Arbetsgrupper

Effektivisera passhanteringen, ta tillbaka rätten till garantipension, möjliggör förnyelse av körkort utomlands och återinför personnummer i stället för samordningsnummer till svenska barn födda utomlands. Här ska vi ta fram lösningsförslag på några av de utmaningar som utlandssvenskar ställs inför. Att delta i arbetsgrupperna är exklusivt för dig som är medlem.

Alla medlemmar är välkomna att delta i arbetsgrupperna. Här kan du bidra med dina erfarenheter och komma med förslag på lösningar i några av de frågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Diskussionerna utgår från dessa resolutioner.

I varje arbetsgrupp deltar även ett antal experter för att bidra med fakta och perspektiv. De lösningsförslag som diskuteras i arbetsgrupperna kommer sedan att trycktestas på eftermiddagens politikerpanel.  

För att delta i arbetsgrupperna måste du vara medlem. Längst ner på sidan anmäler du dig till en eller flera arbetsgrupper. OBS! Du behöver vara inloggad för att komma åt länkarna.

Arbetsgrupp 1: Utlandsmyndigheter och passhantering
Resolution

Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen

Ordförande – Anna Linka 
Sekreterare – Elias Alvin

Experter

Sophie Tzelidis – kansliråd, enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, UD 
Monica Andersson – processutvecklare, Polismyndigheten  

Arbetsgrupp 2: Medborgarskap, visum och uppehållstillstånd 
Resolutioner

Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder
Uppehållstillstånd för medföljande
Resebegränsningar pga. dubbelt medborgarskap

Ordförande – Jesper Albrekt 
 Sekreterare – Per Lindén

Experter

Ewa-Maria van der Kwast – utlandsexpert Familjens Jurist
Merima Ilijasevic – enhetschef medborgarskapsenheten, Migrationsverket
Per Näsman – utlandsexpert Familjens Jurist
Anne-Christine Petersson – beslutsfattare Medborgarskapsenheten, Migrationsverket. Foto: Björn Bjarnesjö

Arbetsgrupp 3: Körkort, sjukvård, försäkringar och SGI 
Resolutioner

Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand
Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Vilande SGI vid utflytt

Ordförande – Joakim Söder
Sekreterare – Marco Cus

Experter

Robert Andersson – förhandlingschef, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) Foto: Håkan Lindgren
Malin Holm – produktionsplanerare, Transportstyrelsen
Ted Snölilja – kvalificerad utredare, Transportstyrelsen Foto: Transportstyrelsen

Arbetsgrupp 4: SINK, SPAR och samordningsnummer 
Resolutioner

Sänkning av SINK
Gallring ur Statens personadressregister (SPAR) 
Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Ordförande – Pernilla Hjelm Danielsson
Sekreterare – Louise Ling Vannerus 

Experter

Ola Schneider – funktionsansvarig SPAR, Skatteverket
Aino Askegård Andrésen – skatt- och socialförsäkringsexpert Grant Thornton
Isabella Vasiliou – biträdande jurist Familjens Jurist
Tobias Wijk – verksamhetsutvecklare på folk- och fastighetsavdelningen, Skatteverket.
Foto: Sara Burman

Arbetsgrupp 5: Svenskundervisning utomlands och borttagandet av garantipensionen
Resolutioner

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
Svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar

Ordförande – Margaret Sikkens Ahlquist
Sekreterare – Anette Rydén 

Experter

Ann-Sofie Kraft Nilsson – pensionsexpert, Pensionsmyndigheten 
Foto: Pensionsmyndigheten
Monica Bravo Granström – avdelningschef för fortbildning vid Pädagogische Hochschule Weingarten

Arbetsgrupp 6: E-röstning och särskild valkrets 
Resolution

E-röstning från utlandet och särskild valkrets för utlandssvenskar

Ordförande – Ibbe Gnem 
Sekreterare – Nils af Winkelfeldt 

Experter

Anna Nyqvist – kanslichef, Valmyndigheten
Foto: Fialotta Bratt
Richard Öhrvall – biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet