Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen, dvs General Data Protection Regulation (även kallad GDPR), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Här informerar Datainspektionen om GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter

Svenskar i Världen värnar om våra medlemmars och prenumeranters personliga integritet. Därför vill vi nu informera dig om förändringar i lagstiftningen för hur vi får hantera dina personuppgifter, och vad vi har gjort för att uppfylla dessa nya krav. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som den 25 maj 2018 ersatte Personuppgiftslagen (PUL). GDPR har i vissa avseenden skärpt kraven på hur företag och organisationer får hantera personuppgifter, för att ytterligare skydda din integritet.

Med anledning av GDPR har vi därför uppdaterat och utökat vår Integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver nu mer utförligt hur och när vi behandlar dina personuppgifter och vad dina rättigheter är. Detta för att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Klicka på länken och ta del av vår nya Integritetspolicy.

Om du finns med i vårt register för nyhetsbrev finns ditt namn, din e-postadress och ditt land med i vårt register. Vi vill informera om att du givetvis närsomhelst kan avregistrera dig och få dina personuppgifter borttagna från detta register, antingen genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet, eller genom att höra av dig direkt till Svenskar i Världens kansli på svenskar.i.varlden@sviv.se.

Är du medlem hos oss finns (utöver ovanstående) även din adress, ditt telefonnummer, ditt födelseår, notering om eventuella klubbmedlemskap i våra partnerklubbar samt information om eventuell anställning hos någon av våra huvudintressenter sparade i vårt medlemsregister. Du som medlem har givetvis också rätt att närsomhelst begära utträde ur Svenskar i Världen och få dina personuppgifter borttagna. Vill du utöva denna rättighet eller bara veta mer om hur dina personuppgifter behandlas av oss kan du höra av dig till svenskar.i.varlden@sviv.se. Läs gärna Integritetspolicyn först.

Integritetspolicy

Här finner du vår integritetspolicy i sin helhet. 

Etiska regler och villkor

Läs våra etiska regler och villkor för digitala kanaler. De gäller för webbplatsen sviv.se och de sociala medier där vi är närvarande.