Kan din berättelse förändra Sveriges migrationsregler för utlandssvenskar?

Är du en av dem som vill flytta hem med din partner eller din familj men där de svenska regelverken sätter käppar i hjulet för er hemflytt? Eller har ni trots hinder på vägen lyckats ta er hem? Då vill vi gärna att du delar med dig av dina erfarenheter.

För ett år sedan startade vi ett upprop i samband med att vi svarade på remissen “En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Vi samlade in över 4 200 underskrifter och bifogade ett flertal berättelser från verkligheten till vårt remissvar för att visa på hur viktigt det var att inkludera utlandssvenskarnas behov i den nya migrationslagen. Sedan lagen trädde i kraft i juli i år har vi kontaktats av utlandssvenskar som fortsätter uppleva problem i samband med återflytt till Sverige.

Inför Utlandssvenskarnas parlament påbörjade vi arbetet med att ta fram en resolution som beskriver problematiken kring ansökan om uppehållstillstånd för medföljande från ett land utanför EU/EES. Under parlamentet samlade vi in mer information från medlemmar och vi är nu i slutfasen av att färdigställa resolutionen.

I samband med att vi ska skicka resolutionen till berörda beslutsfattare och samtliga riksdagspartier vill vi återigen inkludera en bilaga med berättelser från verkligheten. Här behöver vi nu er hjälp. Genom att tydliggöra hur dagens system slår mot er kan vi ge mer tyngd åt våra argument. Målet är att få beslutsfattarna att ändra denna outhärdliga situation.

Vilka berättelser eftersöker vi?

Du som skickar in din berättelse kan antingen ha gått igenom processen redan och är på andra sidan, dvs har lyckats flytta hem med familjen trots alla vedermödor. Eller så är ni mitt i processen och inväntar ett beslut och kanske lever ni därför isär från varandra. Kanske är det så att ni har ansökt men fått avslag. Vad var motiveringen till ert avslag?

Är det så att de nuvarande reglerna har stoppat er från att ens påbörja denna process vill vi gärna ha in era berättelser också. Berätta då mer om varför ni avstår från att flytta hem till Sverige.

Ni är många som redan har hört av er och beskrivit er situation men vi vill gärna att ni hör av er igen i just det här syftet.

Instruktioner för att skicka in din berättelse

För att berättelserna inte ska bli för långa är det bra om du följer dessa instruktioner:

  1. Texten bör vara max 350 ord
  2. Beskriv händelseförloppet i er process
  3. Understryk vad som inte fungerat eller om något fungerat bra. Exempel;
  4. Krav som inte gått att uppfylla
  5. Kontakt med Migrationsverket
  6. Väntetider
  7.  Om du har tankar på vad du tycker borde vara annorlunda i processen, nämn även det.

Skicka in din berättelse till sviv@sviv.se senast den 25 november. Skriv ”Migrationsberättelse” i ämnesraden.

Publicering av berättelser

Utöver att vi kommer dela med oss av din berättelse till berörda mottagare kommer vi även att publicera dem på vår webbsida och i andra sociala medier, dock utan att nämna några namn. Din berättelse är alltså anonym men det är viktigt att du är medveten om att berättelsen kommer att spridas.