Migrationsverket ser över ansökningsprocessen för anhöriga till svenska medborgare

Migrationsverket har på sin Facebook-sida skrivit att de undersöker möjligheterna att pröva bosättningsavsikten senare i processen och inte direkt när ansökan lämnas in av en svensk medborgare vars partner kommer från ett tredjeland. Migrationsverket hoppades komma till ett beslut i frågan i februari, men arbetar dock fortfarande med frågan. Vad detta kommer innebära för den sökande kan Migrationsverket svara på först när arbetet är färdigt, vilket de hoppas är början av sommaren. Svenskar i Världen bevakar frågan.