Insamling av namn och era berättelser pågår

Stopp för familjesplittring och orimliga försörjnings- och bostadskrav för utlandssvenskar. Ja, det är vår uppmaning till politikerna. Nu behöver vi fler namnunderskrifter och personliga erfarenheter till remissvaret.

I samband med att vi lämnar in vårt remissvar gällande den nya migrationslagen vill vi skicka med exempel ur verkligheten för att visa vilka konsekvenser nuvarande lagstiftning får. Vi har redan försett Migrationskommittén med några, men nu skulle vi vilja se en hel drös av berättelser.

Har du erfarenhet av att ha flyttat hem till Sverige med din partner som kommer från ett land utanför EU/EES, eller är du kanske mitt uppe i processen? Skicka in din berättelse till oss!

  • Max 250 ord
  • Ange vilket land ni bor i
  • Ange vilket land din partner kommer från
  • Beskriv hur den nuvarande lagen har drabbat er

Mejla till sviv@sviv.se

Dessutom – glöm inte att skriva under vårt upprop här! Målet är 5000 namnunderskrifter.

Tidigare inlägg i frågan:
Möte med sakkunnig till justitie- och migrationsministern
Slutspurt för arbetet med den framtida migrationspolitiken
Fortsatt tryck i frågan om migrationsregler som slår mot utlandssvenskar
Hur passar utlandssvenskarna in i den svenska migrationspolitiken? – Debattartikel i SvD

Utredningen hittar du här.

Är du inte medlem än? Det löser du lätt här.