Medlemskap

Vår vision är att svenskar med framgång ska kunna bo, arbeta och studera utomlands. Vi är nämligen övertygade om att internationell erfarenhet gynnar individen, näringslivet och samhället i stort. Dessutom vill vi att den erfarenhet och kompetens utlandssvenskarna har, ska tas tillvara på bästa möjliga vis.

Så vad gör vi åt det då? Jo, vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi synliggör era utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter.

Utöver påverkansarbetet hjälper vi existerande och blivande utlandssvenskar med information och stöd som underlättar utflytt, utlandsvistelse och hemflytt. Det gör vi i samarbete med olika partners och myndigheter.

Vi hoppas också att du ska få personlig glädje av ditt medlemskap:

 • Du får tillgång till våra ombud som kan hjälpa dig på plats.
 • Du får tillgång till rabatterad experthjälp inom områden som berör många utlandssvenskar, exempelvis skattefrågor och översättning.
 • Du får information om vad som händer i Sverige som rör dig som utlandssvensk genom vårt nyhetsbrev, sociala medier och webbplats.
 • Dessutom får du får rabatt på våra aktiviteter och publikationer, rösträtt vid årsmötet och möjlighet att nominera till Årets svensk i världen.

Registrera dig här för att bli medlem

Se vidare information om:

Några av de sakfrågor vi arbetar med är:

 • e-röstning
 • egen valkrets för utlandssvenskar
 • rätt till begravningsplats
 • förenkla ansökan om nytt pass i utlandet
 • förändrad bedömning av IB-betyg
 • behovet av samordnad krishantering
 • tillvaratagande av internationell kompetens för hemvändare
 • ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid krissituationer i utlandet
 • sänkt SINK-skatt

Här kan du läsa om alla sakfrågor vi driver just nu.

Vi hoppas att du också vill vara en del av Svenskar i Världen!

Du som önskar avsluta ditt medlemskap gör det genom att mejla till ekonom@sviv.se.