Styrelse

Svenskar i Världens styrelse väljs på årsmötet i slutet av augusti varje år och har huvudansvaret för organisationens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen sammanträder regelbundet under året men delar även upp sitt arbete mellan ett antal arbetsgrupper som fokuserar på bland annat strategi, finansiering, program, kommunikation, hemvändare och valberedning. Nedan finner du en presentation av styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019.

Tuve Johannesson

Styrelseordförande

Tuve Johannesson, som avlade sin MBA-examen vid Lunds Universitet 1968, har lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Karriären inleddes på Tetra Pak som bl a VD i Sydafrika, Australien och Tetra Pak International. Det blev också ett antal år som Group Executive Vice President och styrelseledamot i Tetra Pak Rausing i Schweiz.  Därefter gick Tuve vidare till fordonsindustrin som President & CEO i VME Group, sedermera Volvo Construction Equipment i Belgien för att sedan fortsätta till Volvo Car Corporation i Sverige som President & CEO. Tuve har också lång erfarenhet från styrelsearbete bl a som styrelseordförande i Findus AB, Gorthon Lines, IBX AB och Ecolean International A/S och som vice styrelseordförande i Volvo Car Corporation. I styrelsen för SEB har han under många år verkat både som styrelseledamot och vice styrelseordförande. Han har också varit Senior Industrial Advisor för EQT. 2005 utsågs Tuve till hedersdoktor i ekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Lennart Koskinen

Lennart Koskinen

Vice ordförande

Lennart Koskinen är biskop emeritus som bl a har arbetat som sjömanspräst i Peru och Brasilien, domprost i Stockholm samt biskop i Svenska kyrkan i utlandet. Nu är han partner i Gaia Leadership som coachar beslutsfattare i privat och offentlig sektor - både i Sverige och utomlands. Genom Svenskar i Världen vill Lennart verka för att hjälpa utlandssvenskar i svårigheter och kriser, med frågor om begravning av avlidna i hemlandet samt med att bryta den isolering många kan uppleva.

Cecilia Borglin

Generalsekreterare
Cecilia Borglin har över 20 års erfarenhet från olika kommunikationsdiscipliner inom såväl näringsliv som ideell sektor och har haft olika roller kopplade till förändringsarbete, kommunikationsrådgivning, bolagskommunikation, internkommunikation, PR, krishantering och event. Under åren 2008-2010 levde hon tillsammans med sin familj i Sydney, Australien. Som generalsekreterare för Svenskar i Världen vill hon vidareutveckla verksamheten och än mer synliggöra organisationen.

Erik Belfrage

Styrelseledamot
Erik Belfrage avlade sin MBA-examen från Handelshögskolan 1970 och har sedan dess haft ett aktivt utrikesintresse, bland annat som svensk diplomat. Efter sin diplomatkarriär har han bland annat varit verksam som senior Vice President på SEB och rådgivare till Dr. Peter Wallenberg. Erik har lång erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat i Atlas Copco AB och Utrikespolitiska institutet. Han är ordförande i Consilio International AB.

Henrietta Flodell

Ungdomsledamot
Henrietta Flodell är internationellt ansvarig och vice ordförande för Saco studentråd, som är Sveriges största studentfackliga organisation med över 100 000 medlemmar. Henrietta är statsvetare i grunden från Lunds Universitet, och kommer senast från Utrikesdepartementet, där hon gjorde praktik och senare vikariat på enheten för Internationellt utvecklingssamarbete. Henrietta tycker att svenska utlandsstudenters situation är särskilt viktig, och att utländsk examen och kompetens bättre borde tillvaratas på den svenska arbetsmarknaden.
Claes-Johan Geijer

Claes-Johan Geijer

Styrelseledamot och ordförande i valberedningen

Claes-Johan Geijer har lång erfarenhet från industri- och bankvärlden. Han har arbetat för Swedish Match, Stora och Lexmark Corporation i flera länder. Claes-Johan har även varit VD för Swedbank i London och Luxemburg samt för privatbanken Banque Carnegie i det senare landet. Idag arbetar han som oberoende rådgivare och styrelseledamot med Luxemburg som bas och är även svensk honorärkonsul i landet.

