Liberalerna intervjuas om utlandssvenskarnas frågor

Mer resurser till Migrationsverket, en önskan om fler mobila passtationer och en självklarhet att få ta del av socialförsäkringssystemet som skattande utlandssvensk. Liberalernas utrikespolitiske talesperson Joar Forssell svarade på utlandssvenskarnas frågor i Livefika Valspecial. 

Liberalernas utrikespolitiske talesperson Joar Forssell ersatte partiledaren Johan Pehrson som hade fått förhinder att medverka i Svenskar i Världens Livefika Valspecial. 

”Lagstiftningens intention krockar med verkligheten” var Forssells analys i frågan om uppehållstillståndsfrågan, och konstaterar vidare att det finns för mycket krånglig byråkrati i Sverige.  

Liberalerna svarar på 10 frågor

Inför riksdagsvalet har Svenskar i Världen ställt tio frågor till samtliga riksdagspartier. Frågorna berör områden som är viktiga för utlandssvenskarnas liv och vardag, såsom uppehållstillstånd för medföljande partner, särskild valkrets för utlandssvenskar och behov av fler utlandsmyndigheter och längre giltighetstid på passen.   

Här har vi sammanställt Liberalernas svar på de tio frågorna.