Frågor och svar

Vi får in många frågor från våra medlemmar gällande allt från skatt till dödsfall och arv, men också frågor om medborgarskap, hemflytt och körkort. Här samlar vi inlägg där våra experter svarar på olika frågor, sidan uppdateras löpande med nya inlägg.

Pension och garantipension

Undantagsregler rörande garantipensionen
Indragningen av garantipensionen slår nu hårt mot pensionärer bosatta inom EU/EES – närmare 58 000 personer berörs. Men finns det undantagsregler? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson reder ut.

Kan mitt civiltillstånd påverka min pension?
Påverkas garantipensionen och den allmänna pensionen om man är gift eller ej, påverkar civiltillståndet änkepension och vilken betydelse har medborgarskap då man beräknar pension? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar.  

Kan medföljande tillgodoräkna år inom EU vid beräkningen av den svenska garantipensionen?
Hur beräknas garantipensionen om man har varit medföljande och bott utomlands, kan man tillgodoräkna år som man vistats inom EU? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar.

Pensionsmyndigheten ger råd till drabbade pensionärer
Från och med årsskiftet hänvisas de pensionärer som blir av med sin garantipension att istället ta kontakt med lokala myndigheter för att söka stöd. Stödet kan se olika ut beroende på land och eftersom ansvarig myndighet kan variera beroende på land är det ibland svårt att veta var man ska vända sig. Här ger Pensionsmyndighetens expert några tips på länkar och vilka bidrag som skulle kunna vara aktuella. 

Livefika – Pensionsmyndigheten svarar på utlandssvenskarnas frågor
Närmare 58 000 pensionärer som bor utomlands blir av med sin garantipension vid årsskiftet. Vad låg bekom beslutet, hur kan man gå till väga för att se om landet man bor i kan erbjuda ett motsvarande stöd och hur påverkar beslutet omställningspensionen för efterlevande? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson besvarade medlemmarnas frågor. 

Telefoni, media och kommunikation

Kontantkort eller telefonabonnemang för utlandssvenskar
Är det möjligt för personer utskrivna ur Sverige att beställa kontantkort och teckna telefonabonnemang i Sverige? Hur går man i så fall tillväga för att göra det? Vi har frågat en expert på Telenor.

SVT Play i utlandet
Varför kan man enbart se vissa program på SVT-play då man befinner sig utanför Sveriges gränser? Varför är inte alla program tillgängliga utomlands? Varför finns det restriktioner på Aktuellt och Rapport då större sportevenemang pågår? Vi har ställt frågan till SVT och har nu fått svar.

Medborgarskap

Varför medborgarskapsutredning och medborgarskapsförklaring?
Varför behöver jag göra en medborgarskapsutredning när jag ska förnya mitt svenska pass, och varför måste jag göra en medborgarskapsförklaring – jag är ju svensk? Detta är frågor som många hör av sig till oss om. Vi har träffat en expert på Migrationsverket som reder ut begreppen och ger tips för att undvika onödiga fallgropar.

Medborgarskapsutredningen skapar problem och oro vid förnyelse av pass i Sverige
Svenskar i Världen får in många frågor från utlandssvenskar som har stött på problem i samband med att de förnyar sina svenska pass när de är på besök i Sverige. Detta gäller framför allt frågor kopplade till blanketten om utredning av svenskt medborgarskap. Polismyndigheten har återkopplat på ett antal av våra frågor.

Ger äktenskap möjlighet till svenskt medborgarskap?
Kan man få svenskt medborgarskap genom att vara gift med en svensk medborgare fast utan att bo i Sverige? Vår expert advokat Tove Sjövall svarar på frågan.

Livefika- Experter från Migrationsverket svarar på utlandssvenskars frågor om medborgarskap
Förtydliganden kring vilka krav som ställs vid ansökan om svenskt medborgarskap, en inblick i hur bedömningen av anknytning och samhörighet går till, exempel på hur ett medborgarskap kan förloras och handfasta tips om hur en ansökan fylls i på bästa sätt. I denna Livefika gästar experter från medborgarskapsenheten på Migrationsverket.  

Ekonomi, BankID och e-legitimation

Utlandssvenskarnas möjlighet till ISK
Många hör av sig till Svenskar i Världen med frågor kopplade till den populära sparformen ISK, investeringssparkonto. Hur ska sparformen beskattas och vilken påverkan kan skattehemvisten ha? Skatteexperten på Grant Thornton reder ut hur det ligger till. 

