Förbättrade förutsättningar för utlandssvenska familjer i nya utlänningslagen

Arbetet med att inkludera utlandssvenskarnas behov i den kommande migrationspolitiken har varit en av våra mest prioriterade frågor senaste året. Att försörjningskravet nu är borta är en stor seger för alla utlandssvenska familjer, där partnern inte är en EU-medborgare.

Riksdagen har nu antagit den nya utlänningslagen som träder i kraft den 20 juli. Äntligen kan utlandssvenska familjer, där partnern inte är en EU-medborgare, slippa det förödande försörjningskravet som även inkluderat ett bostadskrav. Svenskar i Världen har arbetat intensivt med att utlandssvenskarnas behov och situation ska återspeglas i den nya lagen.

Arbetet för att underlätta för svenskar som vill flytta hem med en partner som inte är EU-medborgare påbörjades under 2018, och har sedan dess växlats upp. Här kommer en resumé över våra insatser.

RESOLUTIONEN SOM LIGGER TILL GRUND

Inför valet 2018 skickade vi ut en mängd frågor till partierna kopplade till utlandssvenskarnas olika utmaningar. Problemet med att flytta hem med en partner som inte är EU-medborgare var en av dem.

Utlandssvenskarnas parlament är vårt viktigaste forum där utlandssvenskar tillsammans med experter och politiker diskuterar olika sakfrågor. Under parlamentet 2019 antogs ett flertal resolutioner, varav en av dem fokuserade på just frågan om uppehållstillstånd för medföljare till svenska medborgare. Resolutionen har skickats till Justitiedepartementet, Migrationsverket, Socialförsäkringsutskottet och alla riksdagspartier.

SYNLIGHET I MEDIA

För att väcka opinion och komma till tals har vi skrivit debattartiklar, tipsat media om personer vars berättelser talar sitt tydliga språk och därtill själva medverkat i intervjuer.

SVIV:s debattartikel i Svenska Dagbladet, juni 2020
Migrationsregler slår mot utlandssvenskar

”Processen tär både ekonomiskt och emotionellt, betänk om barnen hade varit i småbarnsåldern. Kan en flytt till sitt hemland verkligen vara värt allt besvär?”

Artikel i Swedish Press, januari 2021
Nuvarande migrationslag slår mot utlandssvenskar – dags att göra om och göra rätt

Nyhetsinslag Ekot, februari 2021
Lättnader för utlandssvenskar som vill ta sin familj till Sverige

Reportage i Studio Ett, februari 2021
Svårt för utlandssvenskar att ta med sig familjen tillbaka

Intervju med SVIV och justitie- och migrationsministern i Radio Sweden, februari 2021

Immigration rules affect Swedes who return with families from abroad

Reportage med tre familjer i Radio Sweden, februari 2021

Malin Håkansson Teles med familj
Jessica Mohlin med familj
Rasmus Nyberg med familj

Intervju i Bulletin, februari 2021
Lag drabbar svenskar med utländska makar – åk inte du kan bli kär

SVIV:s debattartikel Aftonbladet, mars 2021
Sluta köra över utlandssvenskarna

POLITISK SAKKUNNIG, MIGRATIONSKOMMITTÉN OCH RIKSDAGSPOLITIKER

Möte med politisk sakkunnig till justitie- och migrationsministern

I februari 2020 hade vi ett av de sista fysiska mötena som gick att hålla på grund av pandemin – det var med Michaela Lööf, politisk sakkunnig till justitie- och migrationsministern. En av frågorna vi lyfte var just denna.

Möte på Justitiedepartementet med Michaela Lööf.


Vi har därefter försett Migrationskommittén med vår resolution och olika exempel från verkligheten. Dessutom har vi skickat underlag till de riksdagspolitiker som deltog i Utlandssvenskarnas parlament 2019 och uppmanat dem att skicka informationen vidare till sina partikamrater inför kommande röstning av lagförslag i riksdagen.

REMISSVAR INKLUSIVE UPPROP FÖR DEN NYA MIGRATIONSPOLITIKEN

Vi reagerade givetvis på att SVIV inte var uttalad remissinstans då Migrationskommitténs förslag skickades ut på remiss, och tog därför kontakt med Justitiedepartementet. Svaret vi fick från Enheten för migrations- och asylpolitik var:

”Det görs en så kallad gemensamberedning inom Regeringskansliet när man väljer ut remissinstanser. I den processen väger man bland annat in i vilken utsträckning som en eventuell remissinstans berörs av de förslag som omfattas av ett betänkande.

SVIV:s synpunkter i den del som rör försörjningskravet för hemvändande svenskar har uppmärksammats av kommittén (se sidan 289 i betänkandet där det föreslås att svenska medborgare som sammanbott med någon en längre tid utomlands ska undantas från det så kallade försörjningskravet) och av den politiska staben på Justitiedepartementet i samband med det möte som ägde rum med SVIV tidigare i år. SVIV:s synpunkter välkomnas även i den fortsatta processen.”

Inför vårt remissvar skapade vi ett upprop där vi samlade in över 4200 underskrifter och bifogade ett flertal berättelser från verkligheten för att visa på hur viktigt det är att inkludera utlandssvenskarnas perspektiv i den nya lagen. 

Vi fick inspiration till uppropet genom ett annat upprop skapat av Karin Rosenquist-Schager och Lena Wickman som vi givetvis skrev under och delade i våra kanaler.

Remissvaret skickade vi in i december till Justitiedepartementet, här fick vi värdefull hjälp av Elison Wahlin Advokatbyrå.

ÖPPET BREV till Morgan Johansson

Den 8 april 2021 hölls en presskonferens där den nya lagen presenterades. Vi lyssnade med spänd förväntan med förhoppningar om att få ett klart och tydligt besked till alla hemvändande utlandssvenskar som önskar återvända med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES. Ett sådant besked kom aldrig. Därför skrev vi ett öppet brev till Morgan Johansson med en förmaning om att inte glömma bort utlandssvenskarna i den nya lagen som vi spred i våra kanaler och skickade till samtliga partiordföranden, gruppledare och migrationspolitiska talespersoner.

Vi kunde sedan dra en lättnades suck över att utlandssvenskarna visst kommer att undantas försörjningskravet i lagrådsremissen som publicerades därefter.

Arbetet fortsätter

Utöver detta har vi lyft frågan i våra nyhetsbrev, gjort otaliga inlägg på webben och i sociala medier och vi har givetvis även delat andras inlägg i sociala medier.

Vi vill tacka alla som har engagerat sig i frågan, ställt upp med sina berättelser och kommit med hejarop!

Vi är medvetna om att det finns mer att göra för att undanröja hinder för dessa familjer. Frågan kommer därför att tas upp även på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti. Läs mer om programmet och anmäl dig här.