Migrationsministern utlovar lättnader för utlandssvenskar i nya lagen – men i vilken utsträckning?

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och SVIV:s generalsekreterare Cecilia Borglin intervjuas av Ekot med anledning av den nya migrationslagen. Försörjningskravet verkas slopas, men fortfarande återstår viktiga förändringar anser vi. 

Den tillfälliga migrationslagstiftningen som infördes för fem år sedan har gjort det svårt för utlandssvenskar att flytta till Sverige med sin utländska partner och familj som kommer från ett land utanför EU/EES. Många har tvingats att leva isär i över ett års tid på grund av försörjningskrav och långa handläggningstider. 

Migrationskommittén har föreslagit att försörjningskravet ska slopas för svenska medborgare som vill ta hit anhöriga. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger att han dessutom ska göra vad han kan för att se till att handläggningstiderna kortas.  

När det kommer till kravet om att kunna ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige hänvisar Morgan Johansson till den fortsatta beredningen. SVIV vill att det ska bli möjligt att leva i Sverige medan man ansöker om uppehållstillstånd, för att undvika att familjer splittras. 

Dessutom vill vi att svenska medborgare som återvänder med sin familj ska tillhöra en egen kategori hos Migrationsverket.  

Här kan du lyssna på Eko-inslaget.  

Ett längre inslag som sändes i Radio Sweden hittar du här

Ett flertal drabbade utlandssvenskar med familjer har också intervjuats:
Rasmus Nyberg
Jessica Mohlin
Malin Håkansson Teles

Vårt remissvar hittar du här