat Transportstyrelsen för att ta reda på vad som gäller angående det och annat som kan vara bra för utlandssvenskar att veta. (2021-07-12)

Juridik

Livefika med Familjens Jurist och Fonus
Att vara väl förberedd inför det oundvikliga är experterna ense om att man bör vara. Tydligt och uppdaterat testamente, klargörande instruktioner om hur begravningen ska vara – och i vilket land man önskar ligga begraven – men också ett tänk kring att säkerställa att informationen finns tillgänglig för de anhöriga. (2023-03-31)

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?
Från och med 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället. Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut begreppen. (2020-10-26)

Ha koll på vilket lands lag som gäller vid internationella äktenskap
Vilka regler gäller vid äktenskap om man kommer från olika länder och giftermålet äger rum i ett tredje land? Svenskar i Världens expert Advokat Tove Sjövall reder ut begreppen. (2020-10-16)

Sjukvård

Möjlighet till sjukvård i Sverige som utlandssvensk – vad gäller?
Vilka rättigheter har utlandssvenskar boendes utanför EU/EES vad gäller sjukvård i Sverige och hjälper det att ha en privat sjukförsäkring för att ta del av vården? Vi tog kontakt med Erik Svanfeldt, Internationell samordnare på Avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att få svar på våra frågor. (2023-05-23)

Förlossningsvård i Sverige för utlandsboende
Att föda barn är en omtumlande upplevelse. Trygghet och språk är två viktiga faktorer under förlossningsplaneringen och kan ha avgörande betydelse för önskad födelseplats, speciellt för utlandsbosatta. Vad gäller vid förlossning i Sverige som avregistrerad från folkbokföringen? Hur beräknas kostnaderna för vården, och kan reglerna skilja sig åt beroende på bosättningsland? Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) expert svarar. (2023-05-08)

Handbok från SKR om vård av personer bosatta i andra länder
Regionerna har skyldighet att erbjuda sjukvård för patienter bosatta i andra länder som behöver hälso- och sjukvård. I SKR:s handbok återfinns åtskillig information som berör utlandssvenskar. (2023-04-19)

Svenska utlandsstudenter kan behöva planerad sjukvård, och får svårt med försäkringar
Hur påverkas jag som utlandsstudent när jag skriver ut mig ur landet? Rätten till planerad sjukvård i Sverige försvinner, problem kan uppstå i samband med att du behöver söka vård på besök hemma i Sverige och utskrivningen påverkar dessutom möjligheten att teckna en fullgod försäkring. Här beskriver vår samarbetspartner Swedish International Students and Alumni (SISA) problematiken i sin helhet. (2023-04-04)

Planerad vård i Sverige för svenskar boendes utanför EU – vad gäller?
Vad gäller för planerad vård i Sverige för svenskar boendes utanför EU/EES och har svenska medborgare boende i exempelvis USA rätt till planerad abort i Sverige? Vi har ställt frågorna till Erik Svanfeldt, Internationell samordnare på Avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner. (2022-10-04)

Arbete

Livefika – with Novare: how to navigate the swedish labour market
Hands-on advice on how to optimize your LinkedIn profile, valuable tips for job-interviews, insight into the perspective of a recruiter and evaluation of the importance of being able to speak Swedish when looking for a job in Sweden. (2023-05-26)

Kan jag söka distansarbete i Sverige om jag bor utomlands?
Kan jag arbeta på distans från utlandet för ett svensk bolag placerat i Sverige? Behöver jag vara inskriven i Sverige för att arbeta i landet? Vilka skattskyldigheter har jag om jag arbetar på distans från ett annat land? Grant Thorntons expert Aino Askegård Andrésen svarar. (2022-12-20)

Livefika – Navigating Swedish work culture as an expat
How do you address a problem in a Swedish work environment? Are there truly no hierarchies in the flat organizational structure of Swedish businesses, or is there something deeper to uncover beneath the surface? (2022-10-20)

Livefika – Om kulturell kompetens
Hur ska man stärka sin kulturella kompetens för att bättre kunna samarbeta i en multikulturell miljö? Vilka kulturella värderingar är typiskt svenska och hur kan man få självinsikt i vilka preferenser man har när det gäller kulturella värderingar? Det och mycket mer togs upp på denna Livefika. (2022-02-02)

Val och röstning

Bor du utomlands och vill rösta i EU-valet?
Är du svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen den 9 juni och någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i valet till Europaparlamentet, EU-valet. Valmyndigheten listar här vad du behöver göra. (2024-02-23)

Rösta i Sverige som utlandssvensk?
Vad gäller när en utlandssvensk vill rösta i Sverige? Hur får man sitt röstkort? Kan man förtidsrösta? Hur vet man vilken vallokal man tillhör? Valmyndigheten besvarar här ett flertal frågor om hur utlandssvenskar kan rösta. (2023-02-23)

Utbildning

Tisus – nyckeln till högre studier i Sverige
Kostnadsfri universitetsutbildning är en lyx få förunnat, så för många utlandssvenskar lockar studier i Sverige. Även om man är svensk medborgare gäller det att börja planera i tid och se till att svenskan håller. En viktig pusselbit är ett godkänt test i svenska för universitets- och högskolestudier, Tisus. (2023-11-13)

