Vi välkomnar fler medlemmar!

Internationell erfarenhet och kompetens ger karriärmöjligheter och konkurrenskraft för svenska företag och samhället i stort, så ju fler utlandssvenskar desto bättre!

Svenskar i Världens roll i coronapandemin, våra historiska framgångar och nya lösningar på aktuella utmaningar är helt avhängigt alla medlemmar. Det gäller även insatserna för att stimulera fler svenskar att studera eller arbeta utomlands.

Vare sig du är på väg ut, bor utomlands eller ska flytta hem finns vi här för dig. Som medlem får du komma i kontakt med våra representanter världen över som står redo att hjälpa dig att snabbt komma in i det nya landet. Och du som flyttar hem kan kontakta en representant i Sverige som har egen erfarenhet av att ha bott utomlands och återvänt. Du får även fina förmåner i form av rabatt på försäkringar, flyttjänster, juridisk hjälp med mera.

Vid sidan om råd, stöd och information är vi utlandssvenskarnas röst i Sverige. Som medlem får du vara med och påverka vilka frågor vi ska driva.

Här nedan hittar du våra förmåner som ständigt uppdateras, information om medlemsavgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Varmt välkommen till Svenskar i Världen!
Registrera dig här för att bli medlem.