Migrationsministern svarade på utlandssvenskarnas frågor

Oacceptabelt långa handläggningstider på Migrationsverket som måste åtgärdas, löfte om en särskild organisation för att skapa snabbspår för högkvalificerad arbetskraft, Sverigedemokraternas inflytande och en önskan om fortsatt återkoppling på utlandssvenskarnas behov. Maria Malmer Stenergard gästade idag Svenskar i Världens Livefika.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergards (M) ansvarsområde rymmer många av de frågor som har stor påverkan på utlandssvenska familjer som vill flytta till Sverige. Förutom att hon fick ta del av ett flertal exempel från verkligheten besvarar migrationsministern frågor om ett möjligt snabbspår för anhöriga till svenska medborgare. Hon gav dessutom sin syn på Moderaternas utveckling från ”öppna hjärtan” till Tidöavtalet, varför gränsen till att kunna ansöka om svenskt medborgarskap ska öka från fem till åtta år och vad som kommer att gälla för språktest vid medborgarskap.

Därtill besvarar Maria Malmer Stenergard frågan om prinsessan Madeleine och Chris O’Neill behöver genomgå samma process vid hemflytt som alla andra.