Utlandssvenskarna lyfts i Migrationskommitténs betänkande

Betänkande om den framtida svenska migrationspolitiken som den parlamentariskt tillsatta Migrationskommittén har tagit fram är nu officiell. Vi noterar att inte ett ynka ord nämndes om utlandssvenskarna på pressträffen, men i betänkandet hittade vi dem. Nu laddar vi inför slutstriden.

På presskonferensen med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och kommitténs ordförande och kammarrättspresident Thomas Rolén, lyste utlandssvenskarnas perspektiv med sin frånvaro. Glädjande nog gav en snabb sökning i betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54) en positiv träff.

Enligt utlänningslagen är svenska medborgare och medborgare i någon annan EES-stat och Schweiz undantagna från försörjningskravet. Undantagen finns dock inte med i den tillfälliga lagen. Det kan ifrågasättas om det är rimligt att svenska medborgare undantagslöst ska omfattas av ett försörjningskrav när det finns utländska medborgare som är undantagna från kravet. En svensk medborgare kan t.ex. inte flytta hem tillsammans med sin partner som är tredjelandsmedborgare utan att partnern beviljas ett uppehållstillstånd.

För detta krävs att försörjningskravet är uppfyllt. Detta kan skapa problem för svenska medborgare som lever utomlands i ett väletablerat förhållande med en tredjelandsmedborgare och som vill flytta hem till Sverige. Det är rimligt att den som är svensk medborgare ska kunna ta hit sin make, maka eller sambo som är tredjelandsmedborgare om förhållandet är väletablerat utan att det ställs krav på försörjning.

Det görs även undantag från försörjningskravet för utlandssvenskar och medborgare i ett antal europeiska länder vad gäller make, maka och sambo. Det görs dock inte undantag vad gäller barn. Detta trots att det mycket väl kan förekomma att det finns barn i familjen som inte har svenskt medborgarskap. Kravet kommer i praktiken innebära att familjen riskerar att splittras om de vill flytta tillbaka till Sverige.

Näst på tur är en remissrunda där vi kommer att se till att strålkastarljuset sätts på utlandssvenskarnas perspektiv . Senast i vår behöver regeringen lägga fram en proposition om riksdagen ska hinna ta beslut om migrationspolitiken innan den nuvarande tillfälliga utlänningslagen upphör 19 juli.

Nu laddar vi för slutstriden!

Här kan ni läsa den fullständiga utredningen.

Här kan ni läsa vad vi hitintills har gjort.

Här kan ni se pressträffen i efterhand.