Frågor till Ygeman om Migrationsverkets ärendehantering och möjlighet att prioritera utlandssvenska familjer

Maria Malmer Stenergard, Moderaternas talesperson i migrationsfrågor tillika Socialförsäkringsutskottets ordförande, har ställt två skriftliga frågor till ansvarig minister Anders Ygeman (S) som berör utlandssvenska familjer.

Den 10 november rapporterade Sveriges radio om en rad brister hos Migrationsverket gällande återvändande svenska familjer där den utländska partnern kommer från ett tredjeland. De brister som uppmärksammas är att reglerna för bostads- och försörjningskrav är svårtolkade, att det är svårt att komma i kontakt med Migrationsverket, att handläggningen är långsam och att det i många fall saknas relevant information på Migrationsverkets webbplats.

Nu har Maria Malmer Stenergard (M) skickat följande till ansvarig minister, Anders Ygeman:

Prioriterad grupp hos Migrationsverket

Partner från tredje land som flyttar till Sverige

Moderaterna går därmed på samma linje som Svenskar i Världen genom att föreslå att hemvändande svenskars etablerade närstående från tredje land ska utgöra en egen prioriterad och särskild grupp för handläggning hos Migrationsverket. En sådan särskild prioriterad grupp skulle ge en ökad trygghet och undvika att familjer splittras under lång tid.

Maria Malmer Stenergard representerade Moderaterna på Utlandssvenskarnas parlament i augusti. Under våren har Svenskar i Världen haft ett separat möte med Malmer Stenergard i egenskap av ordförande för Socialförsäkringsutskottet.

Läs mer om Svenskar i Världens möte med Maria Malmer Stenergard, den 3 mars 2021

Foto Anders Ygeman: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto Maria Malmer Stenergard: Moderaternas Pressbilder