Organisationen

Verksamheten utgår från det faktum att internationell erfarenhet och kompetens är viktig för individen, men den har också stor betydelse för det svenska näringslivets och Sveriges konkurrenskraft.

Vi är även utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att vara remissinstans och bedriva opinionsbildning till nytta för de 660 000 svenskar som arbetar, studerar och bor utomlands.

Medlemskapet ger tillgång till rabatterade tjänster inom områden som flytt, försäkring, juridik, skatterådgivning och rekrytering. Det ger också rabatt på våra evenemang och böcker.

Här nedan har vi samlat hörnstenarna för verksamheten.