Organisationen

Idag finns det uppskattningsvis 660 000 utlandssvenskar – motsvarande ett Göteborg till antal. Enligt vår definition är en utlandssvensk någon som bor längre än sex månader utomlands.

Vi är övertygade om att internationell erfarenhet inte bara gynnar individen utan även näringslivet och samhället i stort. Svenskar i Världen verkar därför för att underlätta för de svenskar som vill bo, arbeta eller studera utomlands. Att flytta hem till Sverige kräver också sina förberedelser, och väl hemma är det viktigt att den internationella kompetensen tas tillvara på bästa möjliga vis.

Så vad gör vi åt det då? Jo, vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi synliggör utlandssvenskarnas utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter.

Utöver påverkansarbetet hjälper vi existerande och blivande utlandssvenskar med information och stöd som underlättar utflytt, utlandsvistelse och hemflytt. Det gör vi i samarbete med olika partners och myndigheter.

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som har funnits sedan 1938. Vi har under åren som gått skaffat oss en unik roll som remissinstans i frågor som rör utlandssvenskarna. Här kan du läsa mer om våra remissvar.

Här har vi samlat hörnstenarna för verksamheten: vår historik, stadgar, verksamhetsberättelser och årsredovisningar samt protokoll från årsmöten.