Vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige.

Konkret innebär det att vi lyfter utlandssvenskarnas behov och perspektiv i dialog med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare. Dessutom lyfter vi utlandssvenskarnas röst i media genom att skriva debattartiklar och lyfta utlandssvenskarnas behov och perspektiv i artiklar.

Utlandssvenskarnas parlament är vårt främsta forum för påverkansarbetet. Här samlar vi utlandssvenskar, experter och representanter från samtliga riksdagspartier för att diskutera lösningar på utmaningar kopplade till svenska regelverk och attityder. Resolutionerna som tas fram ligger till grund för vårt påverkansarbete.

Under åren har vårt arbete lett till flera positiva förändringar. Till exempel att utlandssvenskarnas rösträtt skrevs in i grundlagen, att rätten till dubbelt medborgarskap infördes och att det blev möjligt att brevrösta från utlandet. Att bostads- och försörjningskravet numera är borttaget för svenska medborgare som flyttar tillbaka till Sverige är en annan framgång som vi har drivit hårt.

Som remissinstans företräder vi samtliga utlandssvenskar, en roll som gör oss unika.