Frågor och svar

Vi får in många frågor från våra medlemmar gällande allt från skatt till dödsfall och arv, men också frågor om medborgarskap, hemflytt och körkort. Här samlar vi inlägg där våra experter svarar på olika frågor.

10 mars 2022 – Regler för provisoriska pass försvårar för svenskar i Nya Zeeland
Hur kommer det sig att det har blivit krångligare att skaffa provisoriska pass, undrar utlandssvenskar bosatta i Nya Zeeland. Sophie Tzelidis på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden förklarar.  

28 februari 2022 – Känn din kund
Varför är det plötsligt så krångligt att föra över pengar mellan ett utländskt konto och ett svenskt? Den frågan har aktualiserats i samband med det uppdaterade penningtvättsregelverket. SEB:s Marie Winberg Johnsson reder ut vad som gäller.

23 februari 2022 – Rösta i Sverige som utlandssvensk?
Vad gäller när en utlandssvensk vill rösta i Sverige? Hur får man sitt röstkort? Kan man förtidsrösta? Hur vet man vilken vallokal man tillhör? Valmyndigheten besvarar här ett flertal frågor om hur utlandssvenskar kan rösta.

10 januari 2022 – Vad räknas som flyttgods vid hemflytt till Sverige?
Hur fungerar det med flyttgods och skatter när man flyttar tillbaka till Sverige? Vår expert Berit Rohdin från TaxPoint svarar på frågan.

21 oktober 2021 – Ger äktenskap möjlighet till svenskt medborgarskap?
Kan man få svenskt medborgarskap genom att vara gift med en svensk medborgare fast utan att bo i Sverige? Vår expert advokat Tove Sjövall svarar på frågan.

5 oktober 2021 – Vad händer om jag avlider utomlands?
När någon dör utanför Sverige kan det bli både dyrt och krångligt för anhöriga att ordna med hemtransport och begravning. Fonus transportchef svarar på frågor om dödsfall utomlands och reder även ut vad som gäller för familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

12 juli 2021 – Kan man köra bil i Sverige med sitt pass om svenskt körkort saknas?
Svenskar i Världen får då och då frågor från utlandssvenskar som är utskrivna gällande möjligheten att köra bil i Sverige med annan identifikation än körkort om ens svenska körkort har gått ut. Vi har kontaktat Transportstyrelsen för att ta reda på vad som gäller angående det och annat som kan vara bra för utlandssvenskar att veta.

15 april 2021 – Dödsfall utomlands, vad gäller då?
Vilka lagar och regler gäller om en svensk medborgare avlider utomlands eller en utländsk familjemedlem dör i Sverige? Familjens Jurist, som är partner till Svenskar i Världen, ger vägledning.

15 april 2021 – Transport och försäkringar vid dödsfall
När en person dör är det inte bara sorgen som ska hanteras utan även praktiska detaljer. Här ger vår partner Fonus svar på vad man ska göra om någon person avlider utomlands och hur man bäst förbereder sina anhöriga.

12 mars 2021 – Kan EU-regler åberopas för medföljande?
Med anledning av den tillfälliga migrationslagen och svårigheterna återvändande familjer ställs inför ställer sig vissa frågan om det är enklare att komma till Sverige via ett annat EU land. Kan EU-regler åberopas för medföljande familjemedlemmar från tredje land när en svensk medborgare återvänder till Sverige med sin familj efter vistelse i ett annat EU-land? SVIV:s expert Tove Sjövall, advokat och ägare av Advokatbyrå Tove Sjövall AB har svaret. 

10 mars 2021 – Finansiella förutsättningar och krav för utlandssvenskar i USA
FATCA, DODD FRANK, PFIC. Den som bor i, eller funderar på att flytta till USA, möts ofta av dessa förkortningar. Men vad innebär de egentligen? SEB:s Head of Tax and Legal, Jörgen Grönlund, reder ut begreppen.

9 februari 2021 – Behåll bankrelationen för att säkra ditt BankID som utlandssvensk
Att ha tillgång till e-legitimation är ett måste för att kunna identifiera sig i digitala sammanhang. Många utskrivna svenskar stöter på patrull när de ska uppdatera sin e-legitimation, men det finns kanske en lösning i sikte. Vi har diskuterat frågan med BankID.

26 oktober 2020 – Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?
Från och med 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället. Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut begreppen.

16 oktober 2020 – Ha koll på vilket lands lag som gäller vid internationella äktenskap
Vilka regler gäller vid äktenskap om man kommer från olika länder och giftermålet äger rum i ett tredje land? Svenskar i Världens expert Advokat Tove Sjövall reder ut begreppen.

14 oktober 2020 – Anhöriginvandring – hur gör man?
Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut turerna som måste till för att man som utlandssvensk ska kunna flytta till Sverige med sin partner eller barn som saknar svenskt medborgarskap. (OBS! inlägget skrevs innan de nya lagförändringarna infördes).