Är du vår nästa praktikant?

Det här är en praktikplats där du verkligen får möjlighet att pröva dina färdigheter snarare än att ta rygg på någon och kika över axeln. Våra praktikanter får därmed alltid stort ansvar så du behöver vara självgående och gilla att ta egna initiativ.

Grunden i verksamheten är vårt påverkansarbete. Det är därför en stor fördel om du har kunskap om och intresse för politik och politiskt beslutfattande. Du behöver vara bra på att uttrycka dig och ha fallenhet för det skrivna ordet. Vi hoppas att du också är en fena på att skapa engagemang i sociala medier.

Praktiken har du som en del av din utbildning på ett program eller så är du antagen till en fristående praktikkurs. Utbildningen ska vara CSN-berättigad och sträcka sig över en termin, 30 hp.

Svenskar i Världens kansli ligger i centrala Stockholm, närmare bestämt i Näringslivets hus vid Östermalmstorg. 

Nu har vi hittat vår nästa praktikant till hösten 2024! Men vi kommer snart att börja söka en praktikant till våren 2025.

Till våren 2025 kommer vi att erbjuda en praktikplats för dig som studerar statsvetenskap eller medie- och kommunikation.

Skicka in ett personligt brev och CV redan idag, så kanske just du får möjlighet att utvecklas tillsammans med oss! Mejla sviv@sviv.se och ange PRAKTIK i ämnesraden.

Foto: Pixabay.com

Här kan du se vad några tidigare praktikanter tyckte om sin praktiktid hos oss.

William Grote, praktikant HT2023

William Grote: Min praktikperiod på Svenskar i Världen var väldigt rolig, spännande och givande! Arbetsuppgifterna var omfattande och mångsidiga och jag hade stor frihet att ta egna initiativ inom olika projekt. Arbetet innebar bland annat skrivandet av remissyttranden inom frågor som står organisationen nära. Att läsa och svara på mejl samt ta hand om organisationens närvaro i sociala medier var också en viktig del av min dagliga rutin. En av de mest betydelsefulla uppgifterna jag hade var att färdigställa resolutionerna som antogs under utlandssvenskarnas parlament 2023. Dessa resolutioner utgör en grundläggande del av Svenskar i Världens påverkansarbete, och jag bar ett stort ansvar för att säkerställa att innehållet och mottagarna var korrekta.

På det hela taget har jag haft en otroligt rolig praktikperiod på kansliet. Kollegorna har alltid varit uppmuntrande och vänliga, samt har de alltid uppskattat den input som jag hade komma med. Med det öppna kontorslandskapet blir stämningen lättsam och rolig, vilket gör att man aldrig avskräcks från att komma med frågor eller funderingar.

Om du vill vill bli en erfarenhet rikare och ha roligt på kuppen, kan jag starkt rekommendera att göra praktik hos Svenskar i Världen!

Maja Stenberg, praktikant VT2023

Maja Stenberg: Min praktikperiod på Svenskar i Världen har varit mycket givande på många sätt. Jag har blivit van att ta egna initiativ och fått förtroendet att arbeta självständigt, något som jag är övertygad om att jag kommer dra nytta av i mitt framtida yrkesliv.

Arbetsuppgifterna har bestått av allt från att hantera organisationens sociala medier och mejl, ta kontakt med myndigheter och göra research, till uppgifter av mer kreativ karaktär såsom att producera grafiskt innehåll till sociala medier och webb. Blandningen av arbetsuppgifter har inneburit att jag både erhållit mer praktisk kunskap i ämnet min utbildning kretsat kring, och samtidigt fått värdefulla insikter i hur politiskt påverkansarbete bedrivs rent praktiskt. 

Med andra ord var praktikperioden på Svenskar i Världen ett väldigt bra avslut på min Kandidatutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap. Utöver det jag nämnt tidigare, så är det mycket tack vare kollegorna på kansliet, som sedan dag ett har varit välkomnande och gjort att jag känt mig som en del av teamet!  

Elsa Karlsson Gustafsson, praktikant HT2022

Elsa Karlsson GustafssonMin praktik på Svenskar i Världen förgyllde verkligen min Masterutbildning då den var mycket intressant, givande och rolig. Under praktiken erhöll jag en inblick i det dagliga arbetet som pågår hos en ideell och politiskt obunden påverkansarbetsorganisation. Jag fick möjligheten att applicera mina tidigare akademiska kunskaper i konkreta situationer och erhöll ovärderlig praktisk kunskap.

