Svenskar i Världens styrelse väljs på årsmötet i slutet av augusti varje år och har huvudansvaret för organisationens verksamhet. Styrelsen sammanträder regelbundet under året och engagerar sig även i någon av de olika arbetsgrupperna som tillsammans med kansliet fokuserar på finansiering, akademi och forskning, hemvändarfrågan, samarbeten, samt evenemang.

Möt styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024!

Louise Svanberg

Styrelseordförande
Tidigare vd och ordförande för EF Education First. För närvarande styrelsemedlem i svenska Essity, samt Dana Farber Cancer Institute och MPM Capital, CERAS Health i USA. Bor halva tiden i Boston och andra halvan i Stockholm. Läs intervju med Louise Svanberg.

Lennart Koskinen

Vice ordförande
Lennart Koskinen är doktor i livsåskådningsvetenskap och etik, numera biskop emeritus. Han har en bakgrund bl a som sjömanspräst i Peru och Brasilien och som ansvarig biskop för Svenska kyrkan i utlandet, alltså i praktiken för alla utlandssvenskar. Idag skriver han böcker, föreläser och coachar beslutsfattare i privat och offentlig sektor. Motto: ”Det finns inget så praktiskt som en god teori”. Läs intervju med Lennart Koskinen.

Cecilia Borglin

Generalsekreterare
Cecilia Borglin har över 20 års erfarenhet från såväl näringsliv som ideell sektor. Hon har haft olika roller kopplade till kommunikation och förändringsarbete. Under åren 2008-2010 levde hon tillsammans med sin familj i Sydney, Australien.

Gary Baker

Styrelseledamot
Gary Baker är konsult med fokus på bolagsstyrning, mångfald och inkludering. Han har haft flera ledande roller inom regelefterlevnad, affärsutveckling och hållbarhet. Gary har bland annat arbetat för EY Sweden, PDI Scandinavia, Deloitte (Sverige/US), ett flertal kaliforniska banker och John Deere. Tidigare vice ordförande i AmCham Sweden, kommunpolitiker och president för American Club of Sweden. Ursprungligen från Kalifornien. Ordförande för Svenskar i Världens hemvändargrupp. Läs intervju med Gary Baker.

Albin Barnevik

Ungdomsledamot
Albin Barnevik har en civilekonomexamen med inriktning management från Handelshögskolan i Stockholm. Under hösten 2023 blir han även MSc i Business and Management, HHS. Han har tidigare studerat idéhistoria vid Stockholms universitet samt deltar i tankesmedjan Timbros Stureakademin. Albin har tidigare arbetat som Investment Banking analytiker inom Corporate Finance på Evli Bank & Nordea samt bolagsanalytiker på investmentbolag som Svolder och Alcur.  

Robert Celsing

Styrelseledamot
Robert Celsing har stor erfarenhet från den finansiella sektorn tack vare sin tid på SEB, Skandia Capital och Scania Treasury. Efter att ha arbetat med stora företag och institutioner, finansiering, ränte-, valuta-, råvaru och aktiehandel sedan början av 1990-talet, har han gått över till personalsidan och är nu Head of Group Human Resources på SEB. Robert har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och är reservofficer i marinen.  

Fredrik Hillelson

Styrelseledamot
Fredrik Hillelson är grundare och vd för Novare Human Capital samt vd för Novare Executive Search. Han arbetar idag främst inom vd- och styrelserekrytering och har tidigare erfarenhet från Investor AB, 3 Sverige, Accenture och Scania. Kandidatexamen i personal- och arbetsrättsvetenskap från Stockholms universitet, samt officersexamen från Marinens officershögskola. Foto: Raphael Stecksén

Eva Häussling

Styrelseledamot
Eva Häussling är jurist med examina från Tyskland och Sverige. Hon arbetar som jurist på Svenskt Näringsliv, samt ordförande i Tyska Skolan i Stockholms skolförening och sitter i styrelsen för påverkansorganisationen för alla tyska skolor utomlands Weltverband der Deutschen Auslandsschulen (WDA). Läs intervju med Eva Häussling.

