Om oss

Svenskar i Världen är en ideell och politisk oberoende organisation som sedan 1938 verkar för att öka och tillvarata svenskars internationella erfarenhet och kompetens. Det gör vi genom att bedriva påverkansarbete, vara remissinstans och ge information och stöd till nytta för de närmare 700 000 svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands, men också för de utlandssvenskar som återvänder till Sverige.

Vill du veta vilka sakfrågor vi driver, vilka medlemsförmåner vi erbjuder eller få koll på vilka fantastiska partner vi samarbetar med? Allt detta och mycket mer hittar du här på vår webbplats.

Välkommen!