Frågor och svar om hemflytt när Familjens Jurist gästade Livefika

Denna gång var Svenskar i Världens Livefika exklusivt för medlemmar, och intresset var stort. Under drygt 45 minuter fick medlemmar ställa sina frågor rörande utlandssvenska familjers migrationsutmaningar som besvarades av experter från Familjens Jurist.

Att bostads- och försörjningskravet numera är borttaget för svenska medborgare som vill flytta hem till Sverige är ett steg framåt, och något som Svenskar i Världen har arbetat hårt för. Men vi är inte på långa vägar i mål.

Frågorna under Livefikat var både av allmän och mer specifik karaktär och visade tydligt att det kvarstår stora utmaningar, att regelverket kan tolkas på olika vis och att frustrationen är ett faktum för många.

Möte med Migrationsverket

Svenskar i Världen hade ett möte med Migrationsverket den 7 oktober då vi diskuterade de utmaningar som utlandssvenska familjer möter i samband med att de vill flytta hem till Sverige. Vi avvaktar fortfarande svar på några frågor, och kommer att publicera dessa så snart vi får återkoppling.

Tillsammans med Familjens Jurist kommer vi att reda ut även dessa frågor:

  • Vad är det för skillnad mellan uppehållskort, uppehållsrätt, uppehållstillstånd och uppehållsstatus?
  • Om jag har en partner från tredje land och vi vill besöka Sverige längre än tre månader åt gången, men inte bosätta oss permanent – vilka lösningar och möjligheter finns det?
  • Vilka möjligheter finns det för svenska medborgare som bor i UK i ett etablerat förhållande med en brittisk partner som vill flytta till Sverige med sin partner? Och vad händer efter den 31 december 2021?

Nytt Livefika om migrationsfrågor 16 december

Då frågorna var fler än tiden räckte till, kommer vi att bjuda på ett uppföljande Livefika med Familjens Jurist redan den 16 december klockan 17.00-17.45. Även detta Livefika är enbart för medlemmar.

Du kan anmäla dig redan nu på sviv@sviv.se.

Livefika om skatte- och socialförsäkringsfrågor 8 december

På denna Livefika, som också är exklusiv för våra medlemmar, gästas vi av skattejurister med inriktning på global mobilitet från Grant Thornton. Passa på att ställ dina funderingar till experterna rörande skatt- och socialförsäkringsfrågor.

Läs mer och anmäl dig här.

Foto: Familjens Jurist