Vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige.

Opinionsbildning är med andra ord en viktig del av vårt uppdrag. Utlandssvenskarnas parlament är vårt främsta forum. Här samlar vi utlandssvenskar, experter och representanter från samtliga riksdagspartier för att diskutera lösningar på utmaningar kopplade till svenska regelverk och attityder. Resolutionerna som tas fram ligger till grund för vårt påverkansarbete de kommande två åren. Några aktuella frågor handlar om att förenkla processen när man vill flytta tillbaka till Sverige med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES, tillgång till BankID och e-röstning.

Under åren har vårt arbete lett till flera förändringar. Till exempel att utlandssvenskarnas rösträtt skrevs in i grundlagen, att rätten till dubbelt medborgarskap infördes och att det blev möjligt att brevrösta från utlandet. År 2018 justerades bedömningen av IB-betyg så att det numera får en rättvis jämförelse med svenska skolbetyg, vilket är en förändring som vi har arbetat för under en längre tid.

Som remissinstans företräder vi samtliga utlandssvenskar, en roll som gör oss unika.