Migrationsministern återkopplar på Tidöavtalet

I Tidöavtalet nämns ett flertal områden som ska stramas upp med koppling till medföljande. Gäller detta även medföljande till svenska medborgare? Vi kontaktade Sveriges nya Migrationsminister, Maria Malmer Stenergard, som nu har svarat. 

Maria Malmer Stenergard var tidigare Moderaternas migrationspolitiska talesperson och ordförande i Socialförsäkringsutskottet. På Utlandssvenskarnas parlament 2021 medverkade hon som representant för Moderaterna. 

Svenskar i Världen har därmed haft en kontinuerlig dialog med Maria Malmer Stenergard som nu har axlat rollen som Migrationsminister efter Anders Ygeman (S).  

I Tidöavtalet nämns ett flertal områden som ska stramas upp med koppling till medföljande. Frågan många utlandssvenskar ställer sig är om detta även gäller medföljande till svenska medborgare?  

I korthet ser följande ut att påverka utlandssvenskarna och deras partner: 

  1. Utökat försörjningskrav för uppehållstillstånd för medföljande (Undantag gjordes som bekant för utlandssvenskarna i samband med att den tillfälliga lagen ersattes) 
  1. Utökade krav för permanent uppehållstillstånd (Kommer att leda till fler perioder då man blir ”låst” i Sverige i väntan på förnyat uppehållstillstånd) 
  1. Krav på sjukvårdsförsäkring för medföljande (Ska de inte kvalificeras till det allmänna sjukvårdssystemet?) 
  1. Begränsad tillgång till sociala trygghetssystem för personer med uppehållstillstånd (Vad händer med Försäkringskassan, CSN?) 
  1. Väsentligt förlängd tid till svenskt medborgarskap 3 år -> 8 år (Påverkar utöver deltagande i val även t.ex. tillgång till flertal jobb som ställer krav på medborgarskap. Det kommer att fördelaktigt att flytta till ett annat EU-land där medborgarskap kan nås på 5 år) 

Ingenstans i Tidöavtalet kan man läsa att man avser göra undantag för medföljande till svenska medborgare. Om ovan även gäller för utlandssvenskar och deras familjer kan det bli riktigt problematiskt, förklarade vi i ett mejl till Maria Malmer Stenergard.  

Migrationsministern svarar 

Många av de frågor du tar upp står under rubriken ”Asyllagstiftningen ska anpassas efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten” och den rör ofta då inte era medlemmar.  

Avtalet rör ett antal frågor där regeringspartierna – tillsammans med Sverigedemokraterna – är överens om att förändringar behövs. Det rör därmed inte alla de förändringar regeringen ser som nödvändiga den kommande mandatperioden.  

Vi tar i det fortsatta lagstiftningsarbetet med oss de problem som du och Svenskar i Världen visat på och som jag uppskattar att vi haft en givande dialog om.