Gunnar Gillberg

Gunnar Gillberg

Styrelseledamot

Gunnar Gillberg har en examen från Handelshögskolan i Stockholm, 1967. Gunnar har haft en uppgående företagskarriär i USA och har hela tiden hållit kontakten med det svenska näringslivet. Genom åren har han haft olika uppdrag hos stora svenska företag som Astra, Swedish Match, Svenska Varv, Tarkett och Kanthal, samt investerat i egna verksamheter såsom Polysource Inc och American Aerospace Technical Castings Inc.

Ibbe Gnem

Ibbe Gnem

Styrelseledamot
Ibbe Gnem är entreprenör och vd för Distriktstandvården.se som består av 18 kliniker. Han har tidigare haft ledande befattningar inom IT-branschen, bland annat som ägare och vd för Megabyte System. Ibbe är aktiv i bolagsstyrelser och vid ideella organisationer, till exempel Företagarna och Palestine International Business Forum. Han föreläser om positivt ledarskap och är medförfattare till boken ”Ledarskapsskolan - Vem är det som kör egentligen”.

Jonas Hafström

Styrelseledamot

Jonas Hafström avlade juristexamen vid Lunds Universitet 1974 och efter tingstjänstgöring antogs han på UD 1979. Vidare har Jonas arbetat som pressekreterare åt Justitieminister Winberg och som förste ambassadsekreterare i Teheran och Washington D.C. 1987-1999 tjänstgjorde Jonas som utrikespolitisk rådgivare till Carl Bildt. Han har suttit som enhetschef för konsulära och civilrättsliga frågor vid UD samt varit ambassadör i Thailand och ackrediterad till Laos, Kambodja och Burma/Myanmar. Mellan 2007 och 2013 var han Sveriges ambassadör i USA och är sedan mars 2015 ordförande i styrelsen för Lunds Universitet.

Kai Hammerich

Kai Hammerich

Styrelseledamot

Kai Hammerich har, efter akademiska examina, en bakgrund i journalistik, internationella organisationer, näringslivet, "Government" och eget företagande. Han har bl a varit vice vd i Saab-Scania AB och generaldirektör för Invest in Sweden Agency. Idag driver han ett eget bolag och är styrelseledamot i ett antal företag.

Kim Källström

Styrelseledamot
Kim Källström är en erfaren före detta fotbollsspelare med 542 professionella fotbollsmatcher för olika klubblag i bagaget. Med sina 131 landskamper har han representerat Sverige i båda EM och VM och har blivit framröstad till årets mittfältare vid Fotbollsgalan 2009, 2011 och 2012.  Kim har varit en viktig spelare för både landslaget och sina klubblag. Han har spelat och vunnit priser i länder som England, Frankrike, Sverige, Schweiz och Ryssland. Efter en lång karriär inom elitfotbollen återvände han tillbaka till Djurgården 2017 där hans succé började. Han arbetar nu som konsult och expert på Eurosports fotbollssändningar. Läs intervju med Kim Källström.
Birgitta Laurent

Birgitta Laurent

Styrelseledamot

Birgitta Laurent är jurist och ekonom på Svenskt Näringsliv med ansvar för offentlig upphandling och konkurrensfrågor. Hon var tidigare internationell sekreterare på dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen och kartlade skatte- och socialförsäkringssystemen i EU. Det innebar bl a att hon reste runt i Europa i syfte att i bokform beskriva familjers levnadsförhållanden. Hon har även varit huvudsekreterare i en statlig utredning som analyserade social välfärd och jämställdhet ur ett europeiskt perspektiv. Slutligen har Birgitta varit ansvarig för ILO-frågor, som rör arbetsgivarsidans engagemang i FN-organet International Labour Organization.

Erika Lundquist

Styrelseledamot
Erika Lundquist är chef för SEB Private Banking sedan 2017. Hon har varit anställd på SEB sedan 2008 och har haft olika roller både inom division Stora Företag och Finansiella Institutioner och inom Private Banking. Erika har mellan 2014 och 2017 varit chef för SEB i Luxemburg. Hon har även ett förflutet inom ABB. Erika utbildade sig vid Lunds universitet inom Business Administration samt i Paris.
Åsa Lena Lööf

Åsa Lena Lööf

Styrelseledamot

Åsa Lena Lööf har en bakgrund inom specialpedagogik, psykologi och skoladministration - utbildad i Sverige, USA och England. Under sin tid som rektor för Svenska Skolan i London infördes gymnasieutbildning. Under sju år (fem år som ordförande) var Åsa Lena ansvarig för SWEA International Inc. Hon bor i Florida och är aktiv inom det svenska konsulatet, kyrkan, skolan, SACC och SWEA samt är styrelseledamot av Swedish Council of America, Friends of the Conservatory of Music, Lynn University, The Kisengo Foundation för Kongo-Kinshasa, The Advisory Board at the Women’s Wellness Center, Boca Raton Hospital.

