Så arbetar L och V för utlandssvenskarna i migrationsfrågan

I vårt arbete med att säkra att alla partier fångar upp utlandssvenskarnas perspektiv i sina diskussioner inför nya migrationslagen har vi mejlat samtliga partiledare, gruppledare och migrationspolitiska talespersoner. Vi har nu fått svar från Liberalerna som tar med våra perspektiv och Vänsterpartiet som helt går på vår linje. 

Liberalernas gruppledare Johan Pehrson svarade snabbt med vändande mejl: 

Migrationsfrågorna engagerar brett. Vi jobbar nu med ny lagstiftning där vi tar med även era perspektiv i avvägningarna.  

Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen har också svarat: 

Vänsterpartiet är mycket kritiskt till försörjningskrav för anhöriginvandring. Vi anser att storleken på din inkomst eller plånbok inte ska avgöra om du får leva med din familj, de du älskar. Vi har därför konsekvent röstat emot dessa förslag när de behandlats i riksdagen, som enda parti.  

Det finns tyvärr en majoritet i riksdagen som vill att Sverige ska stänga stora delar av världen ute. Den lagstiftning vi nu har infördes för att minska antalet asylsökande i Sverige. Vänsterpartiet står inte bakom den ambitionen. Vi såg också att syftet inte skulle uppnås, vilket nu har bevisats. Det lägre antalet asylsökande beror på andra faktorer, framförallt de stängda vägarna in i och igenom Europa.  

När lagstiftningen infördes var det tydligt att svenska medborgare skulle drabbas på det sätt ni beskriver. Vi lyfte det då och vid förlängningen av lagen. De andra partierna var inte intresserade av att åtgärda detta. Därför är det välkommet att man nu insett problemet, även om vi menar att försörjningskravet borde slopas för alla.  

När det gäller handläggningstider är det stora problemet att regeringen skurit ned på anslagen till Migrationsverket under senare år vilket gjort att myndigheten fortfarande är överbelastad trots att antalet ärenden nu är långt färre än tidigare. Tyvärr innebär den tillfälliga lagen och förslaget som nu väntas läggas att MIV kommer ha mycket att göra med att ständigt ompröva tillfälliga tillstånd. Vi vill hellre se ökade anslag till Migrationsverket så att myndigheten kan hantera hela sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt än snabbspår för vissa grupper.  

Vänsterpartiet anser också att familjen bör kunna leva tillsammans i Sverige medan ansökan om anhöriginvandring behandlas. Permanenta uppehållstillstånd bör vara huvudregel. 

Vi återkommer så snart vi har fått återkoppling från övriga partier. 

Läs mer om vårt arbete inför den nya migrationslagen.  

Bli medlem och var med och stötta oss i vårt arbete