Problem med att köpa fonder och värdepapper via svenska banker?
Vilka regler gäller kring fondsparanden och försäljning av värdepapper om man är bosatt utomlands? Svenska Värdepappersmarknadens vd Urban Funered svarar.

Statlig e-legitimation – En lösning för utlandssvenskarna?
Utlandssvenskarnas möjlighet till en svensk e-legitimation gäckar fortfarande många. Vi har i veckan träffat Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för att höra hur arbetet med att ta fram en statlig e-legitimation går – och samtidigt säkerställa att utlandssvenskarnas behov och perspektiv tas i beaktande.

Vad gäller för utlandssvenskar som vill öka lån på fritidshus i Sverige?
Svenskar i Världen har fått in en fråga gällande lån på fritidshus i Sverige när man är utlandssvensk. Vi har ställt frågan till Svenska Bankföreningen som nu återkommit med ett svar.

Känn din kund
Varför är det plötsligt så krångligt att föra över pengar mellan ett utländskt konto och ett svenskt? Den frågan har aktualiserats i samband med det uppdaterade penningtvättsregelverket. SEB:s Marie Winberg Johnsson reder ut vad som gäller.

Finansiella förutsättningar och krav för utlandssvenskar i USA
FATCA, DODD FRANK, PFIC. Den som bor i, eller funderar på att flytta till USA, möts ofta av dessa förkortningar. Men vad innebär de egentligen? SEB:s Head of Tax and Legal, Jörgen Grönlund, reder ut begreppen.

Behåll bankrelationen för att säkra ditt BankID som utlandssvensk
Att ha tillgång till e-legitimation är ett måste för att kunna identifiera sig i digitala sammanhang. Många utskrivna svenskar stöter på patrull när de ska uppdatera sin e-legitimation, men det finns kanske en lösning i sikte. Vi har diskuterat frågan med BankID.

Flytta till Sverige, medföljande och visum

Migrationsministern återkopplar på Tidöavtalet
I Tidöavtalet nämns ett flertal områden som ska stramas upp med koppling till medföljande. Gäller detta även medföljande till svenska medborgare? Vi kontaktade Sveriges nya Migrationsminister, Maria Malmer Stenergard, som nu har svarat. 

Besöksvisum till Sverige från länder utanför EU – Går det att revidera?
Svenskar i Världen har fått in frågor från våra medlemmar som undrar varför deras partner behöver besöksvisum för att hälsa på i Sverige. Varför behövs besöksvisum från vissa länder men inte andra? Vi har ställt frågan till Migrationsenheten på Justitiedepartementet och nu har de återkommit med svar.

Uppehållstillstånd eller arbetstillstånd – Får jag välja och vad går snabbast?
Svenskar i Världen får in flertalet frågor från svenskar som ska flytta hem till Sverige med en partner från ett land utanför EU då de möts av extremt långa handläggningstider på Migrationsverket. Vi har ställt frågor angående uppehållstillstånd och ”fast track” arbetstillstånd till Migrationsverket och nu har de återkommit med svar.  

Vad räknas som flyttgods vid hemflytt till Sverige?
Hur fungerar det med flyttgods och skatter när man flyttar tillbaka till Sverige? Vår expert Berit Rohdin från TaxPoint svarar på frågan.

Kan EU-regler åberopas för medföljande?
Med anledning av den tillfälliga migrationslagen och svårigheterna återvändande familjer ställs inför ställer sig vissa frågan om det är enklare att komma till Sverige via ett annat EU land. Kan EU-regler åberopas för medföljande familjemedlemmar från tredje land när en svensk medborgare återvänder till Sverige med sin familj efter vistelse i ett annat EU-land? SVIV:s expert Tove Sjövall, advokat och ägare av Advokatbyrå Tove Sjövall AB har svaret.

Anhöriginvandring – hur gör man?
Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut turerna som måste till för att man som utlandssvensk ska kunna flytta till Sverige med sin partner eller barn som saknar svenskt medborgarskap. (OBS! inlägget skrevs innan de nya lagförändringarna infördes).

Livefika – Migrationsministern svarade på utlandssvenskarnas frågor
Oacceptabelt långa handläggningstider på Migrationsverket som måste åtgärdas, löfte om en särskild organisation för att skapa snabbspår för högkvalificerad arbetskraft, Sverigedemokraternas inflytande och en önskan om fortsatt återkoppling på utlandssvenskarnas behov. Maria Malmer Stenergard (M) gästar Svenskar i Världens Livefika.

