Slutspurt för arbetet med den framtida migrationspolitiken

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken kommer senast den 15 augusti lämna förslag till regeringen på nya riktlinjer för den framtida migrationspolitiken. Svenskar i Världens resolutioner finns med i kommitténs underlag.

Regeringen initierade i fjol en utredning som ska ta fram nya riktlinjer för den framtida svenska migrationspolitiken. Bland annat innehåller direktivet delar som har med anhöriginvandring att göra, vilket är ett återkommande bekymmer för många hemvändande utlandssvenskar som numera påverkas av försörjningskravet.

En utlandssvensk som har bildat familj utomlands och vill flytta tillbaka med familjen till Sverige måste kunna styrka att hen kan försörja familjen. Inte sällan innebär det att den svenska medborgaren måste lämna sin familj och flytta till Sverige före övriga familjemedlemmar. Deras partner och eventuella barn måste ansöka om uppehållstillstånd från ett annat land än Sverige och invänta att deras ansökan om uppehållstillstånd behandlas.

I februari träffade vi en av justitie- och migrationsministerns sakkunniga för att diskutera frågan. Dessutom tog vi upp frågorna om förlorat medborgarskap efter 22 års ålder och problematiken med samordningsnummer för svenska barn födda utomlands.

Så här i arbetets slutfas har vi gjort en ny påstötning för att verkligen säkra att våra frågor beaktas. Vi har fått beskedet att kommitténs samtliga ledamöter och experter har tagit del av vårt underlag. Nu återstår att se vad resultatet blir.

Länk till kommittédirektivet:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/den-framtida-svenska-migrationspolitiken_H7B132

Länkar till aktuella resolutioner inom ramen för kommitténs arbete:

Resolution: Uppehållstillstånd för medföljare till svenska medborgare

Resolution: Medborgarskap efter 22-års ålder

Resolution: Personnummer för svenska medborgare födda utomlands