Arbetsgrupper

Effektivisera passhanteringen, ta tillbaka rätten till garantipension, möjliggör förnyelse av körkort utomlands och återinför personnummer i stället för samordningsnummer till svenska barn födda utomlands. Här ska vi ta fram lösningsförslag på några av de utmaningar som utlandssvenskar ställs inför. Att delta i arbetsgrupperna är exklusivt för dig som är medlem.

Alla medlemmar är välkomna att delta i arbetsgrupperna. Här kan du bidra med dina erfarenheter och komma med förslag på lösningar i några av de frågor som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Diskussionerna utgår från dessa resolutioner.

I varje arbetsgrupp deltar även ett antal experter för att bidra med fakta och perspektiv. De lösningsförslag som diskuteras i arbetsgrupperna kommer sedan att trycktestas på eftermiddagens politikerpanel.  

För att delta i arbetsgrupperna måste du vara medlem. Längst ner på sidan anmäler du dig till en eller flera arbetsgrupper. OBS! Du behöver vara inloggad för att komma åt länkarna.

Arbetsgrupp 1: Utlandsmyndigheter och passhantering
Resolution

Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen

Ordförande – Anna Linka 
Sekreterare – Elias Alvin

Experter

Sophie Tzelidis – kansliråd, enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, UD 
Monica Andersson – processutvecklare, Polismyndigheten  

Arbetsgrupp 2: Medborgarskap, visum och uppehållstillstånd 
Resolutioner

Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder
Uppehållstillstånd för medföljande
Resebegränsningar pga. dubbelt medborgarskap

Ordförande – Jesper Albrekt 
 Sekreterare – Per Lindén

Experter

Ewa-Maria van der Kwast – utlandsexpert Familjens Jurist
Merima Ilijasevic – enhetschef medborgarskapsenheten, Migrationsverket
Per Näsman – utlandsexpert Familjens Jurist
Anne-Christine Petersson – beslutsfattare Medborgarskapsenheten, Migrationsverket. Foto: Björn Bjarnesjö

Arbetsgrupp 3: Körkort, sjukvård, försäkringar och SGI 
Resolutioner

Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand
Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Vilande SGI vid utflytt

Ordförande – Joakim Söder
Sekreterare – Marco Cus

Experter

Robert Andersson – förhandlingschef, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) Foto: Håkan Lindgren
Malin Holm – produktionsplanerare, Transportstyrelsen
Ted Snölilja – kvalificerad utredare, Transportstyrelsen Foto: Transportstyrelsen

Arbetsgrupp 4: SINK, SPAR och samordningsnummer 
Resolutioner

Sänkning av SINK
Gallring ur Statens personadressregister (SPAR) 
Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Ordförande – Pernilla Hjelm Danielsson
Sekreterare – Louise Ling Vannerus 

Experter

Ola Schneider – funktionsansvarig SPAR, Skatteverket
Aino Askegård Andrésen – skatt- och socialförsäkringsexpert Grant Thornton
Isabella Vasiliou – biträdande jurist Familjens Jurist
Tobias Wijk – verksamhetsutvecklare på folk- och fastighetsavdelningen, Skatteverket.
Foto: Sara Burman

Arbetsgrupp 5: Svenskundervisning utomlands och borttagandet av garantipensionen
Resolutioner

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
Svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar

Ordförande – Margaret Sikkens Ahlquist
Sekreterare – Anette Rydén 

Experter

Ann-Sofie Kraft Nilsson – pensionsexpert, Pensionsmyndigheten 
Foto: Pensionsmyndigheten
Monica Bravo Granström – avdelningschef för fortbildning vid Pädagogische Hochschule Weingarten och Senior Advisor på SMUL (Svenska som modersmål utomlands)

Arbetsgrupp 6: E-röstning och särskild valkrets 
Resolution

E-röstning från utlandet och särskild valkrets för utlandssvenskar

Ordförande – Ibbe Gnem 
Sekreterare – Nils af Winkelfeldt 

Experter

Anna Nyqvist – kanslichef, Valmyndigheten
Foto: Fialotta Bratt
Richard Öhrvall – biträdande universitetslektor i statsvetenskap, Linköpings universitet

Länkar till arbetsgrupperna

Du kan anmäla dig till en eller flera arbetsgrupper genom att klicka på länkarna nedan. Samtliga arbetsgrupper startar klockan 11.30 och pågår till 13.00.   

För att komma åt länkarna till arbetsgrupperna behöver du logga in på hemsidan. Kontakta sviv@sviv.se om du har problem med inloggningen. Under Utlandssvenskarnas Parlament kan du även få hjälp av vår Helpdesk (zoomlänk) som är bemannad mellan 09.00-16.00: https://us02web.zoom.us/j/88002482194

Logga in för att se länkarna. Ännu inte medlem? Det fixar du enkelt här