Erika Lundquist

Styrelseledamot
Erika Lundquist har många års erfarenhet från den finansiella sektorn både från industribolag och finansiella bolag med ledande befattningar inom ABB Financial Services, Brummer & Partners, AP3 och SEB. Erika är idag Head of Wealth Management på Erik Penser Bank /Carnegie Investment Bank. Erika kommer närmast från SEB där hon varit global chef för Private Banking. Innan dess var hon VD för SEB i Luxembourg. Erika har en Master of Sc in Business & Economics från Lunds Universitet och ESCP i Paris. Läs intervju med Erika Lundquist.

Annika Rembe

Styrelseledamot

Annika Rembe kommer närmast från uppdraget som generalkonsul i New York. Innan dess var hon generaldirektör för Svenska Institutet och ordförande för dess insynsråd. Hon har lång erfarenhet av att främja Sverige utomlands bl a som generalkommissarie för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, som kommunikationschef på Invest Sweden och som ordförande i European Union National Institutes for Culture. Annika är ordförande för STINT, Stiftelsen för internationalisering av svensk högre utbildning och forskning, ordförande för Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom samt ledamot av styrelsen för Sverige-Amerika Stiftelsen. Läs intervju med Annika Rembe.

Fredrik Rågmark

Styrelseledamot
Fredrik Rågmark är vd för hälso- och sjukvårdsföretaget Medicover AB. Tidigare var han vd och koncernchef för Oresa (Oresa Ventures) och affärsutvecklingschef för Oriflame Östeuropa. Fredrik är utbildad jurist och ekonom. Läs intervju med Fredrik Rågmark.

Margaret Sikkens Ahlquist

Styrelseledamot
Margaret Sikkens Ahlquist är sedan mer än 20 år tillbaka utlandssvensk, boende i Nederländerna. Innan hon lämnade Sverige arbetade hon på Svenska Gymnastikförbundet och på Lillsved Idrottsfolkhögskola Sedan 1992 förtroendevald inom Internationella Gymnastikförbundet (FIG) och sedan 2000 ledamot i en av Internationella Olympiska Kommitténs kommissioner (IOK), ”Sport and Active Society”. Hon är mycket aktiv inom SWEA International, Inc. och var dess Internationella ordförande 2012–2015. Läs intervju med Margaret Sikkens Ahlquist.

Madeleine Sjöstedt

Styrelseledamot
Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet. Madeleine är i botten jurist och har arbetat med mänskliga rättigheter och kulturfrågor under hela sitt yrkersliv. Under åtta år var hon borgarråd i Stockholms stad. Tidigare har hon haft uppdrag som generalsekreterare i Kulturarv utan gränser och ordförande i biståndsorganisationen SILC (Swedish International Liberal Center). Läs intervju med Madeleine Sjöstedt här.

Adrian Stymne

Styrelseledamot
Adrian Stymne är utlandssvensk beteendevetare i brittiska statens tjänst. Adrian har tidigare studerat i Frankrike, Storbritannien, USA, och Singapore, och är just nu bosatt i London. Han har i många år engagerat sig för att främja utlandsstudier genom organisationen Swedish International Students and Alumni. Läs intervju med Adrian Stymne.

Karin Svensson

Styrelseledamot
Karin Svensson är hållbarhetschef på Volvo Group sedan 2022. Hon har över 25 års erfarenhet från olika roller inom koncernen, såsom public affairs, strategi och forskning & utveckling. Karin bodde och arbetade tillsammans med sin familj i Greensboro, North Carolina, USA 2009–2010. Karin Svensson är och har varit aktiv i ett antal transportrelaterade externa organisationer i Sverige, Belgien och USA.

Hanna Waerland-Fager

Styrelseledamot
Hanna Waerland-Fager är projektledare och programansvarig för globala säkerhetstrender vid organisationen Folk och Försvar. Hon är utbildad statsvetare med en master i International Administration and Global Governance från Göteborgs universitet. Hanna har en lång engagemangsbakgrund från den svenska och europeiska ungdomsrörelsen med tidigare roller som Sveriges ungdomsrepresentant till EU och ordförande för Utrikespolitiska förbundet Sverige. Läs intervju med Hanna Waerland Fager.