Kartläggning av utlandssvenskarna

Just nu pågår sammanställningen av den nya kartläggningen av utlandssvenskarna. I väntan på att resultatet är klart kan du läsa om kartläggningen som gjordes 2014/15.

Kartläggningen av utlandssvenskarna genomfördes under 2014 och 2015 som en uppföljning på den första kartläggningen som gjordes 2011. Svenska ambassader, konsulat, svenska skolor, svenska kyrkan och svenska klubbar i 126 länder kontaktades för att ge en uppfattning om antalet svenskar som bor utomlands.

Det finns ingen myndighet med fullständiga uppgifter om antalet utlandssvenskar. Skattemyndigheten vet hur många svenskar som har skrivit ut sig, pensionsmyndigheten hur många som får pension i utlandet och centrala studiestödsnämnden hur många som får studiemedel utomlands. Sedan finns ett stort mörkertal som Svenskar i Världen försökt kartlägga, tillsammans med ovan nämnda kategorier. Med andra ord sammanställer kartläggningen alla kategorier utlandssvenskar – något som ingen annan organisation tidigare gjort.

7 procent av Sveriges befolkning bor utomlands

Enligt kartläggningen 2015 bor drygt 660 000 svenskar utomlands, en ökning med ca 100 000 svenskar sedan 2011. Det motsvarar knappt sju procent av Sveriges befolkning. Kartläggningen visade att de populäraste länderna för utlandssvenskar att bosätta sig i är USA, Storbritannien, Norge och Spanien. När det gäller städer är det i London och Oslo som flest bosätter sig. Där bor uppskattningsvis 150 000 svenskar – en knapp fjärdedel av alla utlandssvenskar. Kartläggningen från 2015 tar dock inte endast upp siffror utan innehåller dessutom information om och intervjuer med utlandssvenskar om bland annat varför de har valt att bo utomlands. Via en enkät samlades över 3 000 unika svar in från över 100 länder om utlandssvenskarnas inställning till utvalda frågor. Läs också intervjuer med svenskar i bland annat Caracas, Johannesburg, Boston och London.

SVENSKAR I VÄRLDENS KARTLÄGGNING 2015
I vilka länder bor det flest antal svenskar, var har det ökat mest och hur ser det ut i det land där du bor? Tillsammans med våra siffror hittar du även en diskussion kring varför det är svårt att veta hur många svenskar som bor utomlands.

Läs: PDF     30 Största länderna: TABELL   Samtliga länder: TABELL

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄT 2015
Resultaten från vår enkät med över 3 400 deltagare presenteras här. Vad tycker utlandssvenskarna är de viktigaste frågorna? Hur benägna är de att flytta hem och hur skiljer sig deras levnadssätt beroende på vilket land de bor i? Här hittar ni en summering av vad de svarade.

Läs: PDF        Urval enkätfrågor: PDF

STUDENTER UTOMLANDS 2015
Nästan 30 000 svenskar studerar utomlands varje termin. För många av dem är det även början på en bosättning utomlands. Här kan ni läsa om vilka som är de vanligaste länderna och städerna att studera i samt några ord från två svenskar som valde att förlägga hela, eller delar av, sin utbildning utomlands.

Läs: PDF        10 Största länderna:  PDF    Efter världsdel: PDF

PENSIONÄRER UTOMLANDS 2015
Allt fler svenskar väljer att flytta utomlands när de går i pension. Vissa flyttar permanent medan andra väljer att spendera de mörka vintermånaderna i värmen. Varmare klimat och fördelaktiga skattesatser är bara några av anledningarna. Här kan ni även läsa om vad Pensionsmyndigheten har för tips till de som planerar en flytt.

Läs: PDF

INTERVJUER 2015
Till skillnad från vår enkät eller statistik på hur många utlandssvenskarna egentligen är så kan ni här läsa ett antal intervjuer med just utlandssvenskar. Här hittar ni personer som blivit utsända av sitt företag, jobbar som representanter för Svenskar i Världen, Generalkonsul m.m.

JONAS LINDSTRÖM
FREDRICK FEDERLEY
ELISABET ZELLER

CAROLINE KLAAR
ANNELI PINCHARD
ANGELICA ADAMSKI

För att ladda ner ett exemplar i PDF, klicka här: Kartläggning av Utlandssvenskar 2015

För att läsa ett blädderbart exemplar online, klicka här: Kartläggning Av Utlandssvenskar 2015

För ett gratis exemplar av boken, kontakta sviv@sviv.se.

Foto: Bengt Zäll