Livefika – Q&A with experts about moving to Sweden
Perhaps you´re a returning expat or maybe a foreign citizen moving to Sweden due to your own, or your partner´s career? If that´s the case, this Livefika is for you!

Dödsfall

Vad gäller vid dödsfall utomlands? Familjens Jurist och Fonus svarar!
När någon avlider väcks inte bara sorg, utan också praktiska frågor – inte minst om personen befann sig utomlands när döden inträffade. Här svarar experter från Familjens Jurist och Fonus på våra medlemmars frågor om testamenten, arvsrätt och vad som egentligen gäller vid dödsfall utanför Sveriges gränser.   

Vad händer om jag avlider utomlands?
När någon dör utanför Sverige kan det bli både dyrt och krångligt för anhöriga att ordna med hemtransport och begravning. Fonus transportchef svarar på frågor om dödsfall utomlands och reder även ut vad som gäller för familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

Dödsfall utomlands, vad gäller då?
Vilka lagar och regler gäller om en svensk medborgare avlider utomlands eller en utländsk familjemedlem dör i Sverige? Familjens Jurist, som är partner till Svenskar i Världen, ger vägledning.

Transport och försäkringar vid dödsfall
När en person dör är det inte bara sorgen som ska hanteras utan även praktiska detaljer. Här ger vår partner Fonus svar på vad man ska göra om någon person avlider utomlands och hur man bäst förbereder sina anhöriga.

Livefika med Familjens Jurist och Fonus
Att vara väl förberedd inför det oundvikliga är experterna ense om att man bör vara. Tydligt och uppdaterat testamente, klargörande instruktioner om hur begravningen ska vara – och i vilket land man önskar ligga begraven – men också ett tänk kring att säkerställa att informationen finns tillgänglig för de anhöriga. 

Livefika – Om döden
I dagens Livefika svarar experter från Fonus och Familjens Jurist på frågor om dödsfall utomlands. De berättar vem man ska kontakta, hur en transport går till och till vilken prislapp det görs. Men också vad man bör ha koll på vad gäller lokala regler för testamente och begravning. Och kan man dela upp askan så personen kan begravas i två länder? 

Pass, ID och körkort

Regler för provisoriska pass försvårar för svenskar i Nya Zeeland
Hur kommer det sig att det har blivit krångligare att skaffa provisoriska pass, undrar utlandssvenskar bosatta i Nya Zeeland. Sophie Tzelidis på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden förklarar.  

Kan man köra bil i Sverige med sitt pass om svenskt körkort saknas?
Svenskar i Världen får då och då frågor från utlandssvenskar som är utskrivna gällande möjligheten att köra bil i Sverige med annan identifikation än körkort om ens svenska körkort har gått ut. Vi har kontaktat Transportstyrelsen för att ta reda på vad som gäller angående det och annat som kan vara bra för utlandssvenskar att veta.

Juridik

Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?
Från och med 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället. Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut begreppen.

Ha koll på vilket lands lag som gäller vid internationella äktenskap
Vilka regler gäller vid äktenskap om man kommer från olika länder och giftermålet äger rum i ett tredje land? Svenskar i Världens expert Advokat Tove Sjövall reder ut begreppen.

Livefika med Familjens Jurist och Fonus
Att vara väl förberedd inför det oundvikliga är experterna ense om att man bör vara. Tydligt och uppdaterat testamente, klargörande instruktioner om hur begravningen ska vara – och i vilket land man önskar ligga begraven – men också ett tänk kring att säkerställa att informationen finns tillgänglig för de anhöriga. 

Sjukvård

Planerad vård i Sverige för svenskar boendes utanför EU – vad gäller?
Vad gäller för planerad vård i Sverige för svenskar boendes utanför EU/EES och har svenska medborgare boende i exempelvis USA rätt till planerad abort i Sverige? Vi har ställt frågorna till Erik Svanfeldt, Internationell samordnare på Avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Handbok från SKR om vård av personer bosatta i andra länder
Regionerna har skyldighet att erbjuda sjukvård för patienter bosatta i andra länder som behöver hälso- och sjukvård. I SKR:s handbok återfinns åtskillig information som berör utlandssvenskar.  

