Utlandssvenskarnas röst hörs i arbetet med den nya migrationslagen

Nu har vi sagt vårt: det måste bli ett stopp på splittrandet av familjer under handläggningstiden, försörjningskravet måste bort och vi föreslår en särskild ansökningskategori som adresserar svenska medborgare som vill flytta hem med sin familj. Remissvaret är nu inskickat.

Processen med att uppmärksamma hur utlandssvenskar påverkas av den tillfälliga migrationslagen i de fall då utlandssvenskens partner är tredjelandsmedborgare har varit lång och intensiv.

Vi har haft möte med sakkunnig åt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (pre-corona), vår debattartikel publicerades i SvD, vi har haft kontakt med Migrationskommitténs sekreterare och försett kommittén med exempel ur verkligheten.

Därtill har vi skrivit på andras upprop, gjort ett eget upprop som samlade in över 4 100 underskrifter och vi har fått in mängder med berättelser från människor som är förtvivlade och arga över hur den nuvarande lagen drabbar dem.

Vi har sammankopplat Sveriges Radio (Radio Sweden) med en av många drabbade utlandssvenskar, haft en artikel i Swedish Press och slutligen har vi skrivit om vårt arbete i nyhetsbrevet och gjort otaliga inlägg och delat andras inlägg i sociala medier.

Nu är remissvaret inskickat. Senast den 21 juli 2021 ska en ny migrationslag finnas på plats.

Stort tack till Elison Wahlin Advokatbyrå som pro-bono nagelfor betänkandet och hjälpte oss med remissyttrandet!

Slutligen vill vi tacka alla som har engagerat sig genom att skriva under uppropet och sprida det vidare, som har delat med sig av sina berättelser och som hejat på via mejl och sociala medier!

Läs vårt remissyttrande här.

Ett axplock av alla berättelser hittar du här.