Vi välkomnar fler medlemmar!

Internationell erfarenhet och kompetens ger karriärmöjligheter och konkurrenskraft för svenska företag och samhället i stort, så ju fler utlandssvenskar desto bättre!

Svenskar i Världens roll i coronapandemin, våra historiska framgångar och nya lösningar på aktuella utmaningar är helt avhängigt alla medlemmar. Det gäller även insatserna för att stimulera fler svenskar att studera eller arbeta utomlands.

Vid sidan om råd, stöd och information är vi utlandssvenskarnas röst i Sverige. Som medlem får du vara med och påverka vilka frågor vi ska driva.

Varmt välkommen till Svenskar i Världen!


Registrera dig här för att bli medlem.