Organisationen

Svenskar i Världen är en ideell organisation som arbetar för att stödja utflyttade och återvändande svenskar. I samarbete med olika partner ger vårt medlemskap tillgång till rabatterade tjänster inom områden som flytt, försäkring, juridik, skatterådgivning och rekrytering.

Vår verksamhet har sitt ursprung i det faktum att internationell erfarenhet är av största betydelse – inte bara för individen, utan för det svenska näringslivet och samhället i stort.

Utlandssvenskarnas röst i Sverige

Vi är också en remissinstans och bedriver påverkansarbete till nytta för de 660 000 svenskar som arbetar, studerar eller bor utomlands.

Här har vi samlat hörnstenarna för verksamheten: vår historik, stadgar, verksamhetsberättelser och årsredovisningar, samt protokoll från årsmöten.