Om oss

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som sedan 1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera och påverka. Vi har en unik roll som representant för de drygt 660 000 svenskarna som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands, samt de ytterligare hundratusentals som har bott eller kommer att bo utomlands.

Vi har en unik roll som remissinstans i alla frågor som rör utlandssvenskarna och har därmed ett stort ansvar för att genom väl underbyggda svar se till att deras rättigheter tillvaratas i de olika frågor som sänds ut på remiss. Ta gärna del av våra remissvar.

Svenskar i Världen bedriver också opinionsbildning och lobbying genom kontakter med riksdagspartierna, myndigheter, organisationer, media och andra opinionsbildare. Vi bevakar dina intressen och driver frågor som passhantering, medborgarskap, skatter, e-röstning mm.

Vi ger även rådgivning i frågor av intresse för utlandssvenskar. Som medlem har du tillgång till våra pensions-, skatte- och juridiska rådgivare. Via vår hemsida, tidning och Facebooksida informerar vi dig och skapar kontakter mellan utlandssvenskarna runt om i världen.

Svenskar i Världen utvecklar också nätverk för utlandssvenskar, både i Sverige och utomlands. Organisationen har ett 130-tal ombud som täcker över 50 länder. Ombuden har ofta en näringslivsprofil, är anknutna till något svenskt företag, handelskammare eller konsulat och har ett brett socialt nätverk. Vi söker också skapa ett nätverk av ungdomsombud i vår satsning på att få in yngre medlemmar i organisationen.

För att underlätta för hemvändande svenskar att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att deras erfarenheter och kompetens ska tas tillvara har vi en hemvändargrupp som verkar särskilt för att lyfta dessa frågor.

För att ta del av förmånliga erbjudanden och stötta Svenskar i Världens verksamhet är du välkommen att bli medlem.

Verksamheten baseras på våra värderingar.