Under praktiken genomförde jag många olika typer av arbeten, både strategiska samt operativa. Som praktikant får man stora möjligheter att utvecklas och förväntas ta stort eget ansvar, vilket jag uppskattar då jag utvecklade viktiga färdigheter inför det kommande arbetslivet. Arbetsuppgifterna är mycket varierande av både strategisk- samt operativ karaktär. Jag fick exempelvis möjligheten att genomföra intervjuer, planera fysiska- samt digitala events, skriva artiklar, arbeta med sociala medier, förbereda möten med relevanta politiska aktörer såväl som flertalet andra arbetsuppgifter.

De fantastiska personerna som arbetar på kansliet var en bidragande faktor till min roliga och lärorika praktikperiod. Kollegorna skapade förutsättningarna för mig som praktikant att lyckas och fick mig alltid att känna mig som en del av teamet.

Josefin Jacobsson, praktikant VT2022

Josefin Jacobsson: Min praktikperiod var inte bara lärorik, spännande och utvecklande utan även mycket rolig.  Som praktikant ges man mycket eget ansvar, stora möjligheter att utvecklas och viktiga färdigheter inför det kommande arbetslivet. Det absolut bästa med att praktisera på Svenskar i Världen är att det alltid visades uppskattning för det arbetet man genomförde och att de varma kollegorna alltid får en att känna sig som en viktig del av gruppen. Mitt främsta projekt bestod av att leda arbetet med riksdagsvalet 2022. Genom bland annat informationsspridning, opinionsbildning, politikersamtal och enkätundersökningar arbetade jag mot Svenskar i Världens mål att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar.

Som praktikant på Svenskar i Världen får du en sann inblick i hur påverkansarbete går till – främst är det väldigt varierande och ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna varierar från att skriva remissvar, utföra intervjuer, skriva reportage, vara med på möten, utföra utredande arbete, grafiskt formgivande, arbeta med webbsidan, göra inlägg till sociala medier, utföra kommunikativt arbete och mycket mer. 

Nelly Jenbrant: Som praktikant på Svenskar i Världen ges du möjlighet att lära dig om precis allt möjligt. Allt ifrån hur man skapar ett zoom-möte, till hur man lyckas boka in ett möte med en riksdagspolitiker till hur man läser utredningar och skriver remissvar. Du ges utrymme att utvecklas och att växa.

Du ges möjlighet att testa på alla möjliga saker en ideell organisation sysslar med; skriva inlägg på webben, uppdatera sociala medier, ha möten med politiker och myndighetspersonal samt vara en del i processen att göra skillnad och förändra. Att ett så litet kansli kan åstadkomma så mycket var för mig helt otänkbart i början men en sak som jag har lärt mig är – med gott samarbete och ett otroligt driv kan man åstadkomma hur mycket som helst! Som praktikant blir du en del av det dagliga arbetet och tillsammans med fantastiska kollegor på kansliet uträtta stordåd!

Från att inte veta ”vad jag vill bli när jag blir stor”, har en praktik på Svenskar i Världen hjälpt mig att hitta den riktning jag vill gå!

Nelly Jenbrant, praktikant VT2021
Vanessa Östensen, praktikant VT2020

Vanessa Östensen: Praktiken hos Svenskar i Världen förgyllde min kandidatutbildning och utmanade mig att utveckla nya kunskaper. Lagkänslan på kansliet ger möjlighet att ha ansvar över både stora och små saker, bli bättre på tidsprioritering och jobba mot gemensamma mål. Inte minst främjas bilden av globaliserings-inriktade karriärmöjligheter.

Trots att praktiken påverkades av Covid-19 så fick jag uppleva hur viktigt det är att jobba mot problemlösning och att vara anpassningsbar. SVIVs reaktionsförmåga ledde mig till helt nya projekt, utöver mina “vanliga” uppgifter. Till exempel stöttade vi Utrikesdepartementet med insamling av statistik för kartläggning av pandemins effekter på utlandssvenskar. Samverkan med Ann Linde är ett minne för livet!

Dagligen såg vi till att närvara på sociala medier, besvara kommentarer/frågor och publicera nytt material på hemsidan vilket var en nyttig skrivövning för mig. Framförallt lärde jag mig om påverkansarbete, och sammanställning av resolutioner. Jag bokade och deltog på möten med representanter från diverse myndigheter tillsammans med mina kollegor, och lärde mig mycket under de diskussionerna.

John Martinsson: ”Svenskar i Världen bidrar till en lärorik praktikperiod. Här får en göra allt från att prata med politiker till att driva egna spännande projekt som berör SVIVs kärnverksamhet. Jag skulle rekommendera alla att söka praktik här eftersom en stor del av arbetet är väldigt ”hands on” vilket resulterar i att man utvecklas som individ. Utöver detta får en lära känna ett gäng fantastiska och drivna kollegor som tillsammans uträttar stordåd!”