Svenska utlandsstudenter kan behöva planerad sjukvård, och får svårt med försäkringar
Hur påverkas jag som utlandsstudent när jag skriver ut mig ur landet? Rätten till planerad sjukvård i Sverige försvinner, problem kan uppstå i samband med att du behöver söka vård på besök hemma i Sverige och utskrivningen påverkar dessutom möjligheten att teckna en fullgod försäkring. Här beskriver vår samarbetspartner Swedish International Students and Alumni (SISA) problematiken i sin helhet.

Arbete

Kan jag söka distansarbete i Sverige om jag bor utomlands?
Kan jag arbeta på distans från utlandet för ett svensk bolag placerat i Sverige? Behöver jag vara inskriven i Sverige för att arbeta i landet? Vilka skattskyldigheter har jag om jag arbetar på distans från ett annat land? Grant Thorntons expert Aino Askegård Andrésen svarar.

Livefika – with Novare: how to navigate the swedish labour market
Hands-on advice on how to optimize your LinkedIn profile, valuable tips for job-interviews, insight into the perspective of a recruiter and evaluation of the importance of being able to speak Swedish when looking for a job in Sweden.  

Livefika – Navigating Swedish work culture as an expat
How do you address a problem in a Swedish work environment? Are there truly no hierarchies in the flat organizational structure of Swedish businesses, or is there something deeper to uncover beneath the surface?

Livefika – Om kulturell kompetens
Hur ska man stärka sin kulturella kompetens för att bättre kunna samarbeta i en multikulturell miljö? Vilka kulturella värderingar är typiskt svenska och hur kan man få självinsikt i vilka preferenser man har när det gäller kulturella värderingar? Det och mycket mer togs upp på denna Livefika. 

Val och röstning

Rösta i Sverige som utlandssvensk?
Vad gäller när en utlandssvensk vill rösta i Sverige? Hur får man sitt röstkort? Kan man förtidsrösta? Hur vet man vilken vallokal man tillhör? Valmyndigheten besvarar här ett flertal frågor om hur utlandssvenskar kan rösta.

Skatt

Varför slut på skatteavtal med Portugal och Grekland
Här reder Skatteverket ut varför dubbelbeskattningsavtalen sagts upp mellan Sverige och Portugal respektive Grekland, om ryktet stämmer att nya avtal är på gång och pekar på möjligheten till avräkning av utländsk skatt i vissa situationer. 

GD-nummer på väg bort eller här för att stanna
Vad är ett GD-nummer, hur används det och är det på väg att tas bort? Eftersom Svenskar i Världen har fått in ett antal frågor om detta har vi tagit kontakt med en expert på Skatteverket för att få svar. 

Rådande läge gällande skatteavtalen mellan Sverige. Portugal och Grekland
Vad gäller idag för svenskar boendes i Portugal och Grekland kopplat till dessa länders skatteavtal med Sverige? Vår expert Aino Askegård Andrésen, Director Tax och Head Of Global Mobility, på Grant Thornton svarar.

Livefika – Grant Thornton om skatt och socialförsäkringsfrågor
Förtydliganden kring de rättigheter och skyldigheter man som utskriven svensk medborgare har gentemot det svenska skattesystemet och redogörelser för vanligt förekommande begrepp såsom utskrivning och stadigvarande vistelse. Det och många fler frågetecken reds ut under denna Livefika, där vi gästas av experter från Grant Thornton. 

Livefika – Grant Thornton svarar på frågor om skatt och socialförsäkring
Vad innebär väsentlig anknytning till Sverige eller stadigvarande vistelse? Vad händer om man är utskriven ur Sverige men av olika skäl måste vistas i landet längre än sex månader? Och vilka skatteregler gäller för digitala nomader? Experterna från Grant Thornton besvarade medlemmars frågor på ett välbesökt Livefika. 

Övrigt

Så påverkas utlandssvenskarna om Sverige dras in i krig
Vilka omfattas av totalförsvarsplikten, hur påverkas utlandsfödda svenskar med samordningsnummer och vad gäller för utskrivna svenskar som sedan tidigare är krigsplacerade i händelse av att kriget i Ukraina eskalerar? Plikt- och prövningsverkets chefsjurist reder ut. 

Livefika – Utrikesministern i exklusiv intervju om utlandssvenskar, EU och Nato
Utrikesminister Tobias Billström berättar öppenhjärtigt om utlandssvenskarna betydelse för Sverige, det kommande EU-ordförandeskapet och om Sveriges skyldighet gentemot medborgare utomlands. Denna Livefika baserades på frågor från våra medlemmar.

 

Foto: Pexels