Centerpartiet svarar på resolutioner från Utlandssvenskarnas Parlament 2019

SVIV har mottagit ännu ett svar ifrån ett av Sveriges riksdagspartier, denna gång Centerpartiet.  SVIV har skickat ut samtliga resolutioner till alla riksdagspartier för att informera och uppmärksamma om utlandssvenskarnas utmaningar och behov. Ragnhild Elfsö, administrativ sekreterare på Centerpartiets riksdagskansli har svarat på 22 av de totalt 29 resolutionerna.  

Centerpartiet delar SVIV:s uppfattning i ett flertal frågor, bl.a. förnyelse av svenskt körkort utomlands och sänkt SINK-skatt. Centerpartiet är även de positiva till att utlandssvenskar ska undantas försörjningskravet i den nya migrationslagen och ser även vikten av att handläggningstiden behöver kortas. 

Gällande resolutionen Bevara utlandssvenskarnas folkbokföring i personadressregistret SPAR ser Centerpartiet också att ett bättre system med förbättrad information behövs för att ingen automatiskt ska bli av med sitt medborgarskap. De vill även jobba för tydligare gemensamma regler i EU, som gör det lättare att köpa hus eller lägenhet i Sverige när man bor utomlands. De vill även se över hur man lättare ska få tillbaka sin kreditvärdighet efter en återflytt samt att de som betalar SINK-skatt bör finnas med i Statens personadressregister med samma kreditvärdighet som om de vore bosatta i Sverige.  

I andra frågor som Särskild valkrets för utlandssvenskar och Personnummer till svenska medborgare födda utomlands har de en annan uppfattning. 

Svaret i sin helhet finns att läsa här 

Här finns Socialdemokraternas svar  

Bli medlem hos Svenskar i Världen