Frågor och svar

Vi får in många frågor från våra medlemmar gällande allt från skatt till dödsfall och arv, men också frågor om medborgarskap, hemflytt och körkort. Här samlar vi inlägg där våra experter svarar på olika frågor.

21 december 2022 – SVT Play i utlandet
Varför kan man enbart se vissa program på SVT-play då man befinner sig utanför Sveriges gränser? Varför är inte alla program tillgängliga utomlands? Varför finns det restriktioner på Aktuellt och Rapport då större sportevenemang pågår? Vi har ställt frågan till SVT och har nu fått svar.

20 december 2022 – Kan jag söka distansarbete i Sverige om jag bor utomlands?
Kan jag arbeta på distans från utlandet för ett svensk bolag placerat i Sverige? Behöver jag vara inskriven i Sverige för att arbeta i landet? Vilka skattskyldigheter har jag om jag arbetar på distans från ett annat land? Grant Thorntons expert Aino Askegård Andrésen svarar.

12 december 2022 – Kan mitt civiltillstånd påverka min pension?
Påverkas garantipensionen och den allmänna pensionen om man är gift eller ej, påverkar civiltillståndet änkepension och vilken betydelse har medborgarskap då man beräknar pension? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar.  

17 november 2022 – Varför medborgarskapsutredning och medborgarskapsförklaring?
Varför behöver jag göra en medborgarskapsutredning när jag ska förnya mitt svenska pass, och varför måste jag göra en medborgarskapsförklaring – jag är ju svensk? Detta är frågor som många hör av sig till oss om. Vi har träffat en expert på Migrationsverket som reder ut begreppen och ger tips för att undvika onödiga fallgropar.

14 november 2022 – Kan medföljande tillgodoräkna år inom EU vid beräkningen av den svenska garantipensionen?
Hur beräknas garantipensionen om man har varit medföljande och bott utomlands, kan man tillgodoräkna år som man vistats inom EU? Pensionsmyndighetens expert Ann-Sofie Kraft Nilsson svarar.

10 november 2022 – Pensionsmyndigheten ger råd till drabbade pensionärer
Från och med årsskiftet hänvisas de pensionärer som blir av med sin garantipension att istället ta kontakt med lokala myndigheter för att söka stöd. Stödet kan se olika ut beroende på land och eftersom ansvarig myndighet kan variera beroende på land är det ibland svårt att veta var man ska vända sig. Här ger Pensionsmyndighetens expert några tips på länkar och vilka bidrag som skulle kunna vara aktuella.  

20 oktober 2022 – Problem med att köpa fonder och värdepapper via svenska banker?
Vilka regler gäller kring fondsparanden och försäljning av värdepapper om man är bosatt utomlands? Svenska Värdepappersmarknadens vd Urban Funered svarar.

20 oktober 2022 – Statlig e-legitimation – En lösning för utlandssvenskarna?
Utlandssvenskarnas möjlighet till en svensk e-legitimation gäckar fortfarande många. Vi har i veckan träffat Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för att höra hur arbetet med att ta fram en statlig e-legitimation går – och samtidigt säkerställa att utlandssvenskarnas behov och perspektiv tas i beaktande.

20 oktober 2022 – Migrationsministern återkopplar på Tidöavtalet
I Tidöavtalet nämns ett flertal områden som ska stramas upp med koppling till medföljande. Gäller detta även medföljande till svenska medborgare? Vi kontaktade Sveriges nya Migrationsminister, Maria Malmer Stenergard, som nu har svarat. 

4 oktober 2022 – Planerad vård i Sverige för svenskar boendes utanför EU – vad gäller?
Vad gäller för planerad vård i Sverige för svenskar boendes utanför EU/EES och har svenska medborgare boende i exempelvis USA rätt till planerad abort i Sverige? Vi har ställt frågorna till Erik Svanfeldt, Internationell samordnare på Avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner.

21 september 2022 – Besöksvisum till Sverige från länder utanför EU – Går det att revidera?
Svenskar i Världen har fått in frågor från våra medlemmar som undrar varför deras partner behöver besöksvisum för att hälsa på i Sverige. Varför behövs besöksvisum från vissa länder men inte andra? Vi har ställt frågan till Migrationsenheten på Justitiedepartementet och nu har de återkommit med svar.

19 september 2022 – Uppehållstillstånd eller arbetstillstånd – Får jag välja och vad går snabbast?
Svenskar i Världen får in flertalet frågor från svenskar som ska flytta hem till Sverige med en partner från ett land utanför EU då de möts av extremt långa handläggningstider på Migrationsverket. Vi har ställt frågor angående uppehållstillstånd och ”fast track” arbetstillstånd till Migrationsverket och nu har de återkommit med svar.  

28 juni 2022 – Vad gäller för utlandssvenskar som vill öka lån på fritidshus i Sverige?
Svenskar i Världen har fått in en fråga gällande lån på fritidshus i Sverige när man är utlandssvensk. Vi har ställt frågan till Svenska Bankföreningen som nu återkommit med ett svar.

