Kartläggning av utlandssvenskar

Kartläggningen av utlandssvenskarna genomfördes under 2014 och 2015. Svenska ambassader, konsulat, svenska skolor, svenska kyrkan och svenska klubbar i 126 länder kontaktades för att ge en uppfattning om antalet svenskar som bor utomlands.

Det finns ingen myndighet med fullständiga uppgifter om antalet utlandssvenskar. Skattemyndigheten vet hur många svenskar som har skrivit ut sig, pensionsmyndigheten hur många som får pension i utlandet och centrala studiestödsnämnden hur många som får studiemedel utomlands. Sedan finns ett stort mörkertal som Svenskar i Världen försökt kartlägga, tillsammans med ovan nämnda kategorier. Med andra ord sammanställer kartläggningen alla kategorier utlandssvenskar – något som ingen annan organisation tidigare gjort.

7 % av Sveriges befolkning bor utomlands

Enligt kartläggningen bor drygt 660 000 svenskar utomlands. Det motsvarar knappt sju procent av Sveriges befolkning. De populäraste länderna för utlandssvenskar att bosätta sig i är USA, Storbritannien, Norge och Spanien. När det gäller städer är det i London och Oslo som flest bosätter sig. Där bor uppskattningsvis 150 000 svenskar – en knapp fjärdedel av alla utlandssvenskar. Kartläggningen tar dock inte endast upp siffror utan innehåller dessutom information om och intervjuer med utlandssvenskar om bland annat varför de har valt att bo utomlands. Via en enkät samlades över 3000 unika svar in från över 100 länder om utlandssvenskarnas inställning till utvalda frågor. Läs också intervjuer med svenskar i bland annat Caracas, Johannesburg, Boston och London.

För att beställa ett tryckt exemplar, sätt in SEK 60 (plus porto 45) på bg. 732-0542. Ange för- och efternamn. Skicka samtidigt ett mail till ekonom@sviv.se med din beställning. Ange leveransadress tydligt! Samma porto gäller för hela världen. För att beställa fler exemplar, skriv till adressen ovan så återkommer vi med uppgifter om porto.

För att ladda ner ett exemplar i PDF, klicka här: Kartläggning av Utlandssvenskar 2015

För att läsa ett blädderbart exemplar online, klicka här: Kartläggning Av Utlandssvenskar 2015

SVENSKAR I VÄRLDENS KARTLÄGGNING
Efter mycket arbete med att hämta in så många och så bra uppgifter som möjligt visar våra studier att det bor hela 660 000 utlandssvenskar runt om i världen. En ökning med över 100 000 sedan 2011. Mycket beror dock på att vi denna gång har gjort ett mer omfattande arbete med fler källor. I Vilka länder bor det flest antal svenskar, var har det ökat mest och hur ser det ut i det land där du bor? Tillsammans med våra siffror hittar du även en diskussion kring varför det är svårt att veta hur många svenska som bor utomlands.

Läs: PDF     30 Största länderna: TABELL   Samtliga länder: TABELL

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄT
Resultaten från vår enkät med över 3 400 deltagare presenteras här. Vad tycker utlandssvenskarna är de viktigaste frågorna? Hur benägna är de att flytta hem och hur skiljer sig deras levnadssätt beroende på vilket land de bor i? Här hittar ni en summering av vad de svarade.

Läs: PDF        Urval enkätfrågor: PDF

STUDENTER UTOMLANDS
Nästan 30 000 svenskar studerar utomlands varje termin. För många av dem är det även början på en bosättning utomlands. Här kan ni läsa om vilka som är de vanligaste länderna och städerna att studera i samt några ord från två svenskar som valde att förlägga hela, eller delar av, sin utbildning utomlands.

Läs: PDF        10 Största länderna:  PDF    Efter världsdel: PDF

PENSIONÄRER UTOMLANDS
Allt fler svenskar väljer att flytta utomlands när de går i pension. Vissa flyttar permanent medan andra väljer att spendera de mörka vintermånaderna i värmen. Varmare klimat och fördelaktiga skattesatser är bara några av anledningarna. Här kan ni även läsa om vad Pensionsmyndigheten har för tips till de som planerar en flytt.

Läs: PDF

INTERVJUER
Till skillnad från vår enkät eller statistik på hur många utlandssvenskarna egentligen är så kan ni här läsa ett antal intervjuer med just utlandssvenskar. Här hittar ni personer som blivit utsända av sitt företag, jobbar som ombud för Svenskar i Världen, Generalkonsul m.m.

JONAS LINDSTRÖM
FREDRICK FEDERLEY
ELISABET ZELLER

CAROLINE KLAAR
ANNELI PINCHARD
ANGELICA ADAMSKI