Så ändras Statens personadressregister, SPAR

Från och med den 1 september 2023 uppdateras reglerna för Statens personadressregister, SPAR. Gallringstiden avseende uppgifter om utflyttade personer förlängs till fem år med möjlighet till ytterligare förlängning, och data som tidigare fanns i registret kan nu återinföras. Skatteverkets expert ger svar på vad du behöver göra.

Statens personadressregister, SPAR, är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige oavsett medborgarskap. Myndigheter, banker, försäkringsföretag, kreditupplysningsföretag och många andra företag uppdaterar sina kundregister via SPAR.

SPAR uppdateras dagligen med information från folkbokföringen som i sin tur baseras på aktuell information om alla som är skrivna i Sverige. Efter några år som utskriven gallras man ur SPAR, vilket ställer till problem för utlandssvenskar eftersom man som regel inte kan skaffa BankID eller att vårdpersonal inte kan verifiera personuppgifter i samband med ett läkarbesök i Sverige för att nämna några hinder. Men nu ändras reglerna, vilket kommer att göra stor skillnad för utlandssvenskarna.

Svenskar i Världen har arbetat med frågan under många år, och våra åsikter har förts in i utredningen som ligger bakom beslutet, något som dåvarande finansminister Magdalena Andersson (S) skriftligen har återkopplat.

– Att reglerna nu ändras är en viktig milstolpe för alla utlandssvenskar, och vi är extremt nöjda med förändringarna som nu görs, säger generalsekreterare Cecilia Borglin.

Vad krävs för att gallringstiden ska förlängas, hur många gånger kan man förlänga och hur ansöker man om förlängning? Ola Schneider, Verksamhetsutvecklare vid Skatteverket hjälper oss att reda ut vad som gäller.

Foto: Canva

Logga in för att läsa hela artikeln. Inte medlem än? blir du det enkelt här.

Läs mer

Återinläsning i SPAR – även för dig som varit utskriven länge (23 oktober 2023)

Mer information

Utvandrade – nya regler från 1 september 2023 (statenspersonadressregister.se)

Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

SPAR ” Nyheter om utvandrade och samordningsnummer från 1 september 2023”

SPAR om att vara utvandrad.

Läs tidigare artiklar i ämnet

Förändringar i SPAR underlättar för utlandssvenskar

Om SINK, SPAR och samordningsnummer med Niklas Karlsson (S)

Stora förändringar föreslås gällande samordningsnummer och SPAR

Svenskar i Världens resolution från 2019

Läs mer om

,