John Martinsson, praktikant HT2019
Angelica Bodén, praktikant VT2019

Angelica Bodén: ”Som praktikant på Svenskar i Världen är en dag den andra inte lik, vilka otroliga erfarenheter jag har fått och vilka underbara kollegor! Att som statsvetare och socialantropolog få applicera sina kunskaper i praktiken resulterade i erfarenhet som var något annorlunda än vad jag hade förställt mig. Jag fick djupdyka i en ideell organisation där utlandssvenskar, nationella och globala politiska processer berörs och bearbetas. De första månaderna bedrev jag en informationskampanj om EU-valet där jag använde mig av organisationens hemsida och sociala medier som verktyg för att sprida kunskaper om EU och EU-valet. Tillsammans med kansliet har jag även fått delta i en utredning av garantipensionen vid regeringskansliet och parallellt skrivit ett remissvar om en förlängning av utredningen. Med kollegorna har jag kontinuerligt fått arbeta med planering av Svenskar i Världens sommarevent; ombudsträffen, Utlandssvenskarnas Parlament och Årets Svensk i Världen. Jag har fått lära mig otroligt mycket om kommunikation, projektledning och eget ansvar vilka alla är ovärderliga verktyg inför framtida utmaningar. Till sist måste jag säga att jag därför starkt rekommenderar Svenskar i Världen som praktikplats!”

Adam Nilsson: ”Min tid som praktikant hos SVIV var extremt lärorik och uppgifterna som man fick var varierande. Kansliet har en öppen arbetskultur och är varmt välkomnande med ett riktigt bra teamarbete som jag fick ta del av. Man är villig att hjälpa varandra och trots att jag var praktikant hade jag samma uppgifter som de övriga. Med hjälp av de varierande arbetsuppgifterna fick jag en god inblick i hur det vardagliga arbetslivet var.

Det som jag gillade mest under min tid hos SVIV var de workshops som kansliet arrangerade internt och att delta på möten med partner. Under min tid fick jag även jobba med ett eget projekt, en studie om hur Sverige skulle kunna öka utlandssvenskars intresse och röstdeltagande för de svenska riksdagsvalen. Resultatet blev en rapport baserad på en enkät som 1000 människor svarade på samt tidigare forskning om valdeltagande från andra länder.

SVIV kan erbjuda allt som en praktikant kan önska sig. Du är en del av ett team och du arbetar självständigt med egna arbetsuppgifter. Sist, men inte minst, så är det en supertrevlig miljö, där man varje dag ser fram mot att träffa sina kollegor.”

Adam Nilsson, praktikant HT2018
Sofia Kjellin, praktikant VT2018

Sofia Kjellin: ”Genom att praktisera på Svenskar i Världen har jag fått lärdomar och erfarenheter som jag kommer att ha nytta av hela livet. Att få applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken betyder oerhört mycket, och detta är något man gör hela tiden på SVIV. Under min praktikperiod arbetade jag under mycket eget ansvar, men om jag behövde hjälp fanns det alltid att få. Jag hann med en hel del under min praktikperiod, bland annat att arrangera ett seminarium om internationella studier, besvara remisser och att bistå med daglig rådgivning till föreningens medlemmar. Man lär sig så mycket om hur statsvetenskap verkligen fungerar i praktiken, och därför rekommenderar jag verkligen alla som har något som helst intresse av statsvetenskapliga- eller kommunikationsfrågor att praktisera på Svenskar i Världen!”

Emma Edström: ”Att praktisera hos Svenskar i Världen är otroligt lärorikt. Jag kom till SVIV med noll insikt i hur statsvetenskap är att arbeta med i praktiken. Men genom att få vara delaktig i verksamhetens alla delar och få eget ansvar skapar man sig en stor förståelse på kort tid. Hela kansliet har verkligen tagit emot mig med öppna armar och jag har nått en insikt i hur en lobbyorganisation fungerar på ett vis jag inte trodde var möjligt under fem månader. Arbetsuppgifterna är varierande och du som nästa praktikant har verkligen ditt livs chans att tidigt i karriären få utföra arbetsuppgifter som  kommer boosta ditt CV rejält. Jag rekommenderar starkt att praktisera hos Svenskar i Världen!”

Emma Edström
Emma Edström, praktikant VT2016

Rebecka Öberg
Rebecka Öberg, praktikant HT2013

Rebecka Öberg: ”Jag är väldigt nöjd med min praktik på Svenskar i Världen under vilken jag fick jag arbeta med flera spännande projekt såsom exempelvis ett seminarium om internationella studier och vikten av utlandskompetens i arbetslivet. Under arbetet fick jag god handledning, men det mesta av arbetet skedde under eget ansvar vilket genererade goda och många erfarenheter som sedan visade sig komma väl till pass under min tid på den Svenska Delegationen till Nato i Bryssel. Jag kan varmt rekommendera Svenskar i Världen för de som är på jakt efter en bra praktikplats.”