Medlemskap

Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas främsta intresseorganisation.
Vi informerar, bevakar och påverkar.

Varför ska du bli medlem?

 • Du får tillgång till våra 130 ombud som kan hjälpa dig på plats.
 • Vi underlättar för dig genom att driva utlandssvenskarnas frågor i riksdag, regering och myndigheter och svara på remisser.
 • Du får rådgivning av kansliet och rabatt hos jurister och psykoterapeuter.
 • Du får information om vad som händer i Sverige som rör dig som utlandssvensk.
 • Du får en mängd medlemserbjudanden med rabatt på hotell, bilhyra, fastighetsförmedling, reseförsäkring, hälsoundersökning, tidningsprenumerationer, mm.

 

Registrera dig här för att bli medlem

Se vidare information om:

 

Som medlem bidrar du till att vi kan:

 • arbeta med opinionsbildning och lobbying kring frågor som berör utlandssvenskar
 • besvara remisser i utlandssvenskarnas intressen
 • informera utlandssvenskarna om utvecklingen i Sverige
 • sprida nyheter om utlandssvenskar och Sverige internationellt.

 

Du bidrar också till att vi kan påverka i frågor som till exempel

 • e-röstning
 • egen valkrets för utlandssvenskar
 • elektronisk förnyelse av pass och tjockare pass
 • internationella studier
 • tillvaratagande av internationell kompetens för hemvändare
 • ökad samverkan mellan myndigheter och organisationer vid krissituationer i utlandet
 • bättre och samordnad hjälp till svenskar som återvänder till Sverige
 • sänkt SINK-skatt

 

Som medlem får du:

 • vårt nyhetsbrev
 • tillgång till information på vår omfattande och innehållsrika webbplats
 • tillgång till vårt globala nätverk med ett 130-tal ombud
 • rådgivning i juridiska, skatte- och pensionsfrågor
 • rådgivning i pass- och försäkringsfrågor
 • praktisk rådgivning inför ut- eller hemflytt
 • rabatterat pris på konferenser och seminarier, som bl a Utlandssvenskarnas parlament
 • fina medlemsförmåner
 • rösträtt vid årsmötet

Tack för att du stödjer vår verksamhet så att vi kan informera, bevaka och påverka i frågor som rör utlandssvenskarna.