Ygeman återkopplar på frågor om utlandssvenskar

Kortare handläggningstider, ökad service och tillgänglighet med särskild vikt på uppehållstillstånd på grund av anknytning. Integrations- och migrationsministern har svarat på frågorna från Moderaternas migrationspolitiska talesperson.

Det faktum att reglerna för bostads- och försörjningskrav är svårtolkade, att det är svårt att komma i kontakt med Migrationsverket, att handläggningen är långsam och att det i många fall saknas relevant information på Migrationsverkets webbplats låg till grund för att Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, härom veckan ställde två frågor till integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Nu har ministern svarat.

Ökad effektivitet ska prioriteras

Gällande frågan om vilka åtgärder Ygeman avser vidta för att säkerställa en förbättrad informationsgivning från och en ökad takt i handläggningen hos Migrationsverket, kommenterar ministern att regeringen i årets regleringsbrev har fortsatt att prioritera en ökad effektivitet inom inom handläggningsverksamheten. Han skriver att regeringen lägger särskild vikt vid förbättringar inom prövningen av ansökningar om medborgarskap och om uppehållstillstånd på grund av anknytning eller för arbete. Regeringen avser att fortsätta ställa krav på kortare handläggningstider samt en ökad service och tillgänglighet, enligt Ygeman.

Fortsätter följa frågan

På frågan om ministern avser att ta några initiativ för att hemvändande svenskars närstående ska vara en särskild och prioriterad grupp i handläggningen hos Migrationsverket blir svaret snarlikt.

– Det är särskilt viktigt att handläggningstiderna och servicen vid prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning och för arbete samt ansökningar om medborgarskap förbättras. Jag kommer därför att fortsätta att följa frågan, skriver Anders Ygeman.

Maria Malmer Stenegards (M) frågor till integrations- och migrationsministern

Prioriterad grupp hos Migrationsverket

Partner från tredje land som flyttar till Sverige 

Integrations- och migrationsministern Anders Ygeman (S) svarar

Svar på fråga 2021/22:431 av Maria Malmer Stenergard (M) 
Prioriterad grupp hos Migrationsverket 

Svar på fråga 2021/22:428 av Maria Malmer Stenergard (M) 
Partner från tredje land som flyttar till Sverige 

Mångårigt arbete

Svenskar i Världen har under flera år arbetat med frågan om uppehållstillstånd för medföljande, men också behovet av att korta processen vid inskrivning.

Här har vi samlat våra olika initiativ.

Här kan du läsa våra senaste resolutioner i ämnet.

Förbättrat system av folkbokföring vid inskrivning av utlandssvenskar

Uppehållstillstånd för medföljande