Debattartikel i SvD om barn som hamnar i kläm när utlandssvenskar vill återvända

Tillsammans med Familjens Jurist har vi skrivit en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet. Debattartikeln fokuserar på Sveriges migrationsregler och hur de separerar familjer som vill återvända till Sverige där framförallt barnen hämnar i kläm.

På Utlandssvenskarnas parlament deltog experter från Familjens Jurist i den arbetsgrupp som diskuterade frågor om medborgarskap, uppehållstillstånd och andra frågor som bland annat är kopplade till Sveriges migrationsregler. Efter det arbetet och inspel från våra medlemmar om deras erfarenheter har vi tillsammans med Familjens Jurist skrivit en debattartikel för att återigen belysa problemen som uppstår när svenska medborgare vill återvända till Sverige med sina familjer som kommer från länder utanför EU/EES.

I artikeln lyfter vi även lösningar för att komma till bukt med problemen. Ett flertal lösningar skulle kunna förenkla denna problematik och underlätta oerhört för alla de svenskar som vill flytta hem till Sverige.

Här kan du läsa artikeln på SvD:s hemsida.

Bor du i utlandet och artikeln är låst kan du läsa hela artikeln här.