Miljöpartiet och Moderaterna om nya migrationslagen

Det drar ihop sig till att Sverige ska få en ny migrationslag. Vi har ställt frågan till samtliga riksdagspartier hur de tänker när det kommer till utlandssvenskarna. Här kommer svaret från Miljöpartiet och Moderaterna. 

Senast den 20 juli ska den nya migrationslagen vara på plats. Inför det har Svenskar i Världen arbetat intensivt för att lyfta utlandssvenskarnas behov, bland annat har vi ställt frågan om hur partierna ställer sig bakom lagrådsremissen.  

 
Miljöpartiet 

Så här svarar Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson, Rasmus Ling.  

Tack för att du lyfter denna mycket viktiga fråga. Miljöpartiet står bakom det som framförs i propositionen (prop. 2020/21:191 avsnitt 8.5.2), nämligen att försörjningskravet inte ska gälla om anknytningspersonen är medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz, om sökanden är anknytningspersonens make eller sambo och sökanden och anknytningspersonen har sammanbott utomlands en längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat. Vi är medvetna om problemet med långa handläggningstider på Migrationsverket, det är ett stort problem som inte minst drabbar utlandssvenskar.  

Miljöpartiet kommer att ställa oss bakom propositionen. Vi var mycket kritiska till utredningens betänkande, men har gått igenom förändringar som varit viktiga.  

 
Moderaterna  

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard svarar så här: 

Vi föreslår inga förslag på ändringar vad gäller försörjningskrav för anhöriga till svenska medborgare. I den delen står vi alltså bakom propositionen, och vi har inga planer på att riva upp den efter valet. Så ja – vi vill att de ska vara undantagna från försörjnings- och bostadskravet. 

Läs om hur Liberalerna och Vänsterpartiet vill underlätta för utlandssvenskarna. 

Läs om hur SD vill underlätta för utlandssvenskarna. 

Läs om vad Svenskar i Världen har gjort för att lyfta utlandssvenskarnas situation och behov i ämnet. 

Är denna fråga viktig för dig? Bli medlem och stöd oss i vårt arbete