Claudia Olsson

Styrelseledamot
Claudia Olsson är VD för och grundare av Exponential Holding AB samt affillierad till fakulteten på Singularity University, NASA Ames Research Center i Silicon Valley. Claudia har tidigare arbetat på Utrikesdepartementet där hon var sakkunnig inom den tekniska utvecklingen. Hon är grundare av ett flertal företag och initiativ inom utbildning och digital hälsa. Claudia har bott i Singapore där hon som vd ledde uppbyggnaden av ACCESS Health International i Sydostasien. Hon har även arbetat för FN:s ekonomiska och sociala råd i New York.
Karin Ehnbom-Palmquist

Karin Ehnbom-Palmquist

Styrelseledamot

Karin Ehnbom-Palmquist började som studentpolitiker och informationssekreterare vid Lunds universitet. Hon har sedan gjort karriär inom UD och tjänstgjort vid generalkonsulatet i Chicago, vid ambassaden i Bonn, som chef för svenska informationskontoret i New York, andreman vid ambassaden i Caracas, Venezuela och ambassadör i Mexico, Australien och Nya Zeeland. Hon har också varit protokollchef på UD. Karin var Svenskar i Världens generalsekreterare mellan december 2008 och oktober 2018. Hon sitter nu som styrelseordförande för Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom samt för UD:s Seniorklubb.

Annika Rembe

Annika Rembe

Styrelseledamot

Annika Rembe är generaldirektör för Svenska Institutet och ordförande för dess insynsråd. Hon har lång erfarenhet av att främja Sverige utomlands bl a som generalkommissarie för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, som kommunikationschef på Invest Sweden och som ordförande i European Union National Institutes for Culture. I sin roll som styrelseledamot i Svenskar i Världen vill Annika bl a lyfta frågor kring internationellt utbyte för arbete, studier och forskning.

Fredrik Rågmark

Styrelseledamot
Fredrik Rågmark är VD för hälso- och sjukvårdsföretaget Medicover AB sedan 1997. Tidigare var han VD och koncernchef för Oresa (Oresa Ventures) och affärsutvecklingschef för Oriflame Östeuropa. Fredrik är både jurist och ekonom. Han utbildade sig vid Stockholms handelshögskola och vid Stockholms universitet.

Henry Sténson

Styrelseledamot
Henry Sténson tog examen i statskunskap och juridik från Linköpings Universitet och innehar även en officersexamen från krigsskolan Karlberg. Han har nästan 9 års tjänstgöring inom försvaret i bagaget. Utanför skolan var Henry politiskt aktiv i MUF och var ordförande i Östgötadistriktet, Vice Ordförande MSU Rikskommitté samt Vice Ordf i Moderata Ungdomsförbundet. Han var även ordförande för Moderaterna i Stockholms Stad 2011-2015. Han har lång erfarenhet som informationsdirektör hos bolag som Saab, Volvo och SAS och Ericsson. I dryga 30 år har Henry arbetat med kommunikation, till stor del som ytterst ansvarig för bolagens kommunikationsverksamhet. Viktiga erfarenheter inkluderar även stora omställningsprocesser och krishantering. Idag arbetar Henry som Senior Advisor till AB Volvo.
Lisa Emelia Svensson

Lisa Emelia Svensson

Styrelseledamot

Lisa Emelia Svensson är diplomat och har arbetat på Svenska Exportrådet i New York, på ambassaden i Washington DC och på EU-kommissionens handelsdirektorat i Bryssel, som expert på hållbar utveckling. Lisa var tidigare ambassadör för hållbart företagande på Utrikesdepartementet. Idag är hon verksam som Sveriges havs- och vattenambassadör. Hon har en doktorsexamen från Handelshögskolan. I Svenskar i Världen vill Lisa Emelia - med utgångspunkt i hur världen ser ut idag - arbeta för att sätta Sverige på världskartan och att bringa världen till Sverige.