Öppet brev till Morgan Johansson

Vi lyssnade med spänd förväntan på presskonferensen idag med förhoppning om att få ett klart och tydligt besked till alla utlandssvenskar som vill återvända till sitt hemland med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES. Nu skulle vi få veta hur de kommer att passa in i Sveriges nya migrationspolitik. 

Inte ett ord om denna grupp sades. Inte ens i en bisats. 

Vi är helt på det klara med att man inte ska lägga människor i olika vågskålar – men tycker du ändå inte, Morgan Johansson, att det vore på sin plats att inkludera även utlandssvenska familjer i den svenska migrationslagstiftningen? 

Migrationskommittén var i sitt betänkande inne på att göra ett undantag gällande försörjningskravet för svenska medborgare vars familj vill flytta med hem till Sverige. Nu fick vi beskedet att försörjningskravet blir kvar. Hur gick den kovändningen till? 

”Hotet” om att den ursprungliga lagstiftningen tas i bruk om riksdagen inte kan fatta beslut om en ny lagstiftning är snarare en lättnad för utlandssvenskarna och deras familjer. För utifrån den lagstiftningen agerade Sverige som om de ville välkomna sina medborgares familjer. 

Nu avvaktar vi lagrådsremissen i vilken vi vill se att utlandssvenskarna visst är en grupp som Sverige värnar om. För att kalla detta förslag på migrationspolitik för långsiktigt hållbar och därtill humant, rättssäkert och effektivt, är kort och gott ett hån mot denna grupp. 

Svenskar i Världen