Så vill SD underlätta för utlandssvenskarna

I arbetet med att synliggöra utlandssvenskarnas behov inför den kommande migrationslagen har vi under resans gång hållit samtliga partier informerade om utlandssvenskarnas perspektiv. Sverigedemokraterna har återkopplat vilka punkter de driver, respektive väljer att inte driva.  

Nu har vi fått ännu ett svar från ett av riksdagspartierna. Så här står Sverigedemokraterna i frågan: 

Sverigedemokraterna driver framförallt två punkter för att förenkla för hemvändande svenska familjer:  

  • Prioritera handläggningen av anhörigärenden som rör utlandssvenskar, så att de alltid får beslut inom högst tre månader. 
  • Gör undantag i fler fall från regeln om att ansöka utifrån, så utlandssvenska barnfamiljer slipper splittras. 

Slopat försörjningsstöd ställer sig Sverigedemokraterna däremot inte bakom. Läs deras debattartikel där de presenterar sitt förslag för att underlätta för utlandssvenskar att komma hem.  

Vänsterpartiet och Liberalerna har också svarat hur de tänker.