Om oss

Idag finns det uppskattningsvis 660 000 utlandssvenskar – motsvarande ett Göteborg till antal. Enligt vår definition är en utlandssvensk någon som bor längre än sex månader utomlands.

Vi är övertygade om att internationell erfarenhet inte bara gynnar individen utan även näringslivet och samhället i stort. Svenskar i Världen verkar därför för att underlätta för de svenskar som vill bo, arbeta eller studera utomlands. Att flytta hem till Sverige kräver också sina förberedelser, och väl hemma är det viktigt att den internationella kompetensen tas tillvara på bästa möjliga vis.

Så vad gör vi åt det då? Jo, vi är utlandssvenskarnas röst i Sverige. Vi synliggör utlandssvenskarnas utmaningar och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare och myndigheter.

Utöver påverkansarbetet hjälper vi existerande och blivande utlandssvenskar med information och stöd som underlättar utflytt, utlandsvistelse och hemflytt. Det gör vi i samarbete med olika partners och myndigheter.

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som har funnits sedan 1938. Vi har under åren som gått skaffat oss en unik roll som remissinstans i frågor som rör utlandssvenskarna. Här kan du läsa mer om våra remissvar.

Våra drygt hundra ombud som bor världen över är kansliets förlängda arm. Ombuden är svenskar som oftast har bott en längre tid i landet, och har därmed ett bra upparbetat nätverk och lokal kännedom.

För att underlätta för hemvändande svenskar att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att deras erfarenheter och kompetens ska tas tillvara har vi en hemvändargrupp som verkar särskilt för att lyfta dessa frågor.

För att ta del av förmånliga erbjudanden och stötta vår verksamhet är du välkommen att bli medlem.

Verksamheten baseras på att det vi gör och kommunicerar alltid ska vara santtillgängligtrelevant och icke-spekulativt.