13 juni 2022 – Medborgarskapsutredningen skapar problem och oro vid förnyelse av pass i Sverige
Svenskar i Världen får in många frågor från utlandssvenskar som har stött på problem i samband med att de förnyar sina svenska pass när de är på besök i Sverige. Detta gäller framför allt frågor kopplade till blanketten om utredning av svenskt medborgarskap. Polismyndigheten har återkopplat på ett antal av våra frågor.

10 mars 2022 – Regler för provisoriska pass försvårar för svenskar i Nya Zeeland
Hur kommer det sig att det har blivit krångligare att skaffa provisoriska pass, undrar utlandssvenskar bosatta i Nya Zeeland. Sophie Tzelidis på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden förklarar.  

28 februari 2022 – Känn din kund
Varför är det plötsligt så krångligt att föra över pengar mellan ett utländskt konto och ett svenskt? Den frågan har aktualiserats i samband med det uppdaterade penningtvättsregelverket. SEB:s Marie Winberg Johnsson reder ut vad som gäller.

23 februari 2022 – Rösta i Sverige som utlandssvensk?
Vad gäller när en utlandssvensk vill rösta i Sverige? Hur får man sitt röstkort? Kan man förtidsrösta? Hur vet man vilken vallokal man tillhör? Valmyndigheten besvarar här ett flertal frågor om hur utlandssvenskar kan rösta.

10 januari 2022 – Vad räknas som flyttgods vid hemflytt till Sverige?
Hur fungerar det med flyttgods och skatter när man flyttar tillbaka till Sverige? Vår expert Berit Rohdin från TaxPoint svarar på frågan.

21 oktober 2021 – Ger äktenskap möjlighet till svenskt medborgarskap?
Kan man få svenskt medborgarskap genom att vara gift med en svensk medborgare fast utan att bo i Sverige? Vår expert advokat Tove Sjövall svarar på frågan.

5 oktober 2021 – Vad händer om jag avlider utomlands?
När någon dör utanför Sverige kan det bli både dyrt och krångligt för anhöriga att ordna med hemtransport och begravning. Fonus transportchef svarar på frågor om dödsfall utomlands och reder även ut vad som gäller för familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

12 juli 2021 – Kan man köra bil i Sverige med sitt pass om svenskt körkort saknas?
Svenskar i Världen får då och då frågor från utlandssvenskar som är utskrivna gällande möjligheten att köra bil i Sverige med annan identifikation än körkort om ens svenska körkort har gått ut. Vi har kontaktat Transportstyrelsen för att ta reda på vad som gäller angående det och annat som kan vara bra för utlandssvenskar att veta.

15 april 2021 – Dödsfall utomlands, vad gäller då?
Vilka lagar och regler gäller om en svensk medborgare avlider utomlands eller en utländsk familjemedlem dör i Sverige? Familjens Jurist, som är partner till Svenskar i Världen, ger vägledning.

15 april 2021 – Transport och försäkringar vid dödsfall
När en person dör är det inte bara sorgen som ska hanteras utan även praktiska detaljer. Här ger vår partner Fonus svar på vad man ska göra om någon person avlider utomlands och hur man bäst förbereder sina anhöriga.

12 mars 2021 – Kan EU-regler åberopas för medföljande?
Med anledning av den tillfälliga migrationslagen och svårigheterna återvändande familjer ställs inför ställer sig vissa frågan om det är enklare att komma till Sverige via ett annat EU land. Kan EU-regler åberopas för medföljande familjemedlemmar från tredje land när en svensk medborgare återvänder till Sverige med sin familj efter vistelse i ett annat EU-land? SVIV:s expert Tove Sjövall, advokat och ägare av Advokatbyrå Tove Sjövall AB har svaret. 

10 mars 2021 – Finansiella förutsättningar och krav för utlandssvenskar i USA
FATCA, DODD FRANK, PFIC. Den som bor i, eller funderar på att flytta till USA, möts ofta av dessa förkortningar. Men vad innebär de egentligen? SEB:s Head of Tax and Legal, Jörgen Grönlund, reder ut begreppen.

9 februari 2021 – Behåll bankrelationen för att säkra ditt BankID som utlandssvensk
Att ha tillgång till e-legitimation är ett måste för att kunna identifiera sig i digitala sammanhang. Många utskrivna svenskar stöter på patrull när de ska uppdatera sin e-legitimation, men det finns kanske en lösning i sikte. Vi har diskuterat frågan med BankID.

26 oktober 2020 – Vad gäller arvsrättsligt när man flyttar utomlands?
Från och med 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället. Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut begreppen.

16 oktober 2020 – Ha koll på vilket lands lag som gäller vid internationella äktenskap
Vilka regler gäller vid äktenskap om man kommer från olika länder och giftermålet äger rum i ett tredje land? Svenskar i Världens expert Advokat Tove Sjövall reder ut begreppen.

14 oktober 2020 – Anhöriginvandring – hur gör man?
Vår partner Elison Wahlin Advokatbyrå reder ut turerna som måste till för att man som utlandssvensk ska kunna flytta till Sverige med sin partner eller barn som saknar svenskt medborgarskap. (OBS! inlägget skrevs innan de nya lagförändringarna infördes).