Att göra utlandssvenskarnas röst hörd kan göras på olika sätt; i dialog med beslutsfattare och politiker, synlighet i relevanta forum och uttalanden i media. Vi är dessutom aktiva i sociala medier, framförallt på Facebook men även Instagram, LinkedIn och i viss mån Twitter. Följ oss gärna!

Synlighet i media

Sociala medier

Svenskar i Världen på Facebook

Svenskar i Världen på Instagram

Svenskar i Världen på Twitter

På LinkedIn heter vi Svenskar i Världen/Swedes Worldwide

Arkiv

SVIV i media 2009-2018