Opinion

Svenskar i Världen driver frågor som antagits av våra medlemmar under Utlandssvenskarnas Parlament, som hålls vartannat år. Där diskuterar organisationen tillsammans med utlandssvenskar, politiker och myndigheter frågor som berör utlandssvenskar. De resolutioner som antas under parlamenten drivs sedan vidare gentemot berörda departement och politiker och utgör en grund för organisationens fortsatta påverkansarbete.

Svenskar i Världen arbetar också för att sätta fokus på hur vi i Sverige bättre kan tillvarata och stötta den resurs som de hemvändande svenskarna utgör. Hela 20 000 svenska medborgare återvänder varje år till Sverige vilket gör dem till den enskilt största invandrargruppen. För invandrare till det forna hemlandet saknar de svenska myndigheterna rutiner för återetablering och företagen saknar kunskaper för att på bästa sätt utnyttja den unika kompetensen.
Läs mer om Hemvändargruppen.

Vi har också en unik roll som remissinstans i alla frågor som rör utlandssvenskar.