Våra stadgar utgör regelverket för verksamheten.

Stadgar för Svenskar i Världen