Svenskar i Världen är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Det är vi genom att lyfta utlandssvenskarnas behov och perspektiv i dialog med beslutsfattare, politiker och i media. Vi kommer med förslag på lösningar som vi har tagit fram tillsammans med utlandssvenskar och experter. Dessutom är vi remissinstans i frågor som berör utlandssvenskar.

Politiker, myndigheter, experter och media lyssnar på vad vi har att säga. Ett flertal riksdagsledamöter har genom åren skrivit motioner eller interpellationer som utgår från våra sakfrågor, och våra förslag har tagits med i statliga utredningar.

Exempel på stora förändringar som vi har varit med och drivit igenom är utlandssvenskarnas rätt att rösta, möjlighet att brevrösta från utlandet och rätten till dubbelt medborgarskap.

I samband med att den nya utlänningslagen trädde i kraft sommaren 2021, har vi bidragit till att utlandssvenskar numera undantas försörjnings- och bostadskravet när de flyttar tillbaka till Sverige med sin partner som kommer från ett land utanför EU/EES.

Under pandemin har vi kontinuerligt lyft utlandssvenskarnas behov av tillgång till av vaccin och covidbevis med Socialdepartementet, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och E-hälsomyndigheten.

Uppskattningsvis bor det närmare 700 000 svenskar utomlands, så det är många som påverkas av det arbete vi gör.

Vi verkar också för att svenskarnas internationella erfarenhet och kompetens ska tas tillvara på bästa möjliga vis. Det gör vi bland annat genom att belysa värdet av brain circulation och stödja svenska företag i det arbetet.

Som medlem får du en mängd exklusiva förmåner.

Hörnstenarna i verksamheten