Socialdemokraterna svarar på resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2019

För att få gehör ifrån lagstiftande organ och myndigheter och samtidigt uppmärksamma utlandssvenskarnas utmaningar och behov har SVIV skickat ut samtliga resolutioner till Sveriges riksdagspartier. Nu har vi mottagit svar från Socialdemokraternas statssekreterare Camilla Frick, som svarat på 21 av de totalt 29 resolutionerna.  

Socialdemokraterna ställer sig bland annat positiva till våra lösningsförslag gällande främjande av svenskundervisning utomlands. De är även positiva till att främja den svenska företagsamheten och nätverksbyggandet utifrån hemkommande svenskars perspektiv. Försörjningskravet i den omdebatterade migrationslagen är även något de försöker arbeta bort.  

Gällande vissa resolutioner, exempelvis de som berör valdeltagande ser de vikten av att fler röstberättigade utlandssvenskar deltar i val men väljer att arbeta med frågan på andra sätt än de lösningsförslag SVIV föreslår.  

Svaret finns i sin helhet att läsa här 

Bli medlem hos Svenskar i Världen 

Foto: Pixabay