Motioner, interpellationer och propositioner

Svenskar i Världens påverkansarbete uppmärksammas av många svenska riksdagspolitiker. Nedan har vi samlat några av de motioner, interpellationer och propositioner som skrivits i Svenskar i Världens politiska sakfrågor.

Medborgarskap

Motion till riksdagen 2020/21:614 ”Svenskt medborgarskap har stupstock vid 22 års ålder” – Kerstin Lundgren (C)
Motion till riksdagen 2019/20:1748 ”Rätt att återfå medborgarskap även efter 22 års ålder” – Kerstin Lundgren (C)

Val

Motion till riksdagen 2022/23:829 ”Underlättande för svenskar boende i utlandet att rösta” – Lars Beckman (M).
Motion till riksdagen 2022/23:45 ”Stärkande av utlandssvenskarnas ställning” – Hans Wallmark (M)
Motion till riksdagen 2022/23:44 ”Utlandssvenskarnas möjligheter att delta i val” – Hans Wallmark (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3702 ”Öka valdeltagandet bland utlandssvenskar” – Betty Malmberg (M)
Motion till riksdagen 2021/22:490 ”Svenskar i utlandet” – Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2550 ”Särskild valkrets för utlandssvenskar” – Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Motion 2020/21:2547 ”E-röstning från utlandet” – Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:987 ”Valdeltagandet bland utlandssvenskar” – Betty Malmberg (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3293 ”Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar” – Andreas Norlén m.fl. (M)
Motion till riksdagen: 2014/15:1997 ”Särskild valkrets för utlandssvenskar” – Hans Wallmark (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K406 ”Vallagen för utlandssvenskar” – Sven-Erik Bucht m.fl. (S)

Proposition 2017/18:286 ”Stärkt skydd för valhemligheten” – Löfven 1 (Regeringen)
Proposition 2017/18:38 ”Snabbare omval” – Löfven 1 (Regeringen)

Flytta hem

Motion till riksdagen 2022/23:919 ”Anhöriginvandring” – Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Motion till riksdagen 2021/22:4214 ”Utgiftsområde 8 Migration” – Hans Eklind m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2021/22:3516 ”Migration och mottagande” – Jonny Cato m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2021/22:2548 ”Anhöriginvandring” – Jonas Andersson m.fl. (SD)
Motion 2021/22:2263 ”Snabbspår för utlandssvenskar” – Arman Teimouri (L)

Folkbokföring, SPAR och Adressändring

Motion till riksdagen 2021/22:3240 ”Utlandssvenskar” – Anders Hansson (M)
Motion till riksdagen 2021/22:490 ”Svenskar i utlandet” – Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2265 ”Folkbokföring av utlandssvenskar” – Anders Hansson (M)
Motion till riksdagen 2018/19:959 ”Samkörd adressregistrering för utlandssvenskar” – Hans Wallmark (M)

SINK

Motion till riksdagen 2022/23:45 ”Stärkande av utlandssvenskarnas ställning” – Hans Wallmark (M)

Interpellation 1999/2000:18 ”Beskattning av utlandssvenskar” – Graf, Carl Fredrik (M)

Pass

Motion till riksdagen 2022/23:45 ”Stärkande av utlandssvenskarnas ställning” – Hans Wallmark (M)

Körkort

Motion 2021/22:1147 ”Förnyelse av svenska körkort utomlands” – Hans Eklind (KD)
Motion till riksdagen 2021/22:490 ”Svenskar i utlandet” – Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Motion till riksdagen 2013/14:T407 ”Gör det svenska körkortet användbart utomlands” – Cecilia Dalman Eek (S)
Motion till riksdagen 2021/22:794 ”Förnyelse av körkort utanför EU” – Kerstin Lundgren (C).

Interpellation 2016/17:612 ”Körkortsförnyelse för svenskar i internationell tjänst” – Kerstin Lundgren (C)

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Motion till riksdagen 2021/22:4214 ”Utgiftsområde 8 Migration” – Hans Eklind m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2021/22:3103 ”Utlandssvenskar berikar handel och främjar export” – Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Utbildning

Motion till riksdagen 2022/23:45 ”Stärkande av utlandssvenskarnas ställning” – Hans Wallmark (M)

Interpellation 2020/21:884 ”Konvertering av utländska betyg” – Kristina Axén Olin (M)
Interpellation 2020/21:796 ”Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg” -Markus Wiechel (SD)

Socialförsäkringsfrågor

Motion till riksdagen 2020/21:2549 ”Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/EES och Schweiz” – Lars Andresson och Markus Wiechel (båda SD)
Motion till riksdagen 2021/22:490 ”Svenskar i utlandet” – Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Motion till riksdagen 1983/84: 2248 ”Reglerna for utbetalning av barnbidrag till utlandssvenskar” – Karin Israelsson och Elis Andersson (C)

Proposition 2018/19:131 ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket” – Löfven 2 (Regeringen)

Interpellation 2016/17:191 ”IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar” – Alexandra Anstrell (M)

Vad betyder motion, interpellation och proposition?

Den lagstiftande processen i Sverige kan ibland kännas som en djungel. Motioner, interpellationer och propositioner har olika innebörd och belyses i kammaren vid skilda steg i den politiska processen. Nedan är en kort förklaring till vad terminologierna betyder samt vilken betydelse de har i politiken.

Interpellationer
Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren. En ledamot ställer en skriftlig interpellation till en minister i regeringen som måste svara både skriftligt samt muntligt på frågan i kammaren. Läs mer här.

Motioner
Motioner är ett lagförslag som riksdagens ledamöter lämnar in till riksdagen. Läs mer här.

Propositioner
Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Läs mer här.