Frågor och svar om Tisus
Gått i gymnasieskola utomlands? Då kan du behöva uppvisa dina kunskaper och behörighet i svenska för att studera vid ett svenskt universitet eller högskola. Det görs genom ett så kallat Tisus-test. Här förklarar projektledaren för Tisus vad som gäller. (2023-11-03)

Skatt

Vilka skatte- och folkbokföringsmässiga regler gäller för utlandssvenskars bostad i Sverige?
Hur påverkas Skatteverkets syn på ”väsentlig anknytning” om man äger en permanentbostad? Vad innebär det att ha dispositionsrätt till en bostad? Hur länge får man som utskriven vistas i Sverige utan att anses ha väsentlig anknytning? Skatteverkets experter på utlandsbeskattning och folkbokföring ger svar på fler frågor. (2023-10-05)

Livefika- Skatteverket om utlandsbeskattning och flytt till Sverige
SINK, skatteavtal mellan olika länder, varför hela familjen behöver inställa sig vid ett skattekontor vid hemflytt, och anledningen till varför Sverige sa upp skatteavtalen med Portugal och Grekland. På denna Livefika gästas vi av Skatteverkets experter inom folkbokföring och utlandsbeskattning. (2023-08-30)

Livefika – Grant Thornton om skatt och socialförsäkringsfrågor
Förtydliganden kring de rättigheter och skyldigheter man som utskriven svensk medborgare har gentemot det svenska skattesystemet och redogörelser för vanligt förekommande begrepp såsom utskrivning och stadigvarande vistelse. Det och många fler frågetecken reds ut under denna Livefika, där vi gästas av experter från Grant Thornton. (2023-05-09)

Varför slut på skatteavtal med Portugal och Grekland
Här reder Skatteverket ut varför dubbelbeskattningsavtalen sagts upp mellan Sverige och Portugal respektive Grekland, om ryktet stämmer att nya avtal är på gång och pekar på möjligheten till avräkning av utländsk skatt i vissa situationer. (2023-03-07)

GD-nummer på väg bort eller här för att stanna
Vad är ett GD-nummer, hur används det och är det på väg att tas bort? Eftersom Svenskar i Världen har fått in ett antal frågor om detta har vi tagit kontakt med en expert på Skatteverket för att få svar. (2023-02-07)

Livefika – Grant Thornton svarar på frågor om skatt och socialförsäkring
Vad innebär väsentlig anknytning till Sverige eller stadigvarande vistelse? Vad händer om man är utskriven ur Sverige men av olika skäl måste vistas i landet längre än sex månader? Och vilka skatteregler gäller för digitala nomader? Experterna från Grant Thornton besvarade medlemmars frågor på ett välbesökt Livefika. (2022-09-23)

Rådande läge gällande skatteavtalen mellan Sverige. Portugal och Grekland
Vad gäller idag för svenskar boendes i Portugal och Grekland kopplat till dessa länders skatteavtal med Sverige? Vår expert Aino Askegård Andrésen, Director Tax och Head Of Global Mobility, på Grant Thornton svarar. (2021-12-14)

Övrigt

Möjligt för utlandssvenskar att byta juridiskt kön?
Kan svenska medborgare som inte är bokförda i Sverige byta juridiskt kön och vad gäller för utlandssvenskar med samordningsnummer? Socialstyrelsen informerar. (2024-05-15)

Livefika – Sverigebilden
Hur är bilden av Sverige utomlands, och varför är det viktigt att den är bra? På denna Livefika gästas vi av Svenska Institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt som beskriver lägesbilden och besvarar frågor. (2023-11-21)

Vilka skatte- och folkbokföringsmässiga regler gäller för utlandssvenskars bostad i Sverige?
Hur påverkas Skatteverkets syn på ”väsentlig anknytning” om man äger en permanentbostad? Vad innebär det att ha dispositionsrätt till en bostad? Hur länge får man som utskriven vistas i Sverige utan att anses ha väsentlig anknytning? Skatteverkets experter på utlandsbeskattning och folkbokföring ger svar på fler frågor. (2023-10-05)

Äga bostad i Sverige som utlandssvensk?
Hur är det egentligen, kan man ha kvar sin bostad i Sverige eller till och med köpa en bostad under tiden man är utskriven? Grant Thorntons skatteexpert svarar. (2023-08-09)

Så påverkas utlandssvenskarna om Sverige dras in i krig
Vilka omfattas av totalförsvarsplikten, hur påverkas utlandsfödda svenskar med samordningsnummer och vad gäller för utskrivna svenskar som sedan tidigare är krigsplacerade i händelse av att kriget i Ukraina eskalerar? Plikt- och prövningsverkets chefsjurist reder ut. (2023-03-14)

Livefika – Utrikesministern i exklusiv intervju om utlandssvenskar, EU och Nato
Utrikesminister Tobias Billström berättar öppenhjärtigt om utlandssvenskarna betydelse för Sverige, det kommande EU-ordförandeskapet och om Sveriges skyldighet gentemot medborgare utomlands. Denna Livefika baserades på frågor från våra medlemmar. (2022-12-16)

 